Legeforeningen og Spekter enige om ny tariffavtale

Den langvarige striden mellom Spekter og sykehuslegene om arbeidstid er over. Partene er blitt enige om en ny tariffavtale.

– Denne type konflikter er ikke bra for holdet mellom partene, særlig når det blir så langvarig. Jeg er derfor veldig glad for at dette endelig er over, sier helseminister Bent Høie.
  • NTB

Dermed settes det sluttstrek for en konflikt som har vart helt siden sykehusstreiken sommeren 2016.

– Enigheten vil bidra til å skape ro i sykehusene, sier president Marit Hermansen i Den norske legeforening i en pressemelding Spekter har sendt ut.

«Den nye løsningen innebærer at arbeidsplanene skal settes opp etter fast rullerende mønster, og slik at det kan legges til rette for å planlegge ulike typer langtidsfravær og ferie», heter det i pressemeldingen.

– Dette gir forutsigbarhet både for den enkelte lege og for helseforetakenes planlegging, sier direktør for Spekter Helse Sylvia Brustad.

Endte i Arbeidsretten

Bakgrunnen for konflikten mellom legeforeningen og Spekter er at legene krevde at såkalt rullerende arbeidsplaner skulle inn i tariffavtalen, noe arbeidsgiverorganisasjonen Spekter ikke ville gå med på.

Etter at Regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd under streiken, endte saken i Rikslønnsnemnda. I nemnda fikk Spekter medhold, noe som førte til at Akademikerne helse og Legeforeningen tok saken til Arbeidsretten hvor de vant fram med sitt syn.

I etterkant av denne avgjørelsen har partene møttes til nye forhandlinger.

Fornøyd helseminister

– Jeg er veldig glad for at partene har funnet en løsning. Jeg håper det nå kan bli en ny start på å bygge opp et godt tillitsforhold mellom partene, sier helseminister Bent Høie (H) til Dagens Medisin.

På spørsmål om enigheten kommer som følge av instrukser fra ham, svarer han nei:

– Men jeg har vært veldig tydelig på hele veien på at jeg ønsket at de skulle klare å finne en løsning.