Kvinne (53) dømt til fengsel i ett år for å ha bitt av lillefingeren til kvinne i moské

53-åringen trodde at den 15 år yngre kvinnen hadde et forhold til mannen hennes. Krangelen mellom dem i moskeen endte med at en del av lillefingeren til 38-åringen ble bitt av.

Det var politiet som til slutt fant fingertuppen i moskeens kjeller, men det var ikke mulig å sy fingertuppen på igjen. Nå er gjerningskvinnen dømt til fengsel i ett år.

Nå er 53-åringen fra Asker dømt til fengsel i ett år i Oslo tingrett. Hun må i tillegg betale offeret 75.000 kroner i oppreisningserstatning.

Det var i februar i år at den nå 53 år gamle kvinnen oppsøkte Tawfiiq Islamsk Senter i Åkebergveien for å snakke med den 15 år yngre kvinnen som allerede var i moskeen. Etter at kvinnene, som begge har somalisk bakgrunn, var ferdige med bønnen, dro de ut av bønnesalen og til et lite trapperom i kjelleren.

53-åringen hadde noen uker i forveien funnet ut at 38-åringen hadde hatt telefonisk kontakt med hennes ektemann. Da tiltalte fant ut dette, ringte hun fornærmede og anklaget henne for å ha et forhold til mannen hennes.

Det var i lokalene til Tawfiiq Islamsk Senter i Åkebergveien basketaket mellom de to kvinnene fant sted i februar i år.

Fornærmede benektet dette, og forsøkte å forklare at telefonkontakten gjaldt den syke mannen de begge hjalp. Etter hvert ble de på telefon enige om å legge saken død. Det skjedde få dager før krangelen i moskeen.

Les også

Kvinneopprør i den somaliske moskeen: – Vi er lei av å vaske og lage mat

Ikke mulig å sy fingertuppen

Da de kom til trapperommet i bunnen av kjelleren, sa tiltalte plutselig «jeg kom hit på grunn av deg» og hoppet på fornærmede. Fornærmede var ikke forberedt på det og ble sjokkert, sa 38-åringen i retten.

I dommen fra Oslo tingrett kommer det frem at tiltalte slo henne i ansiktet. Fornærmede forsøkte å holde tiltalte unna med armene og hendene sine, som hun holdt strakt ut foran seg og forsøkte å dytte tiltalte bort med. Da beit tiltalte i fingeren hennes, og plutselig var toppen av lillefingeren borte.

38-åringen skrek høyt i smerte. Fingertuppen fra litt over det ytterste leddet var borte. Et vitne hørte skriket og kom ned til stedet der kvinnene sloss. Etter hvert kom også politiet til moskeen.

Politiet fant til slutt fingertuppen i kjelleren. Fornærmede kom på legevakten med den, men det var ikke mulig å sy fingertuppen på igjen.

Les også

Statsstøtte til en av Norges største moskeer frosset på grunn av konflikt

Tiltalte i retten: Jeg ble angrepet

Den tiltalte fortalte retten om telefonkontakt mellom hennes ektemann og fornærmede, men hadde lagt saken død etter noen telefonsamtaler med fornærmede.

Søndag 9. februar gikk hun i moskeen for å be. Det var første gang hun var i denne moskeen etter at den ble flyttet fra Trondheimsveien til Åkebergveien.

Hun sa i retten at hun ikke visste at fornærmede pleide å gå i denne moskeen.

Det var ifølge tiltaltes forklaring den andre kvinnen som oppsøkte henne, og det var hun som ville snakke med henne på tomannshånd. Videre kunne 53-åringen fortelle at det var den andre kvinnen som gikk til angrep på henne.

Det eneste tiltalte gjorde under basketaket, var ifølge sin egen forklaring å forsvare seg.

Retten: Ikke nødverge

Vitnet som hørte skriket, fortalte i retten at 53-åringen kom inn i bønnerommet og satte seg litt bak fornærmede. Da vitnet kom ned til kvinnene som sloss, klarte hun ikke å løfte tiltalte vekk fra fornærmede.

Etter å ha hørt på vitneforklaringer og vurdert andre bevis i saken, er ikke retten i tvil om at det var 53-åringen som bet tuppen av fingertuppen til fornærmede.

Tiltalte selv har forklart at hun ikke har bitt fornærmede. Forsvarer har anført at det ikke er tilstrekkelig bevist at det er tiltalte som er skyld i at deler av fornærmedes høyre lillefinger mangler.

«Retten finner helt å kunne se bort ifra muligheten for et alternativt hendelsesforløp der fornærmede selv har bitt av seg fingeren. Ikke engang tiltalte har forklart at det var dét som skjedde, og en slik teori virker oppkonstruert», heter det i dimmen.

Retten har også konkludert med at det ikke forelå nødverge.

I tillegg til fengsel i ett år og oppreisning på 75.000 kroner, må den domfelte betalte staten 12.000 kroner i saksomkostninger.

Kvinnens forsvarer, advokat Ann-Iren Vestli, er kort i sin kommentar om dommen.

– Vi fikk dommen tirsdag kveld og har ikke fått tid til å gå grundig igjennom dommen, sier Vestli.

Hun har heller ikke vurdert mulig anke til lagmannsretten.