Dramatikk på Helgeland: Får ikke operere pasienter med tarmkreft

Lokalsykehus har kranglet om kreftkirurgi. Nå sendes pasientene til Bodø.

Legene ved Helgelandssykehusene skal ikke operere pasienter med tarmkreft.

Styret i Helse nord har bestemt at pasienter med tarmkreft ikke skal opereres ved Helgelandssykehusene. De skal sendes til Bodø.

Ved fare for liv skal spesialister i Bodø eller Tromsø konsulteres før tarmkreft-pasienter blir operert ved lokalsykehusene.

To lokalsykehus opererer i dag

Sykehusene i Mo i Rana og Sandnessjøen er underlagt Helgelandssykehuset. Tarmkreftpasienter har frem til nå blitt operert ved begge sykehus.

Aftenposten skrev nylig om de høye dødelighetstallene etter tykktarmskreftoperasjoner ved Sandnessjøen sykehus i perioden 2016–2018. Dette førte til at Helsetilsynet rykket ut tidligere denne uken.

Les også

Midlertidig stans i tarmkreftoperasjoner ved Sandnessjøen sykehus av hensyn til pasientsikkerheten

Det ble først bestemt å samle operasjonene fra de to sykehusene ved Mo i Rana. Ifølge administrerende direktør Cecilie Daae i Helse nord skapte ikke det ro hverken blant pasienter, pårørende eller befolkningen. Hun sier det ble stilt spørsmål om samarbeidet mellom de to fagmiljøene.

Daae mener det blir mer ro og forutsigbarhet for pasientene ved å midlertidig flytte tarmkreftkirurgien til Bodø og eventuelt universitetssykehuset i Tromsø.

Ansatte og tillitsvalgte er rasende

At alle tarmkreftoperasjoner overføres til Bodø kom overraskende på de fleste. Det skal skje fra 19. oktober.

Vedtaket ble gjort på et styremøte i Helse nord torsdag. Styreleder Cecilie Daae sendte ut forslaget onsdag kveld.

Allerede før møtet var det opprør blant ansatte ved Mo i Rana. De kaller vedtaket en kollektiv avstraffelse.

I en pressemelding skriver de at kvalitetsarbeidet er blitt et politisk spill. De anklager Cecilie Daae for å øke konfliktnivået i Helgelandssykehuset.

Dette avviser Daae.

– Dette er ingen avstraffelse. Det er et tiltak for å sikre forutsigbare og likeverdige helsetjenester til pasienter med tarmkreft. Det er en del av vårt sørge- for ansvar. Vi må oppfylle pasientens rett til øyeblikkelig og nødvendig helsehjelp, sier hun.

Krever svar fra Bent Høie

Ordfører Geir Waage (AP) i Rana kommune krever at Bent Høie engasjerer seg.

– Vi har ikke tillit til ledelsen og styret i Helse nord. Statsråden må på banen, sier han.

Rana kommune vil be om et møte med statsråden umiddelbart.

Ordføreren er enig med de ansatte ved Mo i Rana at Helse nord har gjennomført en kollektiv avstraffelse. Han sier dette rammer pasientene på Helgeland.

Umulig å følge styremøtet

Møtet, som skulle være åpent, var umulig følge direkte både for publikum og presse fordi Helse nord ikke hadde tekniske muligheter til å overføre via nettet. Ledelsen i Helse nord valgte likevel å fullføre møtet.

Også dette reagerer ordføreren på.

– Dette er brudd på forsvarlig saksbehandling. Papirene kom først kvelden før. Styremøtet ble gjennomført uten at hverken befolkning, ansatte eller media fikk med seg hva som ble sagt.

Cecilie Daae beklager at det ikke var mulig høre hva som ble sagt. Hun sier det var et ekstraordinært styremøte og at ledelsen forholdt seg til det på rett måte,

– Men problemene med streaming var veldig fortvilet. Vi ønsket et åpent styremøte. Vi viste at det var stor interesse for dette. Den største delen av styremøtet er lagt ut senere, sier hun.