Ny klage på dansk skandalekirurg

Helsemyndighetene i Sverige har mottatt nok en klage på den danske kirurgen som tidligere har mistet retten til å praktisere i Norge.

Den kvinnelige kirurgen ble meldt til Norsk pasientskadeerstatning hele 42 ganger under tiden i Norge, og 29 av sakene har til nå endt med at pasientene fikk utbetalt erstatning for feilbehandling.

Elleve saker er fortsatt til behandling i Norge, men den danske legen har nå flyttet til Søndre Norrland i Sverige der hun jobber ved sykehuset i Värnamo.

Ledelsen ved det svenske sykehuset var ikke kjent med alle klagene på den danske kirurgen i Norge, før de ble kontaktet av NRK.

Ifølge sykehusledelsen gjør den danske kirurgen en god jobb ved sykehuset, og overfor NRK hevdes det at det aldri har kommet klager på henne i Sverige. Dette stemmer ikke.

Svenske pasienter har anmeldt den danske kirurgen til Hälso— och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) seks ganger de siste 15 årene.

En av anmeldelsene endte med at hun fikk en formell advarsel, etter at hun opererte bort feil sener og bein i en skulder. Pasienten fikk store smerter og varig nedsatt bevegelighet etter operasjonen.

Etter at NRK avslørte kirurgens fortid i Norge, har enda en svensk pasient meldt seg og anklaget henne for feilbehandling.

— Vi er kontaktet av en kvinne som forteller om flere behandlingsreiser til Linköping etter en operasjon i hånden som den omtalte legen utførte, forteller direktør Ann-Christine Johansson ved sykehuset i Värnamo.

Kvinnen skal nå få bistand fra sykehuset til å søke svenske helsemyndigheter og sitt eget forsikringsselskap om pasientskadeerstatning, opplyser Johansson.