Regjeringen vurderer å stramme inn – har laget liste over aktuelle tiltak

– De neste dagene og ukene blir avgjørende, sier statsminister Erna Solberg (H).

Statsminister Erna Solberg holdt torsdag pressekonferanse om koronasituasjonen.

Etter flere lokale utbrudd og en generell økning i smittetrykke varslet Solberg og helseminister Bent Høie torsdag at det kan bli aktuelt å innføre inngripende lokale eller nasjonale tiltak.

– Dersom antall smittetilfeller uten kjent smittekilde stiger, eller lokale utbrudd ikke kommer under kontroll, vil vi vurdere å innføre mer inngripende tiltak lokalt, regionalt eller nasjonalt, sier statsminister Erna Solberg.

Blant tiltakene regjeringen varslet at den kan innføre, er en ytterligere begrensning i hvor mange som kan samles på offentlige arrangementer. I dag er grensen 200, dersom smitten øker, kan den senkes til 50. I private lag kan det bli aktuelt å innføre en grense på maks 5–10 personer.

Dette er listen over innstramminger som kan bli aktuelle:

  • Øke fokus på å beskytte sårbare grupper, forebyggende tiltak for å unngå smitte inn i helseinstitusjoner og forsterke råd til risikogrupper
  • Oppfordring om hjemmekontor forsterkes
  • Oppfordring om å unngå kollektivtransport hvis mulig
  • Maksimalt antall som kan samles på offentlige arrangementer reduseres til 50 personer
  • Skjerpet anbefaling om avstand og antall på private sammenkomster kan eventuelt reduseres til maksimalt 5-10 personer avhengig av situasjon
  • Tillatt åpningstid i restauranter, på barer og kafeer begrenses midlertidig til for eksempel kl. 24. Full stenging kan også vurderes som midlertidig tiltak avhengig av situasjonen.
  • Anbefaling om bruk av munnbind i situasjoner der man ikke kan holde avstand, som for eksempel kollektivtrafikk i rushtid
  • Oppfordring til å la flest mulig arrangementer foregå utendørs
  • Gjøre all undervisning på universitetene digital slik at det blir minst mulig fysisk oppmøte

Erna Solberg sier Norge nå er i en usikker situasjon og følger den fra dag til dag.

– De neste dagene og ukene blir avgjørende for Norges vei videre. Det viktigste er at smitten ikke sprer seg ukontrollert.

På spørsmål fra NTB på hvor terskelen ligger for hvor mange som må bli smittet før de innfører de mulige innstrammingene, ville verken Solberg eller helseminister Bent Høie (H) gå inn på konkrete nasjonale smittetall.

– De to store lokale utbruddene løfter oss høyt opp på listen, men hvis vi tar vekk disse utbruddene, er vi vel nede i ca. 10 smittede per 100.000. Ser vi derimot at det begynner å spre seg i større omfang, må vi også ta inn disse nasjonalt, advarer statsministeren.

Helseminister Bent Høie og Erna Solberg understrekte at det er viktig at folk følger smitteverntiltakene, for at vi kan unngå nye innstramminger.

Ber kommunene ta ansvar

På spørsmål om hvorfor nye nasjonale tiltak ikke blir innført nå, svarer Solberg at de vurderer risikoen for et nasjonalt utbrudd som lav slik situasjonen er i dag.

Hun understreker at det viktige nå er at smitteutbrudd håndteres lokalt, og sier kommunene er best egnet til å håndtere utbruddene.

Solberg mener det ikke er nødvendig å innføre nye tiltak, slik som Bergen har gjort, på steder som ikke har utbrudd.

Det kan derimot bli aktuelt å innføre lokale innreiseregler slik at en by eller kommune med høy smitte «stenges» av for resten av landet.

– Vi er ikke der nå, men vi er forberedt på å gjøre det, hvis det er nødvendig, sier Solberg.

Høyere terskel for å stenge skoler

Solberg sier videre at det er langt høyere terskel for å stenge skoler og barnehager nå enn det var i vår.

Hun påpeker at man nå har et bedre kunnskapsgrunnlag for hvordan man kan organisere skolehverdagen på en smittevernvennlig måte enn da tiltakene ble innført 12. mars.

Regelbrudd gir utbrudd

Statsministeren oppfordrer igjen alle til å følge smittevernrådene regjeringen gir. Det gjør hun etter at den første store undersøkelsen av hvordan nordmenn følger reglene, viser at 6 av 10 har brutt karantenereglene.

– Det helsemyndighetene så langt ser, er at utbruddene i all hovedsak skjer når smitterådene brytes. Dersom hver enkelt av oss følger smitterådene, vil vi opprettholde kontrollen, sier Solberg.

Hun ber folk finne fram selvdisiplinen igjen.

– Jeg tenker at folk må huske at karantenereglene er til for å beskytte andre enn deg selv. Det er ditt solidariske bidrag når du potensielt har vært utsatt for smitte fra andre, sier Solberg.

Plan for gjenåpning

Etter planen skulle samfunnet gjenåpnes ytterligere etter sommeren. Solberg bekrefter torsdag at de ikke vil lette på koronatiltakene nå.

– På grunn av smittesituasjonen, er de gradvise lettelsene satt på vent. Vi kan ikke åpne mer nå. Vi vet at mange venter på dette, spesielt innen kultur og idrett.

Samtidig la regjeringen frem en plan for mulig gjenåpning av samfunnet dersom smittesituasjonen tilsier det.

Ved mindre smittetrykk vil det bli vurdert å åpne for trening med nærkontakt i breddeidretten og tillatte opp mot 600 personer på offentlige arrangementer, fordelt i seksjoner på inntil 200 personer i hver.

Det kan også bli aktuelt å endre den nasjonale skjenkestoppen og erstatte den med registrering av gjestene på utesteder.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie mener vi må bli flinkere til å støtte hverandre.

Høie: Hetsen må ta slutt

På pressekonferansen kom helseminister Bent Høie også med en oppfordring til alle om at hetsen av smittede må ta slutt.

– Mange av dem som for eksempel er studenter ved Norges Handelshøyskole (NHH), har blitt kalt egoister og det som verre er. Medlemmer av menigheten i Sarpsborg har blitt omtalt i ondskapsfulle ordelag. Dette må ta slutt, sa Høie.

Han understreker at det er mange som kan ha brutt smitterådene, og at alle kan være uheldige å bli smittet av koronaviruset.

– Neste gang kan viruset spre seg fra din skole eller arbeidsplass. Vi klarer ikke stoppe pandemien hver for oss, vi klarer bare å stoppe den sammen. Så vi må ikke hetse andre, vi må støtte hverandre, sier helseministeren.