Norge

Etter ett år med pandemi får også sexselgere en smittevernveileder

Helt siden pandemien startet, har Pro Senteret bedt om en smittevernveileder for sexarbeidere. Nå er den kommet.

Nå har også sexarbeidere fått en smittevernveileder som er laget spesielt for dem. Bildet viser en sexarbeider i Oslo i 2007. Foto: Stein J. Bjørge

 • Tor Arne Andreassen
  Tor Arne Andreassen
  Journalist

Situasjonen for personer som selger sex, har vært svært vanskelig under pandemien. Det slår Pro Senteret fast i sin årsrapport for 2020.

Pro Senteret står for Oslo kommunes tjenestetilbud til sexarbeidere og er også et nasjonalt kompetansesenter.

Det slår fast at problemene for sexarbeidere har vært mange:

 • Salg av sex ble midlertidig forbudt i mars og april 2020.
 • Det fantes ingen kompensasjonsordning.
 • Mange så seg nødt til å fortsette i prostitusjon, med den risikoen det innebærer.
 • Grensene i Europa ble stengt. Flertallet av dem som har solgt sex, bor ikke i Norge. De ble derfor rammet.
 • Rundt nyttår kom det rapporter om sexarbeidere som ble pågrepet av politiet og sendt ut av landet.
 • Sexselgere fikk ikke informasjon om hvordan de skulle forholde seg til stadig endrede smittevernregler.

– Har etterspurt en veileder siden mars i fjor

Pro Senteret har gitt råd til sexarbeiderne underveis. Men først nå, over et år etter at Norge stengte ned på grunn av pandemien, skjer det noe. Nå er det kommet en smittevernveileder som er utarbeidet etter innspill fra FHI og Helsedirektoratet.

– Vi og andre fagmiljøer har etterspurt en smittevernveileder siden mars i fjor, sier Pro Senterets leder Bjørg Norli.

En bransjestandard for godt smittevern er superviktig, mener Pro Senterets leder Bjørg Norli. Foto: Paal Audestad

Pro Senteret skrev i fjor sommer en rapport om hvordan det første halve året med pandemi hadde vært for sexarbeiderne. Folkehelseinstituttet (FHI) anbefalte på bakgrunn av denne at myndighetene gikk i dialog med sårbare grupper, blant annet sexarbeidere.

Likevel drøyde det til februar i år før Helsedepartementet ga Helsedirektoratet og FHI i oppdrag å gi råd til en smittevernveileder.

– Er opptatt av smittevern

Smittevernveilederen som nå er utarbeidet, inneholder mange og detaljerte råd om hvordan sexarbeidere best kan verne seg mot å bli smittet og smitte andre.

Sexselgeren oppfordres blant annet til ikke å gi fysiske tjenester til kunder som er i karantene, i isolasjon, har feber eller symptomer på
luftveisinfeksjon. De blir også bedt om å holde oversikt over hvem de har vært sammen med, så kundene kan få beskjed dersom sexselgeren får påvist koronavirus.

Rådene er oversatt til åtte språk.

I Norge er det lov å selge sex, men ulovlig å kjøpe. Bildet er fra 2006. Gateprostitusjon er blitt mindre utbredt. Foto: Stein J. Bjørge

Bjørg Norli sier deres erfaring er at sexselgere allerede er gode på smittevern, men at det likevel er viktig å få denne veilederen.

– Nå blir sexselgere inkludert i nasjonens innsats mot covid-19. Man får noen konkrete råd og tips som skal gjelde alle. Det er en bestilling fra helsemyndighetene og ikke bare noe man selv har tenkt seg frem til, sier Norli.

At man nå får en bransjestandard for godt smittevern, slik andre bransjer – som alt fra skianlegg til drosjenæringen – har utarbeidet, mener hun er superviktig.

– Det er en viktig anerkjennelse av at de som selger sex, er en del av samfunnet vårt, mener Norli. – De kan nå være trygge på at helsemyndighetene er innforstått med at sexsalg foregår, og at de ønsker å bidra til at man får felles anbefalinger.

Mente de kunne følge samme råd som alle andre

Pressevakt Ann Kristin Bergit Salbuvik skriver i en epost at Helsedepartementet erkjenner at spørsmål om spesifikke anbefalinger og råd til sexarbeidere «har kommet opp ved enkelte anledninger gjennom 2020». Men de viser til at Helsedirektoratets holdning har vært at sexarbeidere kunne bruke de samme rådene som gjaldt for andre.

Dette generelle rådet var «hold avstand, god hygiene og færrest mulige partnere».

Nå viser de til at praksis etter hvert er blitt at hver sektor selv har utarbeidet konkrete råd, men med bistand fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.

Les også

 1. Influensere i Dubai vs. sexarbeidere Norge: Haglende kritikk og øredøvende stillhet

 2. Staten vil ha inntekter på ulovlig sexkjøp

Les mer om

 1. Koronaviruset
 2. Koronaviruset
 3. Prostitusjon