Brundtland: Uklare regler

Gro Harlem Brundtland var selv mistenkt i pensjonssaken.

De to tidligere stortingsrepresentantene Magnus Stangeland (Sp) og Anders Talleraas (H) skal ha jukset til seg pensjon fra Stortinget på til sammen 3,2 millioner kroner, ifølge Økokrims tiltale.

Saken mot de to startet i Oslo tingrett forrige tirsdag, og en rekke prominente personer står på den lange vitnelisten.

— Uklare regler

Gro Harlem Brundtland ankom Oslo tingrett klokken 13 tirsdag. Hun sa til pressen at hun synes reglene var uklare, men ville ikke si noe mer før hun startet sin forklaring.

- Jeg visste jo at noen av de yngre, enkelte representanter, hadde en slik ordning. Men man snakker ikke om pensjoner når man sitter som statsminister og svarer for regjeringen, forklarte Bruntland til retten.

Det var stor presseinteresse for den tidligere statsministerens oppmøte i rettssalen.

- Dette var bare relevant for meg et par måneder, et lite vindu, sa hun.

- Umulig å gå tilbake

Hun refererte også til at tidligere statsminister Odvar Nordli var opptatt av å få en ordning for stortingsrepresentanter.

- Tilbakegang til tidligere stilling for en del representanter var ikke bare vanskelig, men umulig, forklarte hun for retten.

Hun understreket også at hun ikke kjente til lovteksten da den ble laget.

- Jeg var ung den gangen, og dette var livsfjernt for meg.

- Hadde ikke utsikter til inntekt

Gro Harlem Bruntland sier at hun oppsøkte Stortinget under et besøk i 2003, da hun som 64-åring skulle gå av fra WHO. Da forhørte hun seg med mulighetene for stortingspensjon.

Overfor tingretten ga Bruntland inntrykk av å ha uklare minner om det 15 minutter lange møtet med pensjonskontorets sekretær.

- Da jeg gikk av hadde jeg ikke utsikter til inntekt, men tok etter hvert på meg en del foredrag som viste seg å kaste en del av seg. Blant annet en del i USA, der det var «amerikanske tilstander», forklarte Bruntland.

- Tok ikke sjansen

— Da jeg fikk beskjed om at det ikke var skriftlige regler og at jeg ikke kunne få tilsendt skriftlige regler, skjønte jeg at jeg måtte ta hånd i hanske selv. Jeg kunne ikke ta sjansen på noe annet, sa Gro Harlem Bruntland.

Gro Harlem Bruntland var statsminister da denne loven ble vedtatt, men kjente ikke noe særlig til den.

Det var ikke i mine tanker at Stortingets kontor ikke hadde full oversikt over hvordan dette skulle være, fortalte hun retten.

Tjente bra

Hun forklarte også at hun hadde samtaler med pensjonsstyret om eventuelle faste og sporadiske inntekter, men at man i disse samtalene aldri gikk inn på størrelser på eventuelle tilfeldige inntekter.

- Det ble ikke sagt noe om størrelse på disse , ut over at disse inntektene også kunne være store, sa hun.

Hun oppdaget på et tidspunkt at hun som pensjonist hadde nesten like høy inntekt som den hun hadde i WHO – med bokinntekter, foredragsinntekter og pensjonen lagt sammen.

Gro Harlem Brundtland fortalte videre hvordan hun la ned betydelig energi i forsøkene på å få rede på hvilke regler som faktisk gjaldt, og sa at hun selv måtte ta initiativ til å betale tilbake det hun mente hun hadde fått utbetalt for mye i pensjon.

55 gransket

Etter at Riksrevisjonen satte søkelyset på Stortingets gullkantede pensjonsavtale, ble 56 tidligere stortingsrepresentanters gullpensjon undersøkt.

Konklusjonen ble at fire representanter til sammen hadde fått 5,7 millioner kroner for mye.

Økokrim henla i mars 2009 etterforskningen mot Høyres Tore Austad og de tidligere statsministrene Gro Harlem Brundtland (Ap) og Kjell Magne Bondevik (KrF).

Stoppet egen pensjon

Under aktoratets utspørring av pensjonsstyrets sekretær Astrid Risnes i forrige uke gjorde hun det klart at både Brundtland og Bondevik anstrengte seg for ikke å gå over taket for arbeidsinntekt, slik Stangeland og Talleraas er tiltalt for å ha gjort.

Brundtland stoppet utbetaling av sin pensjon da hun hadde tjent for mye, og betalte dessuten tilbake beløpet hun hadde fått urettmessig utbetalt.

I morgen skal Kåre Willoch forklare seg, før Bondevik og Torbjørn Jagland møter i retten tidlig i neste uke.

Les mer:

Anders Talleraas (tv) og Magnus Stangeland (th) i Oslo Tingrett. Stangelands forsvarere Svein Aage Valen i midten. FOTO: SCANPIX