Norge

Krever 40 millioner tilbake fra Den katolske kirke

Nå tar Oslo katolske bispedømme medlemsjukssaken til retten.

ta3a5c26_doc6ms4oohmza01kw4w3ef5-NBGPSDsNDQ.jpg
  • Bjørn S. Kristiansen
  • Ntb

Kulturdepartementet varslet fredag at de ikke tar Den katolske kirkes klage til følge, og slår fast at kirken ulovlig har mottatt minst 40 millioner kroner for mye i statsstøtte.

Bispedømmet var imidlertid uenig i Fylkesmannens vedtak og påklaget vedtaket til Kulturdepartementet.

I slutten av februar 2014 anmeldte Fylkesmannen i Oslo og Akershus Oslo katolske bispedømme for medlemsjuks. I slutten av måneden ble kirkens lokaler ransaket av politiet, og biskop Bernt Eidsvig ble sammen med bispedømmets økonomisjef siktet for medlemsjuks og grovt bedrageri av om lag 50 millioner kroner.

Les også:

Les også

Biskop ville slette møtereferat om medlemsjuks

Blir kravet fra Kulturdepartementet stående, riskerer kirken i tillegg at summen på omlag 40,5 millioner øker til over 80 millioner.

Alle tros— og livssynssamfunn har rett på offentlig støtte fra både krav og kommune, og det utbetales støtte per medlem. Satsene for statlig og kommunal støtte er på omtrent samme nivå - tilsammen omlag 900 kroner per medlem.

En rekke kommuner har varslet at også de vil kreve penger tilbake fra Den katolske kirke, dersom staten vinner frem med sitt krav.

Sivilt søksmål

Nå går Oslo Katolske bispedømme til sivilt søksmål mot Kulturdepartementet.

— Vi ønsker å få saken belyst av domstolene, sier administrativ leder Lisa Wade i Oslo katolske bispedømme (OKB) i en pressemelding.

Der skriver de at de mener Kulturdepartementet har tolket norsk lov feil i sitt vedtak og at de kommer til å reise sivilt søksmål mot staten.

— Vi er uenige i, men ikke overrasket over konklusjonen. Kulturdepartementet har tidligere signalisert at de har en annen lovforståelse enn OKB. Vi er opptatt av å følge norsk lov, sier Lisa Wade.

Aftenposten har vært i kontakt med Oslo katolske bispedømme, men ingen ønsker å stille til intervju i dag.

— Vi har beklaget

I dagens pressemelding skriver bispedømmet at de mener de aldri har registrert for mange medlemmer.

— En del medlemmer ble registrert med en metode som ikke var god nok. Dette har vi beklaget og ryddet opp i. Men selv om det ble foretatt feilregistreringer, har vi aldri registrert for mange. Derfor mener vi at vi ikke har fått for mye i tilskudd for perioden, sier Wade og understreker at selv om metoden var kritikkverdig, var den ikke ulovlig.

Hun mener saken dreier seg om hvorvidt det statlige tilskuddet OKB har mottatt de siste fem årene er i samsvar med det antall personer som har hørt til bispedømmet i samme periode.

Uenigheten gjelder om loven gir hjemmel for at personer som allerede er katolsk døpt, aktivt må melde seg inn i OKB ved flytting til Norge.

TIDSLINJE OVER HENDELSENE I MEDLEMSJUKS-SAKEN:

— Under kvalitetssikringen av vårt medlemsregister i årsskiftet 2014/2015 fikk vi bekreftet at nesten alle vi har søkt støtte for i perioden 2011-2014, var katolikker, har vært katolikker hele sitt liv og så på seg som reelle medlemmer i OKB. OKB har 136000 bekreftede medlemmer. Kulturdepartementet vil ikke anerkjenne antallet registrert i årene før 2015 fordi bekreftelsen kom i 2015. Vi mener det er galt. Vi mener også at det er galt at Fylkesmannen i 2015 bare ga oss tilskudd for 80.000 medlemmer, sier Wade videre i pressemeldingen.

Hun skriver at de mener Kulturdepartementet har oppstilt krav som ikke har hjemmel i trossamfunnsloven.

— Domstolene må avgjøre hvordan loven skal forstås og anvendes. Viser det seg at vi tar feil, vil vi selvfølgelig forholde oss til det, sier Wade

Bakgrunn:

  • Nå dras konflikten i bispedømmet ut i lyset: - De har en helt særegen virkelighetsoppfatning, sier betrodd ansatt.
  • Les administrativ leder i bispedømmet Lisa Wades svar på kritikken:- Har arbeidet hardt med interne utfordringer.

Les også

  1. Oslo katolske bispedømme klager på fylkesmannens vedtak

  2. Biskopen hardt ut mot kritiker i egne rekker