Skjulte dokumenter om alvorlige bivirkninger

Legemiddelprodusent godtok rekordforlik i USA. Mange nordmenn bruker medisinen.

Zyprexa kan gi alvorlige, og i verste fall, dødelige bivirkninger.

Et skred av pasientklager mot legemiddelkonsernet Eli Lilli førte til at selskapet ble saksøkt av 33 amerikanske stater. Pasientene hevder blant annet at de har utviklet diabetes etter å ha brukt Zyprexa, et legemiddel som brukes til behandling av schizofreni og bipolar lidelse.

— Skjulte risikoen

Søksmålet gikk blant annet ut på ulovlig markedsføring og for å ha solgt preparatet til pasienter som ikke trengte det, skriver Helsebiblioteket.no. Ifølge the New York Times sitter avisen med dokumenter som viser at Lilly´s ledelse bevisst har holdt skjult risikoen for alvorlige bivirkninger av Zyprexa. Nå har Eli Lilly inngått et forlik og aksepterer å betale 62 millioner dollar til saksøkerne. Selskapet må også frigi alle forskningsresultater om Zyprexa.

Mye brukt i Norge

Forliket er ifølge the New York Times det høyeste et legemiddelfirma noen gang har betalt i en «state consumer protection case». I Norge er Zyprexa et mye brukt legemiddel. Tall fra Folkehelseinstituttet viser til 15 637 personer fikk minst én resept på Zyprexa i 2007 til en verdi av 178 millioner kroner. Da er ikke utdeling på sykehus, sykehjem og institusjoner inkludert.

Alvorlige bivirkninger

Bipolar lidelse blir ofte kalt den ukjente folkesykdommen, og stadig flere nordmenn behandles med medisiner, også Zyprexa.

Les også

Stemningsepidemien

, mener psykiatere, og legemiddelindustrien tjener på at stadig flere blir medisinert for lidelsen. Zyprexa er forbundet med en rekke bivirkninger, noen av dem er alvorlige og i verste tilfelle dødelige. — Zyprexa er et mye brukt legemiddel, og det er kjent at legemiddelet kan gi noen alvorlige bivirkninger. Blant bivirkningene er vektøkning, økt blodsukker og forhøyet kolesterol-nivå, samt bivirkninger i nervesystemet som svimmelhet og unormale,parkinsonlignende bevegelser, sier seniorrådgiver Kristin Thorseng Kvande i Legemiddelverket. I tillegg fører legemiddelet til økt dødelighet hos eldre demente, høyere innhold av fettsyrer i blodet, og er i tillegg forbundet med utvikling eller forverring av diabetes.

145 meldinger til Legemiddelverket

Legemiddelverket har mottatt 145 meldinger om bivirkninger siden Zyprexa ble godkjent i 1997. Helsepersonell har meldeplikt til Legemiddelverket ved mistanke om dødelige eller livstruende bivirkninger, bivirkninger som har gitt varige alvorlige følger, og hvis det er mistanke om en ny type bivirkning som tidligere ikke er kjent. -I de 145 meldingene vi har fått, er det rapportert om 314 ulike symptomer eller reaksjoner. 66 prosent av bivirkningene er klassifisert som alvorlige. Hyppigst rapportert er bivirkninger i nervesystemet, som svimmelhet, kramper og parkinsonlignende symptomer sier Kvande. Interne dokumenter viser at Eli Lilly satset aggressivt på å få Zyprexa inn på markeder legemiddelet ikke er godkjent for, blant annet til medisinering av eldre pasienter med demens, ifølge the New York Times.

- Ville behandle ungdommer

Zyprexa er heller ikke godkjent til bruk på unge under 18 år. Studier på pasienter viste flere uønskede reaksjoner, blant annet vektøkning og forandringer i stoffskiftet. En intern epost tyder imidlertid på at selskapet vil overtale helsepersonell til å behandle ungdommer med legemiddelet, skriver avisen. - Siden vi nå snakker med barnepsykiatere og barneleger om Strattera (et annet legemiddel produsert av Eli Lilly, red.anm), må vi gripe sjansen til å utvide vårt arbeid med Zyprexa i ungdomsmålgruppen. Vi mister marked til Risperdal for behandling av "urolige barn" fordi Johnson & Johnson sitter på data vi ikke har, skriver Eli Lillys toppledere, John C. Lechleiter i eposten. I begynnelsen av oktober varslet Eli Lilly at Zyprexa vil bli merket med advarsel om risiko for vektøkning, økt blodsukker, forhøyet kolestrolverdi og andre stoffskifteproblemer. Til nå har selskapet hevdet at Zyprexa ikke avviker fra andre tilsvarende preparater når det gjelder bivirkninger.

John Lechleiter i Eli Lilly sendte en epost som tyder på at selskapet ønsker å rette seg mot ungdommer - selv om Zyprexa ikke skal brukes av barn og unge under 18 år.