Norge

Vil ha muslimske lover på asylmottak

En gruppe tsjetsjenske asylsøkere krever at beboerne på på Nordbybråten transittmottak i Våler følger muslimske lover.

  • Kristjan Molstad

En gruppe på 10 -12 tsjetsjenere har gitt klar beskjed om at alle på mottaket skal be til Allah, at ingen får gå i kortbukser — og at de selv skal stille først i matkøen. Det er ansatte ved asylmottaket som har forklart dette til politiet, etter en serie episoder ved asylmottaket den siste tiden.

Senest lørdag ble en ansatt ved mottaket slått ned, etter at han ba en av asylantene identifisere seg. Helgen før måtte politiet rykke ut og ordne opp i en slåsskamp mellom kurdere og tsjetsjenere.

Lensmannen i Våler, Per Tore Fremstad, sier til Aftenposten.no at problemet er reelt.

— Det er bare noen få, men de skaper store problemer. De prøver blant annet å forby andre å gå i kortbukser eller korte skjørt, sier Fremstad.

Ringer etter forsterkninger

De siste to månedene har politiet måttet rykke ut åtte ganger for å roe gemyttene. Det kreves 8-10 politimenn pr. utrykning - og ved en anledning var hele 25 tjenestemenn involvert. Dette svekker beredskapen i hele Østfold. Ifølge Fremstad er tsjetsjenerne klart overrepresentert når det gjelder bråk.

— Det er jo ikke bare en eller to som krangler, de tar gjerne mobilen og ringer venner og kjente også. Forrige lørdag pågrep vi to personer som var kommet fra Oslo-området for å hjelpe sine landsmenn - de hadde selv ingen tilknytning til mottaket, sier Fremstad.

- Ingen sharia-lover

— Dette er en overdrivelse fra lensmannens side, sier daglig leder for Nordbybråten transittmottak, Ole Morten Lyng, til Aftenposten.no.

Han avviser at det er innført noen form for sharia-lovgivning på asylmottaket.

— På asylmottaket vil folk kunne overdrive for å få oppmerksomhet. Noen individer har sagt til andre at de burde kle seg mer moderat av hensyn til andre. Selv milde henvendelser som dette kan bli oppfattet som en trussel, sier Lyng.

Han har selv hørt ryktene fra enkelte ansatte, men har ikke inntrykk av at det finnes noen "gruppe" tsjetsjenere som krever sharia.

— Jeg har snakket med tsjetsjenere på mottaket, og de sier klart fra at de ikke ønsker noen konflikt - det har de nok av der de kommer fra, understreker Lyng.

Det er rundt 200 asylanter på Nordbybråten, og Lyng legger ikke skjul på at det har vært mer bråk enn normalt siden sommeren. Han mener en av årsakene er at mottaket fikk endret status. Fra å være et rent transittmottak er Nordbybråten nå også et mottak der det sitter asylsøkere som har fått endelig avslag, og som vet de skal sendes ut av Norge.

Ifølge lensmann Fremstad har mottaket nå hyret vektere for å beskytte de ansatte, etter pålegg fra UDI.- Det ser vi positivt på, sier han.

Les også

  1. Øker bemanningen på problemmottak

  2. Asylsøkere truet med å hoppe

  3. Masseslagsmål om TV-en på asylmottak

Nordbybråten transittmottak. Foto: Øystein S. Paulsen / Moss Avis