Statens Järnvägar får norsk rival

NSB vil kjøre tog i Sverige hvis monopolet faller der, men vil ikke si noe om det blir bedre togtilbud i Norge hvis det blir konkurranse her.

Går det som NSB tror, vil det bli færre SJ-tog og flere NSB-tog langs svenske jernbanespor i fremtiden.

NSB gleder seg over at den svenske regjeringen nå vil avvikle togmonopolet, og åpne for konkurranse på jernbanen. Gjennom sitt heleide datterselskap Svenska tågkompaniet føler NSB seg sikre på at det skal kunne utkonkurrere Statens Järnvägar (SJ), og at tilbudet til kundene vil bli bedre.

–Ja, grunnen til at NSB vil inn på det svenske markedet, er for å gi et bedre tilbud enn det SJ gir i dag, sier kommunikasjonssjef Anne Haabeth Rygg.

–Betyr det at det vil bli et bedre tilbud til norske togkunder hvis det blir konkurranse i Norge også?

–Det har jeg ikke sagt. Jeg sier at NSB mener vi kan gi et bedre tilbud i Sverige enn det SJ gir i dag. Om konkurranseutsetting i seg selv skaper et bedre tilbud til kundene, vil jeg ikke mene noe om. Det er et politisk spørsmål, sier Rygg.

Sveriges samferdselsminister, Åsa Torstensson, leverte torsdag en proposisjon til Riksdagen hvor den svenske regjeringen går inn for å avvikle togmonopolet gradvis, og slippe private aktører inn på markedet. Går det som regjeringen ønsker, starter konkurransen allerede i sommer. Fra 1. oktober 2010 skal markedet være helt fritt. Jernbaneverket skal ta seg av tildeling av kontrakter for ulike strekninger, og samferdselsministeren sier hun er overbevist om at endringen vil gi lavere priser og større valgfrihet for de reisende.

Suksess.

Erfaringer fra Norge tilsier at konkurranse på jernbanen kan gi store gevinster.

Gjøvikbanen ble lagt ut på anbud i 2005. NSBs heleide datterselskap NSB Gjøvikbanen AS vant kontrakten i konkurranse med blant annet De danske statsbaner. NSB Gjøvikbanen har like mye penger å rutte med som det NSB hadde på strekningen før, men har 40 prosent flere avganger til den samme prisen.

–Det gir et mye bedre tilbud til kundene, sier administrerende direktør Margareth Nordby-Kringli, som legger til at antall passasjerer øker. Punktligheten er også bedre enn på strekninger NSB trafikkerer.

Det er en utvikling Høyres samferdselspolitiske talsmann, Øyvind Halleraker, ønsker i Norge også.

–Monopoltilstander gir et dårligere tilbud til kundene. Hvis det åpnes for konkurranse så må NSB skjerpe seg. Da kan kanskje togene komme når de skal. Se bare på hva som har skjedd med luftfarten. Etter at det ble åpnet for konkurranse er det blitt et mye bedre tilbud til passasjerene, sier Halleraker.

Kongsvingerbanen og nattoget til Bergen er blant de første strekningene som vil bli lagt ut på anbud hvis Høyre får viljen sin.