- Det hersker stor usikkerhet om hva som skjer videre

Ansatterepresentant i OUS-styret Merete Norheim Morken mener det hersker en oppgitt stemning blant de ansatte etter at direktør Siri Hatlen trakk seg.

Siri Hatlen går av som direktør for Oslo Universitetssykehus. FOTO: SCANPIX

Les også:

Les også

Siri Hatlen trekker seg som sykehusdirektør

Hatlen

å legge frem en økonomisk langtidsplan i tråd med eier, Helse Sør-Øst, sine ønsker — og trakk seg søndag fra jobben som direktør for Oslo Universitetssykehus- Hatlen presiserer overfor aftenposten.no at hun og styreleder Göran Stiernstedt kom til enighet om hennes avgang.

Hun mener fremdeles at det var en riktig beslutning å slå sammen Aker, Ullevål og Rikshospitalet til ett foretak, OUS.

— I en slik prosess må man ha full støtte og tillit fra et samlet styre. De siste møtene har jeg ikke hatt denne tilliten, styret har vært delt i flere saker. Det er derfor riktig for meg å fratre slik at OUS og styret kan å den nødvendige ro, sier Hatlen til Aftenposten.no

Til NTB presiserer hun at hun ikke er bitter over å gi seg midt i den krevende fusjonsprosessen.

— Jeg skulle selvfølgelig gjerne sett at mulighetene lå til rette for å fortsette, men det tjener ingenting å være bitter. Jeg ønsker at dette skal lykkes. Så er det slik at for å gjennomføre noe som er så omfattende og krevende som dette prosjektet er, vil det av og til kreves noen lederskifter på veien.

- Ikke uventet

Merete Norheim Morken, ansattrepresentant i styret for OUS, er bekymret for fusjons- og omstillingsprosessen ved Oslo universitetssykehus etter at Hatlen trakk seg.

- Dette er kjempetrist, men det var ikke uventet etter motbøren Hatlen fikk fra flertallet i det forrige styremøtet 26. mai, da hun la frem innspill til økonomisk langstidsbudsjett, sier Morken til aftenposten.no.

På dette styremøtet stemte alle i styret - unntatt de ansattes representanter - mot Hatlen.

— Det var en gjennomarbeidet, god og realistisk plan som ble nedstemt av et flertall i styret. Dette opplevde vi som en mistillitserklæring mot henne. Det var nok bare et spørsmål om hvor lenge hun ønsket å sittet, og sånn sett kom det ikke overraksende.

- En oppgitt stemning

Morken vil ikke spekulere i om Hatlen ble presset ut av stillingen eller ei.

- Hatlen var veldig tydelig på hva som skal til i for å gjennomføre denne prosessen, og om det ble for mye for noen, det vet ikke jeg.

— Nå er det en oppgitt stemning blant de ansatte, og det hersker stor usikkerhet om hva som skjer videre. Alle ansattrepresentantene støttet hennes innspill til langtidsbudsjett.

Morken frykter Hatlens avgang vil få store konsekvenser for fusjonsprosessen.

— Vi mangler de økonomiske forutsetningene for å fullføre prosessen, og sannsynligheten er nå stor for at prosessen stopper opp. Vi har ikke de økonomiske forutsetningene til å drifte sykehuset uten at det rammer pasientene uakseptabelt mens prosessen pågår.

- Nå trenger vi en avklaring. Vi hadde tillit og tro på prosessen, og var det noen som kunne gjennomføre denne vanskelige omstillingen, så var det henne.

Göran Stiernstedt. FOTO: SCANPIX

Hun mener omstillingen har vært for dårlig planlagt fra Helse Sør-Østs side, og at fokuset har ligget på å spare penger umiddelbart— Hatlen har gjort et veldig grundig arbeid, og det har bare blitt mer og mer tydelig hvor dårlige de økonomiske rammene for dette var.

- Vi var begge enige

Styreleder Göran Stiernstedt opplyser til Aftenposten.no at han og avtroppende direktør Siri Hatlen hadde en samtale allerede 1. juni på bakgrunn av at styret i Oslo universitetssykehus (OUS) og Helse Sør-Øst ikke ville godkjenne den økonomiske langtidsplanen.

— Ulike alternativer ble vurdert, men vi var begge enige om at dette er til det beste for OUS, sier Stiernstedt.

- Siri Hatlen er økonom. Når en økonom mener at det er uforsvarlig å drive sykehuset med de rammene Helse Sør-Øst har gitt, hvem er da den rette til å ta over som administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus?

— Vi har ikke begynt å håndtere den situasjonen ennå. Vi har konstituert Jan Eirik Thoresen, sier Stiernstedt.