Ahus anmeldt av Arbeidstilsynet

Politianmeldt for brudd på arbeidstimebestemmelsene.

Et tilsyn ved sykehuset førte til politianmeldelse fra Arbeidstilsynet. FOTO: DAG W. GRUNDSETH
  • Helle Skjervold

Rett før helgen anmeldte Arbeidstilsynet Akerhus universitetssykehus for brudd på arbeidstimebestemmelsene.

— Vi er blitt informert om politianmeldelsen og tar denne svært alvorlig, sier administrerende direktør for Akershus universitetssykehus Hulda Gunnlaugsdottir i en pressemelding.

I vår ble det gjennomført et tilsyn av arbeidsforholdene ved sykehuset, og det er i etterkant av dette tilsynet at sykehuset nå anmeldes.

Doble vakter og overtid

Regiondirektør Hanne Luthen forteller at Arbeidstilsynet i kjølvannet av vårens avsløringer rundt vikarbyråer i helsesektoren har igangsatt et enda tettere tilsyn med kommuner og store sykehus. Nå har Arbeidstilsynet anmeldt Akershus Universitetssykehus for brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

— Vi har funnet at sykehusets egne ansatte jobbet betydelig mye mer enn de har lov til. Vi avdekket store overtredelser av arbeidsmiljøloven, og disse bruddene er etter mitt skjønn av så alvorlig karakter at vi så oss nødt til å politianmelde sykehuset.

— Blant annet tyder dokumentene på at flere ansatte jobbet doble vakter, altså mer enn 13 timer daglig, hele 140 ganger i løpet av 2010. Det er også flere ansatte som har jobbet over 800 timer overtid i løpet av fjoråret.

Tilsynet har denne gangen sett på sykehusets egne ansatte, altså ikke innleid personale. Det er forholdene til ansattgruppene hjelpepleiere, pleieassistenter, sykepleiere og miljøarbeidere som er vurdert i dette tilfellet, ikke legene.

Luthen ønsker å understreke viktigheten av å følge den norske Arbeidsmiljøloven.

— Det er viktig å huske på at disse reglene ikke er tilfeldig satt. Den norske arbeidsmiljøloven er i utgangspunktet ganske fleksibel og gir rom for dispensasjoner, men de regler som er satt bygger på solid forskning. For mye jobbing over lang tid er en alvorlig helserisiko, det kan gi både hjerte- og karsykdommer, psykiske lidelser samt muskel og skjelletplager.

Tiltak ved sykehuset

Sykehuset sier de allerede har igangsatt flere tiltak som skal bedre arbeidsforholdene slik at arbeidsmiljøloven overholdes, blant annet gjennom en ny, månedlig rapportering av brudd på bestemmelsene og nye instrukser til mellomledere.

Styret for Akershus universitetssykehus ble orientert om politianmeldelsen i et møte mandag, og sier de tror sykehusets planlagte tiltak gjør at lovbruddene vil ryddes opp innen den gitte tidsfristen, april 2013.