Norge

Høyre mister ordførertrøkk i kommunereformen

Høyre fikk 119 ordførere etter valget for fire år siden. Nå er 43 av dem borte. Dermed forsvant også noen viktige drivkrefter i prosessen for kommunesammenslåing.

Kommunalminister Jan Tore Sanner (H) smilte bredt da han i vår mottok en delrapport om kommunereformen fra Signy Irene Vabo i ekspertutvalget. Nå er det litt motvind. Foto: BERIT ROALD/NTB SCANPIX

 • Geir Salvesen

–  Kommunereformen har mistet farten fremover, mener Venstre-nestleder Terje Breivik. – De partiene som var skeptiske til kommunereformen, Senterpartiet for eksempel, har stedvis gjort et godt valg i små og mellomstore kommuner. Ap har i tillegg sendt tvetydige signaler, selv om de er enig i kommunereformen.

— Distriktspolitikk er viktigst

Valgforsker og professor Bernt Aardal viser til en undersøkelse gjort av Norstat rundt høstens valg, der hele 20 prosent sa at distriktspolitikk var noe av det viktigste for dem.

- Man skal ikke ha vært mye rundt i landet for å se at det er mange historiske motsetninger, sier valgforsker Bernt Aardal. Foto: MORTEN HOLM/NTB SCANPIX

— Jeg tror godt man kan si at kommunesammenslåingen har vært et element som bidro til Høyres nedgang. Av de 14 avstemningene om sammenslåing i valget, var det bare én som klart konkluderte med sammenslåing, i én avstemning var det delt på midten, og i 12 var det nei. Høyre har jo vært klar over at det å ta frem kommunereformen, ville gi noe rom for Sp som hovedmotstander. Men det kan være at dette har rammet dem litt mer enn de hadde regnet med. - Historien og gamle bygdestrider, hvor mye slår slike ting inn mange år etter?

— Jeg har selv vokst opp litt rundt om i landet, og man skal ikke ha vært mye rundt for å se at det er mange historiske motsetninger. Spesielt gjelder det områder rundt tettbygde strøk, det er byfolk mot bønder, by og land-motsetninger – som dels har en økonomisk forankring, men hvor kulturforskjeller spiller en svært stor rolle. Politikk handler mye om følelser og gamle historier, like mye som økonomisk rasjonalitet. En god politiker forstår den koblingen, sier Aardal.

KopiavKopiavCMYK_img593-8eYDR8JOOc.jpg

Bygdestrid kan stoppe reformen. Det er mer enn tall og servicetilbud som dikterer debatten om kommunesammenslåing. For eksempel om folk tåler trynet på hverandre.

— Ligger mange konflikter der

«Valgresultatet kan bety noe for hvilke kommuner som slår seg sammen», sa kommunalminister Jan Tore Sanner (H) i Politisk kvarter på NRK etter valget.

- Høyre fikk trøbbel i dette valget. Kan det ses på som at folket ikke vil ha kommunereformen din?

— Det var jo 92 prosent av velgerne som ikke stemte Senterpartiet. Bildet er ikke entydig. Høyre gikk frem i over 100 distriktskommuner. Mange faktorer har spilt inn. Reformen kan ha spilt en rolle noen steder, men ikke på andre steder. Senterpartiet jobber lokalt godt flere steder med å diskutere sammenslåing, sier Sanner.

- Det er mye historisk slagg som ligger der, er det ikke? Prøver du ikke å motarbeide nedarvede forstillinger? Eller selve menneskenaturen?

— Det er klart at det er mange historisk nedarvede konflikter. For eksempel mellom byer og landkommunene rundt. Løsningene må jo være at den store kommunen viser raushet overfor de mindre naboene, slik Sandefjord gjorde ved den siste runden med sine mindre nabokommuner.

Sanner har nettopp varslet en by- og regionmelding som skal drøfte forholdet mellom bykommuner og omliggende landkommuner.

— Det er et forsøk på å bygge ned de tradisjonelle skillene. Realiteten er jo ofte at ressursene ligger i distriktskommunene, mens byen er servicesenteret. Men for oss er det viktig å stake ut en ny kurs med samspill mellom by og land.

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  Tvangssammenslåing av kommuner vedtatt med én stemmes overvekt

 2. NORGE

  Én stemme kan avgjøre skjebnen til 38 kommuner

 3. POLITIKK

  Å tvinge sammen kommuner er trolig rykket et skritt nærmere

 4. DEBATT

  Kommunereform på feil spor | Hermod Hay

 5. POLITIKK

  Er du og flertallet mot å slå sammen kommunen?

 6. SID

  Høyre må slå sammen flere kommuner, selv med tvang