Norge

Resultatløst diplomatisk hastemøte om arktisk asylstrid

I flere timer tirsdag satt norske og russiske eksperter i et hastemøte for å løse asylflokene på Storskog - uten resultat.Statsminister Erna Solberg mener russerne må bøye av, mens NOAS mener Norge bryter internasjonale forpliktelser ved å avvise flyktninger med russisk transittvisum.

I forrige uke begynte norsk politi å snu asylsøkere med oppholdstillatelse i Russland. Noen av dem kom tilbake igjen. Foto: Cornelius Poppe/Scanpix

  • Thomas Olsen

Asylsøkere er blitt kasteball på grensen i nord. I helgen ble migranter Norge hadde avvist, sendt tilbake igjen av russiske myndigheter.

Norge mener Russland har plikt til å ta imot dem.

Kald grensekrig om migranter:

Les også

Russland sender avviste asylsøkere i retur til Norge

Seksjonssjef Håvard Bekk ved Politiets utlendingsenhet (PU) forteller Aftenposten hva som skjedde.

— Fra onsdag til og med søndag ble 37 personer av ulike nasjonaliteter, som ble forsøkt uttransportert på enreisevisum til Russland ved Storskog, ikke akseptert og returnert av russiske myndigheter.

  • Enreisevisum , eller transittvisum utstedes av russiske myndigheter til utlendinger som reiser gjennom Russland til et annet land. Slike transittvisum er vanligvis gyldige tre dager, og man skal på forhånd dokumentere billett både inn og ut av Russland, opplyser nettsiden til den russiske ambassaden i Oslo.
    I samme periode ble 23 personer med andre typer visum forsøkt returnert og akseptert av russiske myndigheter, opplyser PU til Aftenposten.

Ping-pong med asylsøkere på grensen i nord:

En syrisk mor og hennes to døtre ble i helgen ofre for visumdisputten mellom Russland og Norge. De ble nektet på begge sider av grensen – Innstrammingen ved Storskog rammer helt reelle asylsøkere og de har en ufattelig mangel på rettssikkerhet, sier familiens asyladvokat Marit Vik til VG. Foto: THE INDEPENDENT BARENTS OBSERVER

Forsøkte å løse grensekrangelen i hastemøteNorge og Russland underskrev i 2007 en felles avtale om såkalt tilbaketaking.

Men russerne mener tydeligvis den ikke gir Norge rett til å avvise utlendinger med transittvisum.

For å løse asylforviklingene har Utenriksdepartemenet (UD) sendt en delegasjon av eksperter fra Justis— og beredskapsdepartementet og UDs juridiske avdeling til Moskva. Med bistand fra den norske ambassaden, hadde de tirsdag et møte med embetsmenn fra russisk side. Oppvaskmøtet startet klokken 12.

Tirsdag kveld var det klart at det ikke var blitt noen avklaring under møtet, der tolkningen av tilbaketakingsavtalen var sentral, melder NTB.

OverforNRKlegger ikke ekspedisjonssjef Thor Arne Aass fra Justisdepartementet skjul på at Norge og Russland ser ulikt på hvem av dem som søker seg til Norge, som umiddelbart kan sendes tilbake.

— Nei, det er ikke noe definitivt svar på om de vil ta imot alle, men vi er opptatt av å finne løsninger for alle kategorier av flyktninger som søker seg til grensen, sier Aass, som ledet Norges delegasjon.

Utenriksminister Børge Brende har varslet (H) at han vil ta saken opp med sin russiske kollega Sergej Lavrov under planlagte møter i OSSE i Beograd onsdag eller under klimakonferansen i Paris senere i uken.

Les om innskjerpingene:

Les også

Slik trappes grensekontrollen opp i praksis

Bli med til Bolkesjø, stedet hvor et nedlagt hotell med 500 ledige sengeplasser ruver over de 40 innbyggerne

– Derfor skal vi ha disse viktige møtene i Moskva tirsdag på ekspertnivå for å se nærmere på forståelsen av de ulike punktene. Alle er tjent med at vi forsøker å løse dette på en saklig og god måte, sier han.

Justisminister Anders Anundsen og Statsminister Erna Solberg presenterte forrige fredag en hastelov for å håndtere asylkrisen. Foto: NTB scanpix

Instruks: Asylsøkere med visum får avslag uten behandlingJustis— og beredskapsdepartementet ga før helgen instruksom at asylsøkere som kommer til Norge etter å ha hatt opphold i Russland, skal få avslag uten realitetsbehandling.

Det betyr i praksis at norsk grensepoliti ikke tar imot asylsøknaden ved Storskog, men i stedet umiddelbart returnerer asylsøkerne til russisk side.

Begrunnelsen er at Norge anser Russland for å være et trygt land.

Det har siden slutten av august kommet mer enn 5500 asylsøkere over grensen i Finnmark. Totalt er det nå kommet 30.000 asylsøkere til Norge i 2015.

Dette sa generalkonsulen før instruksen:

Les også

Russland åpen for å ta tilbake flyktninger

Akram ser på flyktningtilværelsen som en backpacker-tur og reiser med selfiestang.

Solberg: Slutt med transittvisum

statsminister Erna Solberg (H) opplyste mandag at Regjeringen forventet grensestrid med den nye instruksen. Hun er ikke like diplomatisk i sin løsning på asylkrangelen.

— Vi var forberedt på at Russland kunne komme til å mene noe slikt. Vårt svar er at da må Russland slutte å utstede transittvisum, sier hun til VGunder klimakonferansen i Paris.

Derfor ny instruks:

Les også

- Det er misbruk av asylsystemet når disse velger å reise fra Russland til Norge

NOAS:— Brudd på internasjonale forpliktelser

At asylsøkere, blant annet fra Syria, som har russisk transittvisum blir avvist på den norske grensen i Finnmark, har fått Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) til å steile.

Generalsekretær Ann-Magrit Austenå mener det er helt urimelig av Politiets utlendingsenhet å ikke behandle asylsøknadene til folk fra Syria eller andre utrygge land.

Generalsekretær Ann-Magrit Austenå i NOAS krever forklaring på hvorfor 37 asylsøkere med transittvisum ble stoppet ved grensebommen på Storskog. Foto: Pedersen, Terje

— Det er viktig at de som sendes tilbake har en varig oppholdstillatelse i Russland. Dersom de har kortvarig opphold eller transittvisum i Russland, er det uforsvarlig å ikke realitetsbehandle asylsøknaden deres.- Det er jo opplagt at det foreligger et beskyttelsesbehov hvis de kommer fra Syria. Dette mener vi er et brudd på Norges internasjonale forpliktelser, sier Austenå.

Det kom ingen asylsøkere til Storskog mandag:

Les også

Antall asylsøkere mer enn halvert 

— Beskytter ikke asylinstituttet

NOAS er også kritisk til at Regjeringen utfordrer internasjonale konvensjoner ved å tolke et tredagers transittvisum til Russland som "trygt opphold".

Norske myndigheter burde kjenne til den russiske flyktningpolitikken, der asylsystemet nå dreier seg om prioritere hundretusener av ukrainere, mener Austenå.

— Statsminister Erna Solberg har sagt at innstrammingene skal sørge for at de som virkelig har behov for beskyttelse, får det. Nå gjør vi det stikk motsatte av å beskytte asylinstituttet. I verste fall risikerer de returnere å bli flyktninger i russisk orbit, der ingen land ønsker å ta imot dem.

NOAS har nå bedt både PU og Justisdepartementet om en redegjørelse for praksisen på Storskog.

Hos PU får Aftenposten opplyst at det der arbeides med et svar til NOAS. PU opplyser at politiet har mulighet til å bortvise alle personer med et visum til Russland som ikke har utløpt når de kommer til Storskog grenseovergangssted. Og hvis visumet har utløpt, kan norske myndigheter be Russland om å fornye visumet.

Regjeringens ord og handling:

Les også

Over 5685 afghanere har søkt asyl i Norge – 68 er blitt returnert til Afghanistan

Jurister kritiske til instruksen

Flere jurister mener Norge bryter folkeretten når «åpenbart grunnløse» asylsøkere kan avvises ved den norsk-russiske grensen uten å få saken behandlet.

Brynjulf Risnes i Advokatforeningen er en av dem som reagerer på den nye instruksen,

– Norge har så langt aldri bevisst begått brudd på folkeretten. Det er ikke verdt at vi begynner med det nå, sier Risnes.

Han er svært kritisk til at asylsøkere fra Irak og Afghanistan kan bortvises til Russland uten å få søknaden behandlet, selv om de ikke har gyldig opphold i Russland.

Skrekkreklame i tillegg til innstramminger:

Les også

Slik advares asylsøkere mot å komme til Norge

– Norge gir asyl til russere

Flere jurister advarte i helgen Norge mot å bryte folkeretten når ved å avvise asylsøkere ved den norsk-russiske grensen uten å behandle sakene deres.

Brynjulf Risnes i Advokatforeningen er kritisk til at asylsøkere fra for eksempel Irak og Afghanistan kan bortvises uten at de har gyldig opphold i Russland. Han vil ikke kalle de en retur til et trygt tredjeland.

– Russland har tapt 2.000 saker i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Norge gir fra tid til annen asyl til russiske borgere. Da er det et paradoks at vi sjablongmessig vil returnere asylsøkere dit, sier han til Klassekampen.

Her er noen som slapp over grensen til Norge:

Les også

Velkommen til Norges mest isolerte asylmottak

Les mer om

  1. Migrantkrisen i Europa