Norge

Målungdom krever lavere straffer for medlemsjuks

Seks tidligere ledere og tillitsvalgte i Norsk Målungdom vil fredag i neste uke kreve lavere straffer, når Borgarting lagmannsrett starter ankebehandlingen av medlemsjukssaken.

  • Forf>
  • <forf>jan Gunnar Furuly <

Straff. I desember i fjor ble de seks dømt til fengselsstraffer på mellom 30 dager og seks måneder. Oslo tingrett fant dem skyldige i å ha avgitt falsk forklaring om hvor mange medlemmer Norsk Målungdom hadde, slik at organisasjonen fra 1999 til 2002 urettmessig fikk utbetalt 3,9 millioner kroner i statsstøtte.Det er satt av kun en dag til ankebehandlingen. Lagmannsretten skal utelukkende ta stilling til straffeutmålingen. Advokat Harald Stabell, som forsvarer de seks, sier til Aftenposten at han vil fokusere på det han mener er et altfor høyt straffenivå i saken. Stabell mener Oslo tingrett idømte for lange fengselsstraffer i forhold til det som er vanlig praksis i saker der folk er tiltalt for falsk forklaring.

Tilbakebetaling

— Den hittil strengeste dommen i Høyesterett for falsk forklaring alene er ubetinget fengsel i 18 dager. Ingen av de seks var tiltalt for grovt bedrageri. Likevel opererer tingretten med straffer som ligger opp mot det som er vanlig i bedragerisaker. Jeg mener tingretten på mange måter har prøvd å snike grovt bedrageri inn bakveien, sier Stabell.Straffeparagrafen om falsk forklaring har en øvre strafferamme på fengsel i to år, mens grovt bedrageri kan straffes med maksimalt 6 år.Norsk Målungdom har godtatt den delen av dommen som angår organisasjonen, og ligger nå i forhandlinger med Statens innkrevingssentral om en tilbakebetaling over 10 år for til sammen 2,98 millioner kroner. Pengene er 2,88 millioner som organisasjonen fikk på falskt grunnlag i statsstøtte fra 2000 til 2002, og 100 000 kroner i foretaksstraff.Det ble ikke tatt ut tiltale om grovt bedrageri i medlemsjuks-saken, fordi påtalemyndigheten kom til at man ikke kunne bevise at staten hadde lidt noe tap som følge av målungdommens forfalskede søknader om støtte. I dommen fra Oslo tingrett ble det slått fast at staten hadde uansett delt ut det samme totalbeløpet årlig til barne- og ungdomsorgansisasjonene, over budsjettet til Barne- og familiedepartementet. De andre organisasjonene, som dermed fikk mindre penger å rutte med, var ikke part i rettssaken mot Norsk Målungdom.

Les også

  1. Må ha statsstøtte for å betale for juks

  2. Krever full sjekk av medlemslisten