Regjeringen skal granske over hundre saker for å øke tilliten til barnevernet

Barneminister Solveig Horne ber Helsetilsynet gjennomgå tvangssaker i barnevernet. Hensikten er å vurdere kvaliteten på arbeidet og beslutningene som tas.

Barneminister Solveig Horne håper gjennomgangen vil styrke tilliten til barnevernet.

Barne- og likestillingsdepartementet gir nå Statens helsetilsyn i oppdrag å gjennomgå av et utvalg barnevernssaker som har ført til akuttiltak eller omsorgsovertakelse.

Departementet mangler et godt kunnskapsgrunnlag, og mener at en gjenomgang av minst 100 enkeltsaker vil gjøre det lettere å vurdere kvaliteten på det arbeidet som gjøres.

«Berører barn og foreldre på dyptgripende måter»

Gjennomgangen skal gi kunnskap om når det svikter eller går bra, og hvorfor.

Helsetilsynet skal vurdere om de hjelpetiltak - eventuelt fravær av tiltak - som barnevernet har iverksatt, har vært til barnets beste.

Arbeidet skal starte til høsten og er beregnet å ta to år.

Horne: - Håper gjennomgangen vil styrke tilliten

– Barnevernet gjør mye godt arbeid, men vi tar kritikken som har kommet på alvor, sier barne- og likestillingsminister Solveig Horne.

Hun håper gjennomgangen vil styrke tilliten til barnevernet.

– Hvorfor gir dere oppdraget til Helsetilsynet?

– Vi valgte Helsetilsynet fordi de har høy legitimitet og god kompetanse om barnevernets systemer og regler, samt at de har det overordnede ansvar for tilsynet med barnevernet i kommunene, sier hun.

Til tross for sterk kritikk fra utenlandske foreldre som mener seg forfulgt av barnevernet, står det ikke spesifisert noe om minoritetsbakgrunn i mandatet til Helsetilsynet.

– Det er ikke noe i veien for at Statens helsetilsyn velger saker der foreldre har minoritetsbakgrunn, sier Horne.

– To år er lang tid å vente før man får svar om hva som svikter i barnevernet?

– Det er et stort arbeid som skal gjøres. Vi får bruke den tiden som trengs for å få kunnskap som kan videreutvikle og forbedre barnevernet, sier Horne.

Bekymringsmelding om barnevernet ble levert Horne i fjor sommer - her noen av initiativtagerne, fra v. Thea Totland, Einar C. Salvesen og Elvis Nwoso.
Ansatte ved flerkulturelt senter mener akuttplasseringer gjøres på tynt grunnlag i minoritetsfamilier
Gro Hillestad Thune mener gjennomgangen av sakene burde vært gjort på en mer ubyråkritisk og upartisk måte.

Hillestad Thune: - Halve landet i opprør - det haster!

Advokat og ekspert på menneskerettigheter, Gro Hillestad Thune, er en av initiativtagerne bak oppropet «bekymringsmelding om barnevernet».

Hun er ikke fornøyd med departementets måte å granske sakene på.

– Halve landet er i opprør over dette systemet - to år er altfor lang tid. Det haster! Dette er en omstendelig og byråkratisk prosess som vil forsinke nødvendige reformer av barnevernet, sier hun.

Hun mener det hadde holdt å se på et titalls saker som man vet er kritikkverdige for å finne ut hvor systemet svikter.

Hillestad Thune mener også at Helsetilsynet som overordnet tilsynsinstans for barnevernet kan sees som en part i systemet.

– Hvis systemet har sviktet, er jo det et tegn på at de som tilsynsinstans heller ikke har gjort jobben sin. Barnevernet har forsvart seg med nebb og klør mot kritikk. Da er det ekstra viktig at de som skal undersøke sakene fremstår som upartiske.

__Les hva bekymringsmelderne mener:«En lang rekke barn blir utsatt for grov uforstand og overgrep i dagens barnevern»__

Fagfolk melder bekymring om barnevernetHorne møtte kritikerne av barnevernet - her er 7 ting hun mener bør bli bedre