Norge

Legemiddelprodusenter avviser kritikken

De to firmaene Pfizer og Pharmacia avviser blankt alle påstander om juks og uredelighet.

  • Anne Hafstad

— Vi har ikke bløffet om undersøkelsen eller kommet med påstander vi ikke har dekning for. Jeg forstår ikke den kritikken som kommer frem. Man hadde problemer med at mange pasienter falt ut i kontrollgruppen. Da var det naturlig å endre den opprinnelige protokollen og presentere resultatene etter et halvt år, sier medisinsk direktør Einar Wibe i Pharmacia Norge. Hos Pfizer får Aftenposten beskjed om at det er han som skal uttale seg for begge firmaene i denne saken.-Er det god forskning å endre forskningsdesignet midt i studien?-Nei, det kan du si, men ting endrer seg ofte underveis.-Dere velger å publisere data etter seks måneder til tross for at dere har data fra ett års behandling som er mindre gunstige?-Det var ikke vår beslutning. Det var faggruppen som bestemte det.-Hvorfor er ikke ettårsdataene publisert?-Det vil de bli.-Når?-Det kan ikke jeg si nå. Det er opp til en ekstern og uavhengig faggruppe å avgjøre når det skal skje.-Vil dere fortsette å hevde at Celebra har mindre bivirkninger enn NSAID?-Ja. Vi opprettholder det vi tidligere har sagt. Vi har mange studier som viser det, sier Wibe.

Les også

  1. Pådro seg nye plager - måtte slutte med Celebra

Les mer om

  1. Helse