Norge

Stopper vardebrenning fra sinte HV-soldater

Frustrerte Heimevernssoldater ville tenne varder i protest mot Regjeringens forsvarsplan. Det fikk generaladvokaten og HV-toppene til å reagere.

  • Thomas Olsen
    Journalist

Regjeringen ønsker å legge om og kutte i Heimevernet. Totalt skal HV-styrken sentraliseres i Nord og i Oslo og slankes med 7000 soldater. Sjøheimevernet foreslås nedlagt innen 2020.

De har fått HV-entusiaster til å tenne på alle plugger. På Facebook-siden Styrk Heimevernet gikk man fredag formiddag ut og oppfordret lokale HV-distrikt til å tenne varder i protest mot Regjeringens forsvarsplaner.

Fyret opp av blant annet en regjeringskritisk kommentar på FB-siden fra Are Tomasgard i Landsrådet for Heimevernet, gikk oppfordringene først ut på å protestere i full uniform og å tenne bål rundt om i Norge.

Men så kom advarslene:

«Det er bra med et brennende engasjement, men tjener ikke HV å starte skogbrann i bålforbudstider. Ikke gjør det noe inntrykk på politikere heller. Bedre å kraftsamle å drukne storting og avisredaksjoner i henvendelser», skriver en på Facebook-siden.

Så kom de overordnede på banen, blant dem sjefen for heimevernsdistriktet i Bergen:

Det kommer meg for øre at enkelte tenker på vardebrenning iført uniform ved midnatt flere steder i landet. Nedenfor er Generaladvokatens betenkning. For dem som tenker på dette, tenk dere om en gang til. Dette kan fort bli en særdeles dårlig sak for HV. Husk at i det store bildet for Forsvaret så styrkes budsjettet betydelig. Uniform utgår.

Ulovlig aksjon

Så følger en klar henstilling fra konstituert generaladvokat Lars Morten Bjørkholt. Han har ansvaret påtaleansvaret i straffesaker som angår brudd på militær straffelov.

Etter mitt syn vil en aksjon som beskrevet på FB falle inn under det som rguleres i pkt. 2.25. Deltakelse i uniform er derfor ikke tillatt. Overtredelse vil derfor i utgangspunktet være refsbart jf. disiplinærloven § 1 om brudd på militære tjenesteplikter, evt. straffbart etter militær straffelov § 77 om brudd på militære tjenesteplikter. Mitt råd er at det gis en 9-8 om dette både på FB og til sjefer i HV slik at aktuelt personell får det med seg. Da hindrer vi evt. kjedelige saker i etterkant. Jeg vil jo anta det kan bli en del blest om dette i media siden det inneholder en del mediemessig interessante ingredienser.

Digital vardebrenning

Sent fredag ettermiddag la generalinspektøren for Heimevernet, generalmajor Tor-Rune Raabye, ut en klargjøring om den planlagte aksjonen påsin egen Facebook-side:

«Jeg er glad for det sterke engasjement det innlegget - og andre reaksjoner jeg har mottatt ifm HVs fremtid - viser.

Det jeg IKKE har gjort i min kommentar er å stille meg bak vardebrenning i uniform. Det er faktisk slik at denne form for aktivitet i uniform ikke er forenelig med det regelverk Forsvaret skal etterleve. Det har jeg også fått informasjon fra Generaladvokaten om.»

Det fikk Facebook-aksjonen til å justere aksjonen til en kun å gjelde virtuell vardebrenning i Cyberspace.

Les mer om

  1. Heimevernet
  2. Forsvaret
  3. Facebook