Forsvarstopper nekter for å ha lurt departementet

Kontrollkomiteens leder, Martin Kolberg (Ap), tror forsvarstoppene lot som om de ikke skjønte at utrangerte marinefartøyer ville havne i Nigeria.

Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen foran til venstre. I bakgrunnen fra venstre Hans Fredrik Grøvan (KrF), Helge Thorheim (Frp) og Abid Raja (V).

Flere av kontrollkomiteens medlemmer ga uttrykk for at de tror forsvarstoppene bevisst lukket øynene for å få solgt fartøyene.

Venstres mann i Stortingets kontrollkomité, Abid Raja, viste til at Forsvaret ved salg av et av fartøyene som havnet i Nigeria, har operert med doble sett kontrakter med to forskjellige kjøpere.

- Vi har fått oss forelagt at de har operert med doble sett dokumenter og delvis forledet Utenriksdepartementet (UD) til på feilaktig grunnlag å utstede lisenser og eksporttillatelser, sa Raja.

Tidligere utenriksminister Jonas Gahr Støre (Ap) sa under høringen at UD stolte på informasjonen Forsvaret ga om kjøper av fartøyene, mens flere av forsvarstoppene sa de regnet med at UD foretok en ekstra kontroll av kjøper.

Også forsvarsminister Ine Marie Søreide (H), som startet sin forklaring i komiteen rett før Aftenposten gikk i trykken, var krystallklar på at det var Forsvarets oppgave å gjøre nødvendige bakgrunnssjekker av potensielle kjøpere.

Tidligere forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) sa hun ikke fikk salget av fartøyene på sitt bord.

-  Jeg hadde kanskje forventet at med alt arbeidet som var gjort på blant annet etikk og internrevisjon, at organisasjonen fanget det opp. Det er ikke vanskelig i ettertid å se at dette ikke er godt nok, sa hun.

Forsvarssjefen: Problematisk

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen sa under høringen at reglene ble fulgt under de omstridte salgene, men innrømmet at han gjerne skulle vært saken foruten.

Dagbladet har i en serie saker avslørt at utrangerte norske fartøyer havnet hos paramilitære grupper i Vest-Afrika. En tidligere medarbeider i Forsvarets logistikkorganisasjon er av Økokrim siktet for grov korrupsjon i forbindelse med saken.

Forsvarssjefen innrømmet også at saksbehandlingsarbeidet var for dårlig da de ikke oppdaget at fartøyer ble solgt til et britisk stråselskap med adresse på et jorde utenfor London, men med kontor i Nigeria.

- Men derfra til å hevde at man bevisst unngår regelverket, det er det ikke grunnlag for, sa Bruun-Hanssen, ifølge NTB.

Han avviste dermed påstanden fra Kolberg om at Forsvaret lot som om de ikke skjønte at de avlagte marinefartøyene ville havne i Nigeria.

Forsvarssjefen mener glippen skyldes få ansatte og høyt arbeidspress i avdelingen som skulle håndtere salget av fartøyene. Han innrømmet likevel at han gjerne skulle vært saken foruten.

- Det er klart at med den mediedekningen og det fokuset som har vært på at fartøyer tidligere eid av Forsvaret, nå brukes i Nigeria, i det som er beskrevet som paramilitær sammenheng, er problematisk, sa Bruun-Hanssen.

- Ble varslet

Megleren som skulle bistå salget av marinefartøyene, oppfattet at det var avgjørende for Forsvaret å få gjennomført det.

- Forsvaret var kun interessert i én ting: Få den baljen ut så fort som mulig, forklarte Morten Larsos, daglig leder i Norsk Megling og Auksjon.

Han sier han underveis i prosessen forsøkte å varsle om at fartøyene kunne havne i konfliktsoner, men at han ikke ble tatt alvorlig av FLO. Han avviser at det eventuelt bare var saksbehandlere som satt på denne kunnskapen.

- Selvfølgelig visste de det, sa Larsos til NTB.