Norge

Inn: En egen veibank. Ut: Bompengesystemet.

Ett statlig veiselskap. Én egen veibank. Ett veifinansieringsfond. Null bompenger. Slik bør vi bygge vei i fremtiden, konkluderer NAF.

NAF har sjekket hvordan utland bygger vei, og sett på norske forslag til ny finansiering. Nå foreligger konklusjonen, i en ifølge NAF skreddersydd modell fo Norge. Foto: Storfjell Ingar

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

Norge gjør det bra på havner og flyplasser. På vei er vi fortsatt sist i Vest-Europa, ifølge en verdensranking for infrastruktur.

Regjeringen sitter selv og forbereder en varslet modell for finansiering av vei og jernbane. Men onsdag morgen er samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) på Grand Hotell for å lytte til NAFs forslag.

Vil ha «veibank»

Det gjør han sammen med store deler av det politiske Samferdsels-Norge. Arbeiderpartiet alene har meldt på syv stortingsrepresentanter.

Aftenposten har fått NAF-rapporten eksklusivt. Her har NAF gjennomgått de aller fleste, kjente norske forslag til hvordan veier bør finansieres. Og sett på modeller i utlandet som fungerer bra.

— Vi har tatt det beste fra flere modeller og skreddersydd en løsning for Norge, sier NAF-sjef Stig Skjøstad.

Løsningen ser slik ut:

 • Ett statlig aksjeselskap håndterer riksveiutbygging i Norge. Det kan godt utgå fra dagens Veivesen, men må få mye makt til å prioritere hvor pengene skal brukes.
 • Én veibank. Gjerne etter modell av Husbanken. Gjennom denne skal samtlige pågående og planlagte bompengeselskaper refinansieres.
 • Ett finansieringsfond. Som skal gjøre riksveiutbygging uavhengig av årlige budsjettbehandlinger i Stortinget. Fondet bygges opp gjennom årsavgifter, slik NRK-lisensen er øremerket, gjennom inntekter fra oblater, også de som er montert i utenlandske biler, og fra overskudd fra oljefondet.
 • Vekk med bompenger. NAF sier modellen fjerner behovet for bompenger. Om Stortinget likevel vil opprettholde ordningen vil lån gjennom infrastrukturbanken gi gunstig rente.
 • På denne måte bidrar bilistene fortsatt. Og vi unngår at vedtak i én regjering binder opp fremtidige regjeringer. Ordningen fungerer for øvrig vel så godt for jernbane, sier Skjøstad.

Ser til Østerrike

- Hvem har et system som ligner på dette?

— Østerrike har et veiselskap med mandat til å bygge vei ut fra det faktiske behovet. Finansieringen er sikret gjennom fond. Så må Norge finansiere sitt fond på en egen måte, da vi f.eks. har mindre gjennomgangstrafikk. Det Østerrike har gjort er å sikre rammebetingelsene for dem som skal gjøre jobben. Det er det vi må få til i Norge, slik vi har fått det til med Avinor og luftfart.

- Vil noen uansett hevde at NAF-modellen er å lure seg selv, og at man bare utsetter betalingen av regningen?

— Nei. På denne måten unngår vi press i økonomien. Når det er staten som låner ut penger øker ikke tilgangen på kapital i samfunnet. Nasjonal transportplan blir det den var ment å være, en dokumentasjon på behovet og en plan for gjennomføring. Veibygging skjer etter behov og ikke etter en debatt på Stortinget.

Husbanken som modell

- Hvem skal disponere fondet?

— Trolig Samferdselsdepartementet eller et annet, statlig forvaltningsorgan. En variant er det danske infrastrukturfondet, som følges av en forpliktende politisk avtale som strekker seg over flere år.

- Flere elementer i NAF-modellen ligner likevel på ting som er foreslått i Norge. Hva er genuint nytt med NAFs forslag?

— Så langt har vi bare hørt om fragmenter av anbefalinger til en norsk modell. Dette er en egen, gjennomarbeidet, norsk modell, sier Skjøstad.

NAF-rapporten konkluderer med at det viktigste virkemiddelet politikerne har for styring av etterspørselen i norsk økonomi i dag, er oljeinvesteringer. De styres gjennom konsesjoner. På samme måte er Husbankens låneramme viktig for husbygging. Dette vil fungere bra også på samferdsel, gjennom lånerammer og/eller overføringer til et fond, ifølge rapporten.

Dårligst i Vest-Europa

World Economic Forum foretar hvert år en rangering for infrastruktur, og publiserer resultatene i The Global Competitiveness Report. Målet er å identifisere hindringer for vekst og økonomisk utvikling.

For veier ligger Norge på 84. plass, sist av landene i det klassiske Vest-Europa. Østerrike er nr. 6, Finland nr. 9 og Sverige nr. 20.

De forente Emirater er nr. 1, Frankrike nr. 2.

For luftfart ligger Norge på 13. plass, for havner på 25. plass.

Les mer om

 1. Samferdsel

Relevante artikler

 1. NYHETSANALYSE

  Nyhetsanalyse: Hvem leverer best på samferdsel - rødgrønne eller blå?

 2. NORGE

  Pengebruken på jernbane må under kontroll. Derfor vil Stortinget la Bane Nor få større makt.

 3. NORGE

  Slik vil fem partier hindre sammenbruddet i jernbaneplanene

 4. DEBATT

  Trumps utbedring av USAs infrastruktur - et opplegg som tiltrekker de korrupte? | Arne Jon Isachsen

 5. KOMMENTAR

  Solvik-Olsen skryter av vei i vellinga. Men vellinga må tilsettes nyanseringsekstrakt.

 6. DEBATT

  Uten en tredje rullebane på Oslo lufthavn Gardermoen vil kø, trengsel, avvist trafikk og høyere priser i 2030.