Mattilsynet: Mange døde griser funnet på gård i Time i Rogaland

Mattilsynet opplyser at de mandag har funnet svært mange døde dyr i en svinebesetning i Time kommune i Rogaland. Tilsynet vurderer nå å politianmelde saken.

Mattilsynets inspektører har i år sjekket flere grisefjøs etter å ha fått tips fra slakterier som har mottatt dyr i dårlig forfatning.

– Det er for tidlig å si noe om hvor mange dyr det er snakk om totalt, men dette er en stor dyretragedie, sier avdelingssjef Odd Ivar Berget i Mattilsynet.

Mattilsynets veterinærer vurderer nå hva som skal skje med de gjenlevende dyra på gården. Noen vil bli avlivet fordi de er i dårlig forfatning, mens andre vil bli sendt til slakt.

Vurderer politianmeldelse

– Dette er den viktigste jobben nå, å sikre dyra og å avvikle driften. Etterpå skal vi vurdere politianmeldelse, slik vi alltid gjør i alvorlige dyrevelferdssaker, sier Berget.

Måtte avlives på stedet

Det var Mattilsynets ansatte på slakteriet som meldte inn bekymring, fordi dyra de fikk inn til slakt fra denne besetningen var i dårlig forfatning. Ifølge Mattilsynet er det snakk om både smågris og slaktegris.

– Ansatte i kjøttkontrollen reagerte på tilstanden på flere av grisene. Mattilsynet dro ut til gården allerede fredag, sier Odd-Ivar Berget til Stavanger Aftenblad.

Da Mattilsynets folk kom til gården fant de to griser som det sto så dårlig til med at de måtte avlives umiddelbart.

– Det var mye skitt i bingene. Bonden fikk pålegg om å rydde umiddelbart, samt sørge for tilstrekkelig med mat til grisene, sier Berget.

Smågris og slaktegris

Da Mattilsynet mandag dro tilbake til gården for å sjekke resten av besetningen, fant de flere døde griser.

Ifølge Mattilsynet er det snakk om både smågris og slaktegris. De øvrige dyra på gården synes å være i god forfatning.

Mattilsynet har ansvar for å føre tilsyn med at svin holdes og transporteres i samsvar med regelverket om dyrevelferd, dyrehelse og merking. Tilsynet skal forebygge dyrelidelser og sykdomsutbrudd.

Det er dyreeier som selv er ansvarlig for å følge regelverket.

Fokus på svinehold

I år har særlig grisebønder vært i fokus for Mattilsynets inspektører, opplyste Ieder for seksjon dyrevelferd, Torunn Knævelsrud til Aftenposten i september.

Mattilsynets statistikk for 2. kvartal viste at det ble funnet avvik ved 102 svinedyrehold fra mai til og med august.

– Det er særlig i dyrehold med svin, men også sau og storfe, at Mattilsynet har satt i verk tiltak for å få dyreeierne til å rette opp forholdene for dyrene sine, uttalte Knævelsrud i Mattilsynet.

Griser tørstet i hjel

Det ble også i juli avdekket en dyretragedie i Rogaland, etter at Mattilsynet fikk tips om at grisene på en gård ble levert til slakting med åpne sår, byller eller korte haler.

Under tilsyn på gården fant man griser med halesår og flere som var halte eller ute av stand til å reise seg. Flere dyr måtte avlives på grunn av skader eller døde av vannmangel.

Bonden ble ilagt forbud mot å holde svin.