Sykehusansatte i Molde: "Det blir ingen feiring, men det er lov å være glad"

MOLDE (Aftenposten): Ansatte ved sykehuset i Molde mener de faglige argumentene seiret etter at helseministeren tok den endelige avgjørelsen om at Molde skal ha fellessykehuset for Nordmøre og Romsdal. Men det var ingen jubel i korridorene på sykehuset da kunngjøringen kom.

Seksjonsleder Gry Rønning, turnuslege Mette-Marit Varmedal og sykepleier Trude Solenes ved sykehuset i Molde gledet seg fredag over helseminister Bent Høies avgjørelse. Nå ser de frem til å samarbeide om et nytt felles sykehus med sine kolleger i Kristiansund.

— Det blir ingen feiring, men det må være er lov å være glad, sier sykepleierne Trude Solenes og Gry Rønning og turnuslege Mette-Marit Varmedal.

De innrømmer at de har vært spente de siste månedene, og lenge var de veldig usikre på hvilken by som til slutt kom til å bli valgt. Først etter et klart flertall for Molde i styret det regionale helseforetaket, Helse Midt-Norge, følte de at det gikk Moldes vei. Det mener de har vært det riktige valget hele tiden.

— Vi har nemlig vært forundret over at alternativene er blitt fremstilt så likeverdige. Jeg skjønner tanken bak det, men de faglige argumentene har hele tiden vært i favør Molde. Det er her det desidert største fagmiljøet er, påpeker Gry Rønning, som er seksjonsleder for medisinsk poliklinikk ved sykehuset og ansatt der siden 1998.

Har et større fagmiljø

Hun og kollegene tror at valget av Molde vil sikre at dette fagmiljøet består, og at det kan utvikles videre frem til planlagt åpning av nytt sykehus i 2021. Dersom Kristiansund hadde blitt valgt, er de redd for at miljøet hadde forvitret, og at det hadde blitt vanskelig å rekruttere nye leger og sykepleiere til Molde i årene frem til nytt sykehus sto klart. Konsekvensene av dette er mindre i Kristiansund, etter deres mening, fordi Molde-sykehuset har over dobbelt så mange ansatte.

— Det er flott at det endelig kom en avgjørelse. Vinnerne er pasientene, som nå får et nytt og moderne sykehus. For de aller fleste vil ikke avstanden være noe problem. Jeg har studert i Tromsø, og i det fylket må enkelte reise i seks timer med bil for å komme til sykehuset, sier turnuslege Mette-Marit Varmedal – som kommer fra Vestnes, på sørsiden av Romsdalsfjorden, en halvtime med ferge fra Molde.

Tror ikke på "skittent spill"

De ansatte har imidlertid stor forståelse for at det "koker" på Nordmøre. Det hadde det trolig gjort i Molde også, innrømmer de, hvis avgjørelsen hadde vært motsatt. Men de skjønner ikke påstandene om at det skal ha foregått et skittent spill bak avgjørelsen.

— Slik vi har opplevd dette, er det ikke grunn til å tro at ting ikke har foregått etter reglene.

- Hvordan tror dere samarbeidet med kollegene i Kristiansund blir fremover?

— Vi har vært gjennom lignende runder tidligere, og da har det faglige samarbeidet mellom sykehusene ikke blitt påvirket. Det er de over og utenfor oss som roper. Vi tror vi skal klare å skape et godt sykehus for alle. Det er alle tjent med.

Fornøyde pasienter

Dagens sykehus i Molde er over 50 år gammelt og bærer tydelig preg av det. Det er stor plassmangel, pasienter ligger ofte på firemannsrom, og vedlikehold er satt på vent i påvente av nytt bygg. Derfor var det også glede blant pasientene fredag.

-Jeg er glad for at det ble fellessykehus, sier pasient Therese Visnes.

— Saken har vært altfor preget av lokalpatriotisme og dårlig naboskap. Men nå er jeg glad for at det bygges i Molde, sier pasient Kjeld Reiter. Han får støtte fra Tom Fredriksen som mener de beste fagfolkene i regionen finnes i Molde. Therese Visnes, en annen pasient, er mer opptatt av kvaliteten enn av hvor det ligger. Hun er selv fra Nordmøre, men mener det var et greit valg å legge et fellessykehus til Molde.

— Det tror jeg vil gi oss et sykehus med bedre kompetanse, sier Visnes.

Høy temperatur i avisene

Det var også en tilfreds stemning i redaksjonen til lokalavisen Romsdals Budstikke fredag. Men heller ikke der var det noen jubel. Molde-avisen og avisen Tidens Krav i Kristiansund har vært talerør for de ulike leirene i sykehusstriden. Redaktør for digitale medier i Romsdals Budstikke, Øyvind Brunvoll, understreker likevel at avisen har bestrebet seg etter å få frem synspunktene fra begge sider.

— Vi har sluppet til folk fra begge leirer, og internt har vi vært tydelige på at vi ikke skal underslå eventuelle opplysninger som gikk i Moldes disfavør, forteller Brunvoll.

Flagget gikk ikke til topps i Molde fredag. -Jeg tror folk er oppriktige når de sier at de forstår skuffelsen i Kristiansund, sier redaktør for digitale medier i Romsdals Budstikke, Øyvind Brunvoll.

Det har spesielt vært høy temperatur i kommentarfeltene, og avisen har i større grad åpnet opp for leserinnlegg på nett for å få plass til alle bidragene. Det har også gitt flere lesere fra andre siden av fogderigrensen.

— Vi får flere lesere fra Nordmøre når det dukker opp slike saker, og det håper vi fortsetter; for dette vil fortsette å være en viktig sak for regionen, sier Brunvoll.

Pasientene Tom Fredriksen (t.v.) og Kjeld Reiter (sammen med datteren Simone) mener lokalpatriotismen har fått prege sykehusdebatten for mye.