Norge

Det gir størst trafikknytte å satse på E134 og Rv52 over Hemsedal

Å satse veimilliarder på E134 over Haukeli og Rv52 over Hemsedal gir størst nytte for trafikantene. Det gjelder vel å merke lette kjøretøyer, ifølge Statens vegvesen.

E16 over Filefjell. Ved å satse 13 mrd. på denne traseen oppnås en trafikknytte på 0,2 mrd. per år. Reisetid Sandvika-Bergen: 6,1 time. Klikk på pila til høyre og venstre for å bla i alternativene.

 • Sveinung Berg Bentzrød
  Journalist

RV 52 over Hemsedal. Kostnad: 19 mrd. Trafikknytte: 0,3 mrd per år. Reisetid Bergen-Sandvika: 5,6 timer. Klikk på pila til høyre og venstre for å bla i alternativene.

Rv 50. Hol-Aurland. Klikk på pila til høyre og venstre for å bla i alternativene.

E134 Haugesund - Oslo, med ny forbindelse Odda - Bergen. Kostnad: 29 mrd. Trafikknytte: 1,2 mrd. Reisetid Sandvika-Bergen: 4,5 timer. Klikk på pila til høyre og venstre for å bla i alternativene.

Ved å satse 32 mrd. på Rv7 oppnås en trafikknytte på 0,5 milliard per år. Klikk på pila til høyre og venstre for å bla i alternativene.

Det blir svært vanskelig å finne ett godt alternativ som hovedvei mellom Oslo og Bergen, eventuelt Oslo-Haugesund, ifølge Veivesenet.

Mens

 • Rv52 over Hemsedal
 • Fv50 Hol-Aurland
 • E16 over Filefjell
 • Rv7 over Hardangervidda
  delvis utfyller hverandre og delvis konkurrerer med hverandre, lever E134 sitt eget liv.

Å satse store summer på E134 vil gi stor samfunnsøkonomisk gevinst, men ha lite å si for trafikken øst-vest nord for Hardangervidda.

Å satse mye på én vei nord for Hardangervidda, som Rv52, vil også gi stor samfunnsøkonomisk gevinst, men har lite å si for trafikantene som i dag bruker E134.

Om man satser på Odda-Bergen

Men, om E134 får en direkte forbindelse via Odda til Bergen, vil trafikkbildet ifølge Veivesenet endres vesentlig.

 • Mye trafikk vil bli flyttet fra Rv7 til E134.
 • E134 vil få fire ganger så mye trafikk som om man skulle holde seg forbedringer som er allerede er innbakt i dagens planer.

Avgjørelsen om hovedvei øst-vest tas før jul

Før jul skal Samferdselsdepartementet peke uthvilke kandidater for hovedvei mellom øst og vest i Sør-Norge det spesielt skal arbeides videre med.

I måneder har Statens vegvesens jobbet med en øst-vest-utredning.

Mandag ettermiddag presenteres splitter nye opplysninger fra dette arbeidet på en konferanse på Clarion Hotel Royal Christiania i Oslo.

Her er noen av de viktigste konklusjonene fra Veivesenet

 • Ved å bruke 29 mrd. kroner på å oppgradere dagens trasé på E134 , over Rauland, og bygge noen nye tunneler/strekninger, vil man ifølge Veivesenet hvert år oppnå en trafikknytte på 1,2 mrd. pr. år.
  Det gir en reisetid Bergen-Sandvika på 4,5 timer, mot 8,1 i dag.
 • Ved å satse 32 mrd. på Rv7 oppnås en trafikknytte på 0,5 mrd. pr. år.
  Det gir en reisetid Bergen-Sandvika på 4,9 t, mot 6,4 i dag.
 • Ved å satse 19 mrd. på Rv52 oppnås en trafikknytte på 0,3 mrd. pr. år.
  Det gir en reisetid Bergen-Sandvika på 5,6 t, mot 6,5 i dag.
 • Ved å satse 13 mrd. på E16 over Filefjell oppnås en trafikknytte på 0,2 mrd. pr. år.
  Det gir en reisetid Bergen-Sandvika på 6,1 t, mot 7,5 i dag.

(Ved å kombinere flere av traseene underveis Oslo-Bergen endres reisetiden.)

I tillegg har Veivesenet vurdert en satsing både på Rv52 og en forlengelse av dagens Rv5 mellom Lærdal og Florø.

Det innebærer en kostnad på 26,3 mrd. kroner, som gir en trafikknytte pr. år på 1,3 mrd. kroner.

LES OGSÅ:

Les også

Oslo-Bergen på 3,5 timer

Høyder og bratte bakker avgjør mye

I dag har flere av fjellovergangene stigninger på mellom 7 og 9 prosent. Det er svært bratt. Ifølge Veivesenet er målet å komme under 5 prosent, som maks, helst mer.

Legger man sammen høydemeterne som i dag små forseres på de ulike traseene, ser listen slik ut:

 • E134 Haukelifjell: Høydemeter – ca. 6300m
 • E16 Filefjell: Høydemeter – ca. 5000m
 • Rv52 Hemsedalsfjellet: Høydemeter – ca. 4600m
 • Rv7 Hardangervidda: Høydemeter – ca. 4500m

Traseene er viktige for ulike trafikanter

De ulike forbindelsene over fjellet betjener ulike geografiske områder. Slik er fordelingen i dag:

 • E16 betjener trafikk fra Mjøsregionen og har også betydning i nord-sørlig retning
 • Rv 52 er viktig for Sogn og Fjordane.
 • Rv 7 betjener trafikk mellom sentrale Østlandet og Hordaland
 • E134 betjener i eksisterende trasé først og fremst trafikk mellom Haugesund/Sør-Hordaland og Oslo/Grenland.

Tungtransport gir «halv nytte» sammenlignet med lette kjøretøyer

Statens vegvesen og prosjektleder Hans Silborn understreker at konklusjonene som presenteres mandag, er foreløpige. De samfunnsøkonomiske analysene er ikke ferdige. Silborn karakteriserer overfor Aftenposten resultatene som smakebiter på det som kommer.

Nytteberegninger for tungtransport er ikke i mål. Foreløpige analyser viser at de kan bidra med en nytte som er rundt halvparten av nytten for lette kjøretøyer, selv om tungtrafikkandelen er vesentlig svakere.

Også andre effekter kan komme til å telle med i det samfunnsøkonomiske regnskapet.

Les også:

 1. Les også

  Politikere vet ikke hva som er hovedveien til Bergen

 2. Les også

  Bro til 2,5 milliarder kroner mangler trafikk

 3. Les også

  Solvik-Olsen enig med leserne

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Samferdsel

Relevante artikler

 1. NORGE

  I 1960 ønsket regjeringen et norsk motorveinett. Nå er det på vei.

 2. NORGE

  Vestlandets veidrøm: Prisen på veien må ned, og ny teknologi gir fergene et løft

 3. NORGE

  Pendlere må betale for å parkere bilen ved togstasjonen: – En merkelig måte å forbedre kollektivtilbudet på

 4. NORGE

  Her smiler de – men prisen for E18-pausen blir høy

 5. NORGE

  Østfoldbanen stengt mellom Oslo S og Ski på grunn av signalfeil

 6. NORGE

  Nye bomringer i Oslo og Bergen utsettes