Norge

Allergisk eller forkjølet?

Småforkjølet eller allergisk? Det er spørsmålet mange foreldre spør disse tider.

Mellom 10 og 20 prosent av barn har allergi. På Østlandet, deler av Vestlandet og Sørlandet er det meldt om moderat pollenspredning de neste dagene.

  • Tine Dommerud
    Tine Dommerud
    Journalist

Utover uken vil det blir det litt varmere, og pollenspredningen vil sannsynligvis øke.

Overlege ved Barne— og ungdomsklinikken ved Ahus, Per HelgeMåseide, tror flere barn og unge vil få pollenallergi i fremtiden.

- Hvordan skal foreldre forstå forskjellen på allergi ogforkjølelse?

— Det er ikke enkelt. Barnehagebarnasnørrer gjerne fra høst til langt ut på våren. Ofte har de litt feber til ogfra. Allergikerne er mer plaget i pollensesongen og ofte har andre i familienallergi eller eksem. Hvis barnet ikke har hatt ernoen andre allergiske symptomer fra før og ingen andre i familien er allergisk, er det mindre sannsynlig at det er allergi.

Sjelden hos de minste

Måseide har spesialkompetanse innen lunge og allergi. Hanforteller at man sjelden ser pollenallergi hos barn som er under to til fire år.

— I denne alderen er virusinfeksjoner svært vanlig.

Barnelegen presiserer at det er viktig for foreldre som er itvil å sørge for at barna blir riktig diagostisert ved prikktester og blodprøve.

- Hvordan bør barna behandles?

— Alle bør få et antihistamin. Der er det mange ulike merker. Det erviktig å finne noe som er enkelt å gi til barnet, som mikstur og smeltetabletter. Hos de som er nesetette bør man bruke kortisonholdigenesespray hvis antihistaminer alene ikke gir effekt. Men dette gis bare til barn som er eldre enn seks år. Barn kan også taøyedråper.

Ikke trette av medisinene

- Blir barna trette?

— Nei, ikke av de nyeste medisinene. Men barna blir ofte trette,uopplagte og irritable av allergien. Det er stort sett de gamle allergimedisineneman blir trett av.

- Hvor viktig er det med behandling?

— Jeg vil si at det er viktig at de får riktig behandling. Det påvirkerlivskvaliteten til barna å ha allergi. Å kunne delta i lek og fysisk aktiviteter viktig. Det er vanskelig å unngå pollen, og man vil at barn skal opprettholdeet godt liv også i pollensesongen. Mange av de som kommer med plager tilspesialist er ikke godt nok behandlet. De har ikke tatt medisinene regelmessig,eller de ikke har forstått prinsippetbak behandlingen, eller at de tar for lite medisin, sier han og legger til:

— Det er ofte mye å hente påå tilpasse behandlingen. De som er aller mest plaget kan også få en kort en kortisonkur, foreksempel en bjørkepollenallergiker kan få en kortisonkur i tablettform ieksamensperioden. Det er ingen fordel å ta kortisonsprøyter.

Krevende med vaksine

- Er vaksine et alternativt?

— Nå er det for sent på sesongen. Det er viktig at behandlingenhar vært optimal, og man skal være sikker på at barnet ikke har god nok effekt avantihistaminer og lokalbehandlingen. I dag er det varierende hvor i landet man bor om man får vaksineeller ikke.

Måseide mener at fordelen medvaksine er at det kan gi en varig effekt, og at 75 til 80 prosent kan få en bedring.

— Mendet er en behandling som er ressurs- og kostnadskrevende. Den tar tid, må følgesopp nøye, og det er vanlig å få en mild reaksjon og bli kan bli uooplagt dendagen man får vaksinen. Men dette er heller ingen lettvint måte å behandles på.Man må ta vaksinen i minimum tre år, og etter en oppvaksineringsperioden må man få vaksineannenhver måned.

Nesen renner og øynene klør

Allergi betyr for mange at man får rennende neser som klør, tetner til og man nyser. Øynene renner, klør, blir røde og hovner opp.

Mange opplever at de blir trøtte, de strever med redusert konsentrasjonsevne og innlæringsevne.

Dette gir redusert yteevne i forhold til skole, utdanning, arbeid og familie og fritidsaktiviteter.

Pollen fra or er kommet

Pollentypene med størst betydning ved allergi kommer fra tresortene or, hassel og bjørk. I tillegg kommer det pollen fra pil, selje og vier og pollen fra burot og gressarter. Muggsoppsporer kan også gi liknende plager.

Les også

Vi kjøper mer reseptfritt i butikk

Nærmere 1 million nordmenn har pollenallergi. Mange er så plaget at det går utover livskvaliteten. Ubehandlet pollenallergi kan lettere utvikle seg til astma.

Pollen spres med vind eller insekter for å bestøve planter av samme art. De pollentypene som har størst betydning ved pollenallergi i Norge kommer fra tresortene or, hassel og bjørk og fra samtlige gressarter, særlig timotei og hundegress. I tillegg kommer pollen fra selje, vier, pil og burot.

Pollenallergi omtales også som sesongallergisk rhinitt eller høysnue.

Ifølge Norges Astma og allergiforbund, forekommer pollenallergi oftest i aldersgruppen 5–40 år og det ser ut til at flere og flere får sykdommen.

Forekomst av pollenallergi

I overkant av 20 % av befolkningen lider av mer eller mindre alvorlig pollenallergi — ca. én million nordmenn.

Les også

- Sunt for barnet at voksne smaker på smokken

Norges Astma— og Allergiforbund leverer daglig pollenvarslingen for Norge. NAAF har etablert 12 pollenfeller rundt om i landet og varsler 6 pollentyper daglig - fra februar måned til midten av august.

Les også

  1. Skyller du smokken? Putt den heller i din egen munn

  2. Hun mener hun ble syk av boligen. Nå har hun ikke noe sted å bo.

Les mer om

  1. Helse