Norge

Antall rovdyrtap i Norge halvert siden 2007

Det er blitt om lag 60.000 færre dyr i utmarken i rovdyrsonene siden 2004. Foto: Illustrasjonsfoto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Antall erstatninger for dyr tatt av rovdyr er nesten halvert siden 2007. I fjor ble 43,3 millioner kroner utbetalt til bønder som mistet dyr etter rovdyrangrep.

  • vaktsjef@ntb.no

Tallene etter at 98 prosent av erstatningssøknadene er behandlet, viser en nedgang på 34 millioner kroner fra toppåret 2007, skriver Nationen. Samtidig er antall søknader om tap nesten halvert.

Tallene viser også en jevn nedgang i antall dyr tatt pr. rovdyr, bortsett fra ulv hvor det i 2018 har vært en økning.

Geir-Harald Strand, forskningsleder ved Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) kart og statistikk, har forsket på rovdyrenes betydning for landbruket. Han tror årsaken til nedgangen kan være færre sau i utmarken i rovdyrsonene.

Mens antall dyr på utmarksbeite har vært ganske stabilt i beiteprioriterte områder, er det blitt om lag 60.000 færre dyr i utmarken i rovdyrsonene siden 2004. Strand tror også nedgangen kan skyldes at bøndene er blitt dyktigere på forebyggende tiltak.

Tallene viser også at antall bønder som driver med utmarksbasert sau i rovdyrsonen sank med 28 prosent mellom 2004 og 2017, mens det i beiteprioritere områder sank med 21 prosent.

  • Les også: Mer ulv rundt Oslo
  • Sau jaget i drukningsdøden i Oslo

Les mer om

  1. Dyr
  2. Ulv
  3. Landbruk