Norge

- Frihet gir økt fravær i skolen

Den videregående skolen bør ha like strenge fraværsregler som grunnskolen og arbeidslivet, mener professor Arnstein Mykletun.

Fagerborg videregående skole onsdag forrige uke: 11 av 27 er på plass da timen begynner. En elev kommer like etterpå. Tom A. Kolstad

 • Pål V. Hagesæther

Mykletun har forsket mye på fravær i arbeidslivet, og ledet ekspertgruppen som ga råd til avtalen om inkluderende arbeidsliv i 2010. Han mener funn fra dette området også lar seg overføre til skolen.

I den forskningen er en hovedkonklusjon at økt egenmeldingsrett også gir økt fravær, og at fravær «smitter» til kolleger.

Basert på egenrapportering

— Derfor kan jeg ikke forstå hvorfor vi skal ha mye mer liberale fraværsregler i videregående skole enn vi har tidligere og senere i livet, sier han.

Psykologen peker på at man i grunnskolen må ha melding fra foreldrene ved fravær, mens man i arbeidslivet må ha sykmelding fra lege når fraværet overstiger et bestemt antall dager. Ved misbruk av egenmelding kan egenmeldingsretten inndras.

Arnstein Mykletun er psykolog og sosiolog, og har forsket mye på sykefravær. Privat

Men i videregående skole er systemet basert på egenrapportering.— De fleste elevene greier nok å avlære seg holdninger til at fravær er greit når de begynner i arbeidslivet. Men hvorfor skal samfunnet lære de unge holdninger de senere må avlæres? spør Mykletun.

Halvorsen: Grense vil øke fraværet

Aftenposten skrev fredag at fraværet blant elevene i videregående skoler i Oslo har økt det siste året, og at mange lærere og rektorer er frustrerte.

- Elevenehar fått altfor stor frihet til å ødelegge egen skolegang, sa lektor ved Fagerborg vgs. i Oslo,Karl-Eirik Kval. Han har skrevet boken Detstore skolesviket, og etterlyser sanksjonsmuligheter.

På Stortinget er det flertall for å gjeninnføre en fraværsgrense på 15 eller 20 prosent, etter at denne ble fjernet i 2009.

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen tror en slik fraværsgrense bare vil øke fraværet, fordi elevene vil oppfatte alt fravær inntil grensen som greit.

Professor Mykletun mener skolene trenger strengere grenser og sanksjonsmuligheter, med at en grense på for eksempel 20 prosent er for høyt.

— I alderen 16-19 år er helsetilstanden bedre enn i mange andre faser av livet. Behovet for fravær grunnet sykdom bør derfor være begrenset, sier han.

- Trenger debatt

Ut over det mener professoren man kan lage noen regler for hva slags fravær som er greit.

— Jeg tror vi trenger en debatt om hva samfunnet ønsker skal være gyldige fraværsgrunner. Fraværsreglene kan for eksempel harmoniseres med det man vil møte i arbeidslivet, ved at elever må levere sykemelding og kan søke om velferdspermisjon.

Han viser også til den tette koblingen mellom fravær og frafall. At en stor andel ikke fullfører videregående skole er i dag et av de største problemene i norsk skole.

— Jeg har aldri hørt elever som går på skolen hver dag og er til stede, før de plutselig dropper helt ut.

Strengere i høyere utdanning

- Skal ikke skolen også lære elevene å ta ansvar selv?

— På alle områder er samfunnet innrettet slik at vi har grenser og reguleringer, og du blir møtt med sanksjoner hvis du bryter disse. Det gjelder alt fra biblioteket til kemneren. Det er ikke slik i voksenlivet at alt er basert på tillit.

Mykletun viser til at det også innen mange studier i høyere utdanning er strengere fraværsregler enn i videregående skole.

Politisk nestleder i Elevorganisasjonen Truls Sætrang har sagt til Aftenposten at han mener fraværet også kan skyldes at lærerne ikke treffer med undervisningen.

 1. Les også

  - Elevene vil oppfatte dette som at de har «rett» til å være borte én dag i uken

 2. Les også

  - Norske elever er bortskjemte

 3. Les også

  Elevorganisasjonen: Lærerne treffer ikke med undervisningen

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. DEBATT

  Kort sagt, torsdag 3. august

 2. LEDER

  Lettvint av Arbeiderpartiet

 3. POLITIKK

  Røe Isaksen får ikke flertall for fraværsregler

 4. SID

  Fravær er ikke et ungdomsproblem. Det er et norsk problem.

 5. POLITIKK

  Krever at Støre vraker omstridt fraværsgrense

 6. LEDER

  Aftenposten mener: Fraværsreglene virker