Norge

Stortinget vedtok feil grunnlov på nynorsk

En skikkelig tabbe førte til at Stortinget vedtok en feil nynorsk-versjon av Grunnloven.- En inkurie. Et hendelig uhell, sier lederen for Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite Martin Kolberg (Ap).

afp000799506.jpg Foto: Roald, Berit

 • Per Anders Johansen
  Per Anders Johansen
  Aftenpostens Moskva-korrespondent

I våres vedtok Stortinget for første gang at Grunnloven også skulle komme i nynorsk versjon.

— Vedtaket blir historisk, sa en stolt leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Martin Kolberg, da Stortinget ble enig om den nye, moderniserte utgaven av Grunnloven, Norges viktigste lov.

Nå viser det seg at Stortinget også har klart å gjøre en historisk tabbe:

De folkevalgte klarte å vedta en feil versjon av Grunnloven i nynorsk.

Resultatet er at Grunnloven som ble vedtatt av Stortinget på det historiske 200-årsjubileet 17. mai i år, inneholder 20–25 språklige forskjeller.

- Noe har gått veldig galt

afp000799506.jpg Foto: Roald, Berit

Aftenposten ble gjort oppmerksom på grunnlovstabben av professor emeritus Finn-Erik Vinje, som på oppdrag fra Stortinget arbeidet med språket i Grunnloven.— Stortinget har vedtatt en versjon av nynorsk-teksten som det ikke var meningen at de skulle vedta. De vedtok den nest siste versjonen, sier Vinje.

- Her må noe ha gått veldig galt, sier Vinje.

— Det er jo kjedelig at man ikke greier å gjøre dette riktig, slik det var ment, sier Arne Fliflet.

Fliflet er grunnlovsekspert og gikk av som sivilombudsmann ved årskiftet etter å ha hatt stillingen siden 1990.

Stortingets forandringer forsvant vekk

Forslaget til en nynorsk versjon av Grunnloven ble innlevert av Anders Anundsen og Per Kristian Foss i september i fjor.

I dag er Anundsen justisminister, mens Foss er riksrevisor.

Deretter ble det gjort en rekke språklige forandringer basert på Graver-utvalget i stortingskomiteens arbeid.

Men når Stortinget skulle stemme, stemte de ved en feil på det opprinnelige forslaget fra Anundsen og Foss.

— Anundsen og Foss visste selvfølgelig ikke at det ikke var den siste versjonen de leverte inn. Uansett betyr dette at Stortinget har vedtatt en grunnlovstekst som på 25 punkter avviker fra det Stortinget trodde de vedtok, sier Vinje.

Kolberg: - Et hendelig uhell

Leder av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite Martin Kolberg (Ap). Foto: Ruud, Vidar

Stortinget understreker at det ikke har skjedd noe galt rent konstitusjonelt, og at dette ikke har noen lovmessige følger.— Det er en inkurie. Den versjonen som ble lagt inn til votering var ikke den helt korrekte utgaven av Graver-utvalgets innstilling, sier lederen av Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite, Martin Kolberg.

- Det er et hendelig uhell. Men trengs det oppretting, så skal vi gjøre det.

- Får dette noen følger?

— Det har ikke skjedd noe konstitusjonelt galt. Stortinget har vedtatt det som ble foreslått. Det har heller ingen rettslige konsekvenser. Dette kan formodentlig rettes innenfor den fullmakt Stortinget har gitt til språklige rettelser. Etter mitt beste skjønn er ikke dette en alvorlig hendelse eller feil. Hvis det mot formodning skulle være noe som må rettes om, så vil vi gjøre det ved første anledning.

- Siden vi snakker om Grunnloven kan det først skje om fire år?

— Det er korrekt, sier Kolberg.

- Språklige og stilistiske forskjeller

Her er eksempler på noen av forandringene som kom inn i Grunnloven, uten at Stortinget var klar over det:

 1. "Den ufødde har òg arverett, og barnet tek sin plass i arvefølgja" , sto det i riktige forslaget, men i Grunnloven har "barnet" falt ut.
 2. I Grunnloven står det om "innfødsrett", mens riktig nynorsk er "innføddsrett".
 3. I den riktige versjonen av Grunnloven står det at "r epresentantane som er valde på den ovannemnde måten, utgjer Kongeriket NoregsStorting". I versjonen som ble vedtatt ved en inkurie, skrives Stortinget med liten "s".

Vinje og Fliflet har funnet språklige forskjeller i 13 av 121 paragrafene i Grunnloven: 6, 15, 23, 25, 36, 50, 57, 75, 80, 86, 96, 99 og 100.

— Det er stilistiske endringer, som ikke angår substansen. Men det er jo ille nok, siden det er så mange. Stortinget har vedtatt en tekst som på 25 punkter avviker fra det Storitinget trodde de vedtok, sier Vinje.

— Man kan bare gjette hva som hva skjedd. De har kanskje ligget ved siden av hver andre i hylla, så har man sendt inn feil versjon. Dette er uansett pinlig for Stortinget, og må rettes på. Vi kan ikke gå rundt med en grunnlov som det ikke var meningen å vedta, sier Vinje.

- Er dette en bagatell, siden forskjellene i den riktige og den vedtatte Grunnloven utelukkende går på språklige ulikheter?

— Det tenkte jeg også, inn til jeg oppdaget at det var så mange ulikheter. Noen må i alle fall gjøre noe med det som er språkfeil. Stortinget har stemt over den versjonen de fikk i hendene, og så slik sett er loven vedtatt korrekt. Blunderen ligger i et tidligere ledd

- Det har gått et halvt år før dere oppdaget feilen. Da er kanskje ikke Grunnloven så veldig viktig, i hvert fall på nynorsk?

— Du må ha litt blikk for detaljene for å oppdage dette. Men det er påfallende at det tok så lang tid.

Vil du sammenligne den "riktige" Grunnloven som Stortinget skulle vedta, og den de faktisk vedtok?

Her er dagens grunnlov.

Her er Grunnloven på nynorsk som Stortinget egentlig skulle vedtatt.

Les også

 1. I Norge har vi ikke vært helt enige om hva som er en sau. Det har kostet deg dyrt

 2. Kronikk: Grunnlovsendringene fra våren 2014 kan føre til rettslig uklarhet i mange år

 3. Dette er byråkratenes egne forslag for å fjerne unødig byråkrati