Norge

Budsjettforhandlingene går på overtid

En ordknapp KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad på vei ut etter et kort forhandlingsmøte om statsbudsjettet mandag kveld der det ble klart at forhandlingene fortsetter på overtid tirsdag. Foto: Ørn Borgen / NTB scanpix

Regjeringspartiene og KrF klarer ikke å bli enige om neste års statsbudsjett innen fristen klokken 10 tirsdag, men partiene er enige om å fortsette på overtid.

  • NTB

Sent mandag kveld ble det klart at forhandlingene om neste års statsbudsjett kommer til å gå på overtid av den ene ekstra uken som Stortinget allerede har innvilget.

Fristen som er satt til klokken 10 tirsdag, var ikke lenger realistisk å nå da KrF avviste et helhetlig forslag fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre.

– Dette huset er ikke ukjent med at frister ryker. Det er flere enkeltsaker som gjenstår, sier finanskomiteens leder og Høyres finanspolitiske talsmann, Henrik Asheim.

Hver for seg

Han mente at regjeringspartiene hadde kommet sin mulige fremtidige regjeringspartner KrF i møte på mye, men det var likevel ikke nok for KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad og hans medforhandler og parlamentariske nestleder, Hans Fredrik Grøvan.

Mandagens tredje forhandlingsmøte varte i vel 45 minutter før det var åpenbart for alle i forhandlingsrommet at det var bedre å jobbe hver for seg gjennom natten og møtes på nytt tirsdag morgen, fremfor å sitte sammen langt ut i de små timer.

– Noen ganger er det bedre å sitte alene fremfor å tvære på de samme tingene i et lite rom, lød vurderingen fra Asheim.

Han legger til at det fortsatt er håp om en budsjettavtale, men sier det like gjerne kan bli onsdag som tirsdag før man er i mål.

Utsettelse avvist

Ropstad kom 20 minutter forsinket til mandagens siste forhandlingsmøte, som etter planen skulle starte klokken 21.30. Da hadde han gjort seg ferdig med et ekstraordinært landsstyremøte i KrF som ble holdt over telefon.

Flere fylkesledere og andre sentrale tillitsvalgte i KrF mente at regjeringssonderingene, som statsminister Erna Solberg (H) søndag bekreftet så smått pågår samtidig som det forhandles om budsjett, burde legges på is inntil alt om Høyres mulige innblanding i partiets veivalg har kommet på bordet.

Kravene kom etter avsløringene i VG om hittil ukjente møter og det mange oppfatter som en samkjøring mellom Høyres ledelse og Ropstad om hans abortkjør i forkant av KrFs ekstraordinære landsmøte 2. november.

Fylkesleder Arne Willy Dahl i Akershus KrF sier til NTB at forslaget ikke ble stemt over da det ikke var stemning for det i landsstyret.

Sterkt svekket tillit

– Det har jeg ikke noen kommentar til, var det korte svaret fra Ropstads mandag kveld.

Tidligere på dagen hadde KrF-veteran Odd Anders With bedt både Ropstad og nestlederkollega Olaug Bollestad om å vurdere sine stillinger. With var statssekretær i to omganger under statsminister Kjell Magne Bondevik og KrF-nestleder i fire år.

Overfor Dagbladet beskriver han møtene mellom Høyres ledelse og KrFs nestledere som en konspirasjon som de måtte vite ville føre til at partileder Knut Arild Hareide måtte gå av.

– Det er en utålelig sammenblanding som gjør det vanskelig for oss å ha tillit til slike nestledere. De bør alvorlig vurdere sine stillinger, var meldingen fra With.

Flere uløste saker

Når Høyre, Frp og Venstre setter seg ned med KrF på nytt tirsdag morgen eller formiddag, er målet å legge fram enda et justert tilbud. Etter det NTB fikk vite tidligere mandag, var det så langt flyttet på drøyt 3 milliarder kroner siden forhandlingene startet lørdag 10. november.

Ett av KrFs hovedkrav helt fra første møte har vært en økning av barnetrygden for de med lavest inntekt, finansiert med å øke skattene for de med inntekter over 2 millioner kroner.

Regjeringspartiene har ment at en stor reform krever mer utredningsarbeid enn det er mulig å få til i løpet av noen hektiske dager. For Høyre og Frp er det dessuten uaktuelt å øke det samlede skatte- og avgiftsnivået.

Etter det NTB forstår, har det vært ulike forslag til diskusjon gjennom forhandlingene. Saken er ennå ikke løst. KrFs krav om å fjerne momsfritaket for netthandel for under 350 kroner fra utlandet er heller ikke ryddet unna, etter det NTB erfarer.