Avlingsskadene kan koste 1,1 milliarder

Tørken har gjort at avlingene til svært mange bønder er blitt dårlige i sommer. Nå viser nye beregninger at avlingsskadene kan koste over en milliard kroner.

Det er mange glisne åkere i Akershus og ellers i Sør-Norge i sommer.

Det viser en ringerunde avisen Nationen har gjort til landbruksavdelingene hos Fylkesmannen i de ulike delene av landet.

Den totale erstatningssummen er så langt beregnet til å bli på 1.083.700.000 kroner for skade på korn, grovfôr, frukt, bær, grønnsaker og poteter. Tallene fra Møre og Romsdal var ikke klare onsdag, mens Hordaland og Finnmark ikke har beregnet erstatningssum. Dermed blir trolig erstatningssummen enda høyere.

Oslo og Akershus har beregnet den høyeste erstatningssummen med hele 218 millioner kroner, fulgt av Buskerud med 184 millioner kroner og Østfold med 180 millioner kroner.

Landbruksminister Jon Georg Dale sa onsdag til NTB at han regner med at det blir store utbetalinger til bøndene.

Startet behandlingen mandag

– Vi regner med at så mye som 80 prosent av kornbøndene vil søke erstatning og at de vil ha en gjennomsnittsavling som er på cirka 45 prosent av normalen, sier landbruksdirektør Nina Glomsrud Saxrud i Østfold.

Hun understreker likevel at det er knyttet stor usikkerhet til tallene.

Landbruksminister Jon Georg Dale sa onsdag til NTB at han regner med at det blir store utbetalinger til bøndene.

– Vi vet ikke hvor store skadene blir, men det er ingen tvil om at det nok beløper seg til et tresifret millionbeløp, sa Dale.

Mandag starter behandlingen av erstatningssøknadene. Et av krisetiltakene som ble innført i sommer, går ut på at bøndene får utbetalt et forskudd på opp til 70 prosent av forventet avlingsskadeerstatning.