Tirsdag startet Eirik Jensens kamp i lagmannsretten

Eirik Jensen (59) har fem måneder på seg. Dette er hans siste sjanse. Han har byttet ut en advokat og stevnet 50 vitner.

Ankesaken skal gå i rettssal 250 i Oslo tinghus. Der gikk også tingrettssaken.

Mange vil være spent når Borgarting lagmannsrett blir satt klokken 09 tirsdag morgen. Ikke minst gjelder det den tidligere politimannen Eirik Jensen.

Når juryen en gang utpå nyåret avsier sin kjennelse, er det den som etter all sannsynlighet vil bli stående som den endelige dommen over Eirik Jensen.

Jensen har mange støttespillere som så langt har fulgt ham i tykt og tynt gjennom 68 rettsdager i Oslo tingrett fra 9. januar til 23. mai i fjor. Det endte med at han ble dømt til 21 års fengsel for å ha medvirket til at Gjermund Cappelen kunne smugle inn 13,9 tonn hasj.

Optimistisk

På Facebook er det opprettet en egen støttegruppe for Jensen, der han sammen med sin samboer, Ragna Lise Vikre, nylig la ut et innlegg:

«(...) Tiden etter dommen har vært utfordrende for oss begge. Men samtidig tror vi at denne tiden har vist oss at målrettet arbeid kan gi resultater.....Store deler av det siste året er brukt til å lese saksdokumenter. Vi tror nå at saken vil fremstå i et annet lys enn det som kom frem i tingretten (...)»

Dømmes av likemenn

Dette blir den siste, store saken som vil gå som en lagrettssak, det vil si at skyldspørsmålet skal avgjøres av en jury. Norske domstoler har stilt med jury siden 1887. Juryordningen er kritisert fordi lagretten ikke har trengt å begrunne sine avgjørelser om skyld.

Tanken bak juryordningen har vært at tiltalte skal dømmes av likemenn. Det kan ha betydning for Jensen.

Jensen først

Første rettsdag vil gå med til utvelgelse av lagretten før aktoratet begynner på sitt innledningsforedrag. Det er planlagt at Eirik Jensen begynner på sin forklaring torsdag. I tingretten var det Gjermund Cappelen som forklarte seg først.

Gjermund Cappelen skal forklare seg etter at Eirik Jensen er ferdig med sin forklaring.

Vil føre 30 vitner

Ankesaken er berammet til å vare frem til februar neste år. Både Eirik Jensen og Gjermund Cappelen har anket. Forskjellen er at mens Cappelen bare har anket over straffeutmålingen, har Jensen anket selve skyldspørsmålet. Og for å overbevise retten om at han er uskyldig, har han stevnet 50 vitner. Men det er mye bevisførsel som skal gjennomgås før de begynner på sine forklaringer like oppunder jul.

Sikkerhetskontroll

Folk som ønsker å være til stede i rettssalen må beregne ekstra tid på å gå gjennom sikkerhetskontrollen. Rettssalen åpner 08.30, en halvtime før retten blir satt. Bortsett fra mandager, da er det rettsfri.