Norge

Det rødgrønne byrådet ble advart om nedbemanning ved sykehjemmene i november

Nå varsler Carl I. Hagen (Frp) omkamp. Han får støtte av de andre borgerlige partiene, som opprinnelig foreslo millionkuttene da de selv satt i byråd. Hvis Rødt også sier ja, kan de sammen gi byrådet et kostbart nederlag.

98-årige Elna Irene Hansen bor på det private Hovseterhjemmet, et av sykehjemmene som rammes hardest av kuttene.
  • Christian Sørgjerd
    Christian Sørgjerd
    Journalist

Da bystyrets helse— og sosialkomité den 4. november i fjor behandlet kommunebudsjettet for 2016, var budskapet fra Sykehjemsetaten ikke til å ta feil av.

Direktør Helge Jagmann i etaten varslet at det foreslåtte budsjettet ville innebære nedbemanning «tilsvarende 80 hele sykepleierstillinger» ved sykehjemmene.

Budsjettforslaget han viste til, inkludert forslaget om i praksis kutte 54 millioner kroner, ble først lagt frem av H/KrF/V-byrådet rett før valget.

Deretter ble budsjettforslaget bearbeidet og lagt frem på nytt av det nye, rødgrønne byrådet. Men mye var fortsatt likt. Blant annet holdt de fast ved at Sykehjemsetaten måtte kutte.

90 prosent av etatens utgifter er til lønn. Mye av kuttet må tas i driften ved Oslos 48 sykehjem. Blant annet er seks private sykehjem, som har bedre bemanning enn kommunens egne hjem, nå bedt om å nedbemanne innenfor pleiedelen. Ved kommunale hjem er det blant annet kuttet i aktivitørstillinger.

LES OGSÅ:

Les også

Les brevet fra Elna Irene Hansen (98) til byrådet

Frp vil ha omkamp

Carl I. Hagen (Frp)

Etter at han torsdag leste Aftenpostens reportasje om konskvensene av kuttene, ønsker Carl I. Hagen (Frp) at saken på ny skal opp til behandling i bystyret.— Jeg har foreslått at man øyeblikkelig stanser nedbemanning ved sykehjem i Oslo. Deretter må byrådet, når budsjettet skal revideres i mai, fremme de nødvendige forslag for å opprettholde bemanningen, sier bystyrerepresentanten.

Han reagerer på at de rødgrønne forsøker å skyve ansvaret over på det forrige byrådet, siden det var disse som først foreslo kuttene.

— Det var helt klart før jul at med det budsjettet som lå på bordet, så ville det bli en nedbemanning. Det visste byrådet, det var velkjent da vi behandlet budsjettet. De valgte ganske enkelt å la være å bevilge mer, sier Hagen.

Byråden setter døren på gløtt

Inga Marte Thorkildsen (SV)

Eldrebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV) kommenterer Hagens forslag slik:— Det er absolutt et behov for å rydde opp etter det forrige byrådet, og det reviderte budsettet er et godt sted å begynne.

Hun varsler at hun ønsker en helhetlig gjennomgang av sykehjemssektoren:

— Sykehjemsbudsjettene er satt i en veldig sårbar posisjon. Det mangler en plan for hvordan håndtere at flere eldre ønsker å bo hjemme, en målsetning hele bystyret forøvrig har sluttet seg til. Samtidig er sykehjemmene avhengig av inntektene de får fra bydelene for hver enkelt beboer, sier hun.

LES OGSÅ:

Les også

Millionkutt ved sykehjem: Men hvem har ansvaret?

Rødt ville stanse kuttet i fjor

I det alternativet budsjettforslaget Frp la frem før jul, ønsket de å stanse kuttet på 50 millioner og i tillegg tilføre 30 milliioner kroner ekstra — for å heller øke bemanningen.

Carl I. Hagen påpeker at Frps budsjettforslag gikk i et overskudd til tross for millionene ekstra til eldreomsorg. Én av årsakene til det var at partiet, nok en gang, foreslo å avvikle støtten på ca. 80 millioner kroner til Oslo nye teater.

Bjørnar Moxnes (Rødt).

Bystyrerepresentant og Rødt-leder Bjørnar Moxnes er svært kritisk til måten Frp sikret inndekning. Han trekker spesielt frem at Frp ønsker å selge kommunens barnehager til private. Samtidig deler han helhjertet ønsket om å unngå kuttene.Rødt stilte forslag under budsjettbehandlingen om at det ikke skulle kuttes i Sykehjemsetatens budsjett. Forslaget fikk bare Rødts tre stemmer.

— Vårt primærforslag var å stoppe kuttet. Vi ønsket å spare penger andre steder i stedet, blant annet ved å skrote Lambda, gjennom å kutte i politikerlønningene og gjennom å redusere overskuddet til kommunen noe, sier Bjørnar Moxnes.

- Men dere stemte samtidig for helheten i budsjettet til slutt?

— Alle partier i bystyret, inkludert Frp, stemte for helheten, svar Moxnes.

LES OGSÅ:

Les også

Debatt: «Byrådet driver en uforståelig kamp mot privat omsorg»

Hagen kom Høyre i forkjøpet

Om Carl I. Hagen får med seg de andre borgerlige partiene, samt Rødt, har han flertall i bystyret. Det kan gi det rødgrønne byrådet et kostbart nederlag.

Men selv om Moxnes er imot kuttene, kan han foreløpig ikke love at Rødt vil støtte forslaget.

— Det har vi ikke tatt stilling til ennå, sier Moxnes.

James Stove Lorentzen (H)

Torsdag kom Frps forslag. Dagen etter stilte de tre tidligere byrådspartiene Høyre, Venstre og KrF et felles forslag, relativt likt Hagens, hvor de ber om at nedbemanning unngås.— Dette er et spørsmål om kvalitet. Bemanningen er noe av det viktigste for dem som bor på sykehjem. Vårt forslag er at nedbemanninge stanses umiddelbart, og at byrådet legger inn pengene som trengs for å sikre det når det reviderte budsjettet skal behandles, sier James Stove Lorentzen (H).

- Hvorfor tok dere ikke opp dette da budsjettet ble behandlet i bystyret før jul?

— Nedbemanning hadde tidligere vært nevnt som en problemstilling, men vi var i den tro at det var ordnet opp i. Da byrådet la frem sin innstilling, var det ikke problematisert, det var ikke noe tegn til det. Da regnet vi med at alt var i orden, svarer han.

Les også

  1. «Motbydelig mat til eldre er ikke bare moralsk forkastelig»

  2. Vil doble antall boliger på Fornebu

  3. Ny rapport: Hjemmehjelper rekker ikke melde fra om feil

  4. Politiet holder «svindelkurs» for Oslos eldre

  5. Mannen min er sykepleier. Gjør yrkesvalget ham til «en unormal mann, feminin, jentete»? | Ann-Chatrin Leonardsen