Flere tvangsgiftes i utlandet

Utlendingsdirektoratet mottar flere henvendelser knyttet til tvangsekteskap i familiegjenforeningssaker. - Miljøene må selv ta tak i problemstillingen, mener Terje Bjøranger, leder for utlendingsseksjonen i Romerike politidistrikt.

UDI mottar stadig flere henvendelser om tvangsekteskap i forbindelse med familiegjenforening.

Utlendingsdirektoratet (UDI) har i 2014 opplevd en markant økning i henvendelser knyttet til tvangsekteskap. Så langt i år har de gitt flere avslag enn for hele 2012 eller 2011.

— På besøk i hjemlandet kan noen oppleve at det er planlagt et arrangert ekteskap uten at de vet det på forhånd, forteller Anne Kari Kollstrøm, områdeleder for familiegjenforeningssaker i UDI.

UDI behandler hvert år en rekke søknader hvor det søkes om familieinnvandring mellom to personer som er gift eller skal inngå ekteskap.

LES OGSÅ:

Les også

Ventet ett år i Norge på å sone 12 dager i Romania

De fleste tvangsekteskap som involverer norske borgere eller personer med lovlig opphold i Norge, inngås i utlandet og er transnasjonale.

Mange som henvender seg er i begynnelsen av tjueårene. Noen blir fratatt pass og forlatt i hjemlandet, uten mulighet til å komme seg hjem.

En tredjedel av henvendelsene gjelder mindreårige under 18 år.

Økt satsning

I hele 2013 vurderte UDI tvangsekteskap i 41 søknader om familieinnvandring. Foreløpig i år vurderer de 37 saker med mistanke om tvangsekteskap. Foreløpig har de fått 80 henvendelser fra personer som er utsatt for eller truet med tvangsekteskap og vold. I fjor fikk UDI totalt 110 henvendelser.

— Vi tror antallet henvendelser skyldes en økt satsning både i UDI, politiet og Utenriksdepartementet (UD) for å bekjempe tvangsekteskap, i tillegg til økt bevissthet i storsamfunnet rundt dette, forteller Kollstrøm.

Pakistan, Irak, Iran og Øst-Afrika er blant områdene som har høy forekomst av tvangsekteskap.

Mange utsettes for psykisk og fysisk vold i tillegg til press og trussel om utstøtelse fra egne familier.

— De fleste tvangsekteskap som involverer norske borgere inngås i utlandet, hvor planen er at partene skal etablere seg i Norge. UDI behandler søknaden om familieinnvandring og har derfor et særlig ansvar for disse sakene, sier Kollstrøm.

Flere giftes bort

Terje Bjøranger

Terje Bjøranger er leder for utlendingsseksjonen i Romerike politidistrikt. I nærmere 15 år har han bistått i over tusen saker som gjelder æresrelatert vold, og han startet Kompetanseteamet mot tvangsekteskap i 2004.— Jeg er ikke overrasket over at UDI mottar flere henvendelser om tvangsekteskap. Det stemmer med mine egne erfaringer, sier han.

Han tror økningen har flere årsaker.

- Gruppene som praktiserer arrangert ekteskap blir større. Eksempelvis er det flere pakistanere og afghanere som gifter bort sine barn i hjemlandet. Samtidig er hjelpeapparatet synligere nå enn før, sier Bjøranger.

- Miljøene må ta ansvar

Juristen mener miljøene hvor tvangsekteskap arrangeres må ta problemet på alvor og sette hensynet til barna foran egne familiemedlemmer. I et flertall av sakene hans har familien bodd i Norge i over 20 år, men velger fortsatt arrangerte ekteskap.

— Antall saker er så stort at de tiltakene det offentlige hjelpeapparatet har ikke dekker behovet. Det er skuffende når dette har vært et omfattende problem i flere tiår, sier han.

LES OGSÅ:

Les også

Norge på toppen i asyl-ja

Samtidig mener Bjøranger det er for lett å omgå UDIs regelverk. UDI krever i dag en bruttoinntekt på 250.000 kroner for kunne forsørge seg selv og et annet familiemedlem i Norge, et beløp han mener er for lavt.

— De som blir utsatt for tvangsekteskap mener at det er for enkelt å få familiegjenforening og mye tyder på det, sier han.

Voldtatt på ferie

Trine Eikrem

Enerhaugen familievernkontor på Tøyen i Oslo er et av fire «fyrtårnkontor», som skal rette spesielt fokus mot arbeidet rundt tvangsekteskap og æresrelatert vold.Familievernkontoret er et lavterskeltilbud som tilbyr gratis rådgivning og samtaler, blant annet i saker om tvangsekteskap.

— Ofte er tvangsekteskapet siste punktum på det som handler om en barndom full av vold, sier Trine Eikrem, leder og psykolog ved Enerhaugen familievernkontor.

De «snille» tilfellene handler om at barna ikke har turt å si nei til familien. Ungdommer som familievernkontoret følger opp i etterkant av en skilsmisse blir ofte forkastet av familien og må flytte på grunn av alvorlige trusler.

- Et familieproblem

Eikrem forteller at hun var mye mer optimistisk da hun startet arbeidet med tvangsekteskap og æresrelatert vold i 2007.

— Forhåpentligvis dreier økningen seg om at mange flere tør å si fra og skjønner at de ikke er helt alene. Tvangsekteskap er vanskelig å lovregulere, men hvis vi kan få snakke med familien på et tidlig tidspunkt finnes det håp, sier hun.

LES OGSÅ:

Les også

Frp-politiker vil gi flere afghanske tolker asyl

Eikrem forteller om jenter som blir sendt på ferie og voldtatt for å bli gravide i den tro at det sikrer ektemannen opphold, selv om dette ikke stemmer.

— Det er for sent å begynne arbeidet når jentene er i gifteklar alder. Foreldregenerasjonen må forstå at dette er et familieproblem, ikke bare et ungdomsopprør.

Flere ber om hjelp

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) har egne integreringsrådgivere i Islamabad, Amman, Ankara og Narobi som bistår nordmenn i utlandet.

- Vi ser at flere har henvendt seg til integreringsrådgiverne ved de ulike utenriksstasjonene og bedt om hjelp de siste årene, sier Christine Moe Grav, seksjonsleder for forebyggingsenheten til IMDI.

I følge IMDIs oversikt over tvangsekteskap i perioden 2008-2013 er det en nedgang i antall gjennomførte tvangsekteskap. Det er også færre som har meldt inn frykt for tvangsekteskap i denne perioden. Tallene for 2014 er foreløpig ikke klare.

LES OGSÅ:

Les også

Sana (5) og Blend (10) måklare seg uten mor i to år

IMDIs app #meg, som skal hjelpe ungdom med råd og hjelp mot tvangsekteskap, ble lansert 18.juni og har så langt blitt lastet ned over 70 ganger.

— Det viser at hjelpetilbud som er lett tilgjengelige også nytter, sier Grav.