Har vurdert dobbeltdekker til Østfoldbanen, men ikke der behovet er størst. Nå henger prosjektet i en tynn tråd.

Dobbeltdekkere skulle bli redningen for passasjerer på Østfoldbanen. Men toget som er vurdert i månedsvis, kan ikke brukes der problemene er størst.

Skilokalen, linjen mellom Ski og Oslo, er landets minst populære jernbanestrekning og har inntil 35.000 daglige pendlere.

Mye tyder også på at prisen for toget og tilpasninger til perronger og stasjoner på Østfoldbanen blir så høy at Jernbanedirektoratet og NSB vil takke nei, får Aftenposten opplyst fra en kilde med kunnskap om prosessen.

Fredag formiddag sendte NSB sin dobbeltdekker-vurdering til direktoratet. Hverken togselskapet eller direktoratet ønsker å la seg intervjue om innholdet.

Lovet at de skulle være på plass i 2019

«Østfoldbanen får dobbeltdekkere i 2019». Det lovet daværende jernbanedirektør Elisabeth Enger så sent som i november 2017.

Da som nå var situasjonen svært vanskelig på flere av Østfoldbanens linjer, ikke minst strekningene Ski-Skøyen og Moss-Stabekk.

Beskjeden fra Enger innebar en tidfesting av når dobbeltdekkerprosjektet skulle være i mål. NSB, direktoratet og Norske Tog har jobbet med prosjektet i snart to år. Norske Tog er selskapet som i dag leier ut togsett til NSB.

Derfor kan hele prosjektet bli skrotet

Nå er spørsmålet om det blir noe av dobbeltdekkere i det hele tatt. Det viser seg nemlig at Jernbanedirektoratet kun har gitt mandat til å utrede toetasjes tog på én av de fire strekningene på Østfoldbanen: InterCity-strekningen mellom Halden og Oslo. Det er strekningen med minst problemer.

Hverken direktoratet eller Norske Tog ønsker å fortelle akkurat hvilken type tog «man har regnet på» de siste månedene. Men togtypen kan ikke brukes på strekningene Ski-Skøyen, Moss-Stabekk eller Mysen-Skøyen.

Ny jernbanedirektør, Kirsti Slotsvik, og Kjell Arthur Abrahamsen i Norske Tog bekrefter begge overfor Aftenposten at man kun har sett på dobbeltdekker for strekningen Halden-Oslo.

Aftenposten kjenner ikke dobbeltdekkertoget som norsk jernbane har vurdert. Her er ett som er svært populært i Sveits, ved navn Kiss, som lages hos samme produsert som bygger Flirt-settene som i dag går i Norge.

Slik svarer jernbanedirektøren

– Kirsti Slotsvik, forstår du undringen over at man bare har vurdert tog til den ene strekningen?

– Det gjør jeg. Jeg må innrømme at mandatet ble klart før jeg tok over som direktør.

– Hvorfor har man valgt en slik løsning?

– Slik jeg har forstått det handler det om å se helheten, se på dobbeltdekkere som en del av totaltrafikken.

– Men er ikke problemene på Østfoldbanen klart størst på Ski-Skøyen og Moss-Stabekk?

– Jo, det stemmer, sier Slotsvik.

– Mandatet har kun handlet om å erstatte avgangene som kjøres med de eldste togene på strekningen Halden-Oslo i dag, type 70, sier Kjell Arthur Abrahamsen til Aftenposten.

Så dobbeltdekkere som eneste mulighet

Ifølge Bane Nor og NSB er det ikke plass til flere tog i rushtidsretningen på Østfoldbanen før Follobanen kommer til Ski i desember 2021 og til Moss rundt 2024. Dermed er dobbeltdekkere trukket frem som eneste mulighet til å øke kapasiteten.

Dobbeltdekkere har fra 40 prosent flere seter enn enetasjes tog. Et alternativ er triple enetasjes togsett, men slike finnes det ikke persontogperronger til i Norge, selv ikke på Oslo S.

Stadig flere dobbeltdekkere settes inn i trafikken i land som Sverige og Sveits, nettopp fordi tusenvis av nye passasjerer hele tiden strømmer til togene. Men de har uteblitt i Norge.

NSB har i flere omganger avvist påstander om at selskapet aldri har ønsket seg dobbeltdekkere i Norge. Likevel har selskapet presentert flere rapporter der konklusjonen er at det tar lengre tid å tømme og fylle slike tog.

Dette igjen er påstander som blant andre Stephan Wehrle, ledende informasjonsansvarlig i den sveitsiske togkjempen SBB, blankt har avvist overfor Aftenposten.

Ifølge Wehrle fungerer én- og toetasjes tog på nøyaktig samme måte, i trafikken.