36-åring dømt til 17 års fengsel for drapet i Søndre Land

En 36-åring som regnes som hovedmannen bak drapet på 49 år gamle Nils Olav Bakken i Søndre Land i september 2016, er dømt til fengsel i 17 år.

Bilde fra en overvåkingsvideo som viser de tiltalte for drapet på Nils Olav Bakken fylle bensin på en BMW og på ei bensinkanne på Shell-stasjonen på Dokka kvelden 2. september 2016. Det var denne bensinen som ble brukt til å tenne på Bakken, etter at han ble stukket med kniv.
  • og NTB
Boligen til Nils Olav Bakken (49) som ble funnet drept og sterkt forbrent ved en skogsvei i Søndre Land i september 2016. Foto: Henrik Skolt / NTB scanpix

Dommen i Eidsivating lagmannsrett er dermed tre år lavere enn dommen i tingretten. Retten mener 19 års fengsel er riktig straffenivå, men påpeker at 36-åringens tilståelse, som kom gradvis under etterforskningen, skal tillegges vekt, og straffen settes dermed til 17 år.

– Ved straffutmålingen har lagmannsretten, for alle de siktede, i skjerpende retning lagt vekt på at de deltok i en privat rettshåndhevelse, skriver lagmann Torolv Groseth i dommen, og viser til at Nils Olav Bakken skulle bankes opp som hevn for et angivelig overgrep mot datteren til en 45 år gammel kvinne som også er dømt i saken.

Lagmannsretten frikjente imidlertid både kvinnen og hennes 21 år gamle sønn for drapet og medvirkning til det, som de ble dømt for i tingretten. Sønnen er imidlertid kjent skyldig i grov kroppsskade med dødsfølge og dømmes til fem års fengsel. Moren dømmes til to års fengsel for grov kroppskrenkelse. I tingretten fikk begge 19 års fengsel.

– Ren henrettelse

49 år gamle Nils Olav Bakken fra Dokka i Nordre Land i Oppland ble funnet død og sterkt forbrent i et bål ved en skogsvei i nabokommunen Søndre Land 3. september 2016. Det gikk rundt halvannen måned fra Bakken ble drept til de tre ble pågrepet.

– I denne saken er det en tiltale for drap. Drapet er overlagt, planlagt og fremstår som en ren henrettelse av en vergeløs person. Det er bevist at han ble knivstukket, torturert og satt fyr på mens han ennå levde, skriver Groseth i dommen.

Det fastslås videre at Bakken frivillig ble med de tiltalte i bilen forut for drapet, men at han ble lokket med dop eller utsatt for trusler.

Medvirket

Når det gjelder kvinnen og hennes sønn, fastslår lagmannsretten at 21-åringen i tillegg til sine egne handlinger, også medvirket til 36-åringens handlinger. Selv om tilståelsen kom gradvis i politiavhørene, får han ett års strafferabatt. Moren har ifølge dommen ikke bidratt til oppklaring av saken i avhørene, og får derfor ikke strafferabatt.

Ingen av de tre er dømt til å betale oppreisning. Bakkens to søsken, som er hans nærmeste etterlatte, faller utenfor den personkretsen som kan ha krav på oppreisning, og retten mener det ikke har funnet sted krenkelse av privatlivets fred. Alle de tiltalte har imidlertid akseptert og blitt dømt til å dekke gravferdsutgiftene.