Norge

Influensaepidemien på topp – men også andre virus herjer

Vi er midt inne i vinterens influensautbrudd, ifølge Folkehelseinstituttet. Det ser ut til å bli middels kraftig.

Årets influensautbrudd har nådd toppen.
  • Tine Dommerud
    Journalist
  • Lene Skogstrøm
    Journalist

– Vi er nå midt inne i utbruddsperioden for influensa, også i Akershus, og da vil det være mange syke, opplyser Ragnhild Tønnessen, seniorrådgiver ved Avdeling for influensa, Folkehelseinstituttet.

Aftenposten kjenner til klasser der halvparten av barna ligger hjemme i sengen.

Tønnessen sier at selv om det i hele befolkningen er ca. 5 til 10 prosent som blir influensasyke i løpet av en sesong, vil sykdomsforekomsten i mindre grupper kunne variere mye mer. Skoleklasser og barnehager er eksempler på arenaer der en stor andel kan rammes mer eller mindre samtidig.

  • Les også: Årets influensasesong startet i romjulen

Årets utbrudd middels kraftig

Årets influensasesong har til nå vært middels kraftig. Utbruddet ser ut til å ha nådd en topp den første uken i januar, for sykdomsforekomsten viste en svak nedgang i uke 2.

Men Tønnessen sier at selv om utbruddstoppen for landet kan være nådd, varierer det mellom ulike landsdeler når toppen nås.

Det er influensa B-virus (Yamagata-linjen) som har dominert årets influensautbrudd så langt. Men influensa B-viruset som er i vaksinen (Victoria-linjen) er ikke det samme influensa B-viruset som nå er i omløp. Det betyr at vaksinen ikke vil gi optimal beskyttelse.

Så langt i sesongen er ca. totredjedeler av de påviste virusene ikke det samme influensa B-viruset som er i vaksinen.

To av tre virus i vaksinen har slått til

Influensa B-viruset som er i vaksinen forventes likevel å gi noe kryssbeskyttelse mot viruset som nå dominerer utbruddet. Denne beskyttelsen vil være viktig for personer som tilhører en risikogruppe og helsemyndighetene anbefaler fortsatt vaksinasjon.

Sesongens influensavaksine inneholder tre ulike influensavirus. To influensa A-virus (H1N1 og H3N2), samt ett influensa B-virus (Victoria-linjen).

De to influensa A-virusene i vaksinen har god overensstemmelse med virusene som er i omløp.

Hoste, feber og verking i kroppen er typiske influensasymptomer.

Metapneumovirus herjer også

Smittevernlege i Bærum, Bjørg Dysthe, bekrefter at mange er syke.

– Mitt inntrykk er at vi er midt i influensasesongen, men jeg har ikke hørt noe om dette spesielt har rammet skolebarn. Jeg har sjekket med Vestre Viken og der er det helt tydelig topp med influensavirus og metapneumovirus, sier hun.

Metapneumovirus forårsaker oftest mild forkjølelse og er en hyppig årsak til øvre og nedre luftveisinfeksjon hos barn.

Avdelingsoverlege Pål A. Jenum ved Vestre Viken sier man ikke vet helt sikkert hvorfor så mange har metapneumovirus denne vinteren.

– Økning i befolkningen av ulike luftveisvirus som spres ved dråpesmitte går erfaringsvis i bølger med tre til fem års intervaller. Dette kan ha sammenheng med at immuniteten i befolkningen generelt bygger seg opp under et utbrudd, men så etterpå gradvis svekkes over tid til det igjen blir mulig med en mer utstrakt, ny spredning. Utbrudd skjer oftest i vinterhalvåret, sier Jenum.

Han opplyser at sykdommen lett kan forveksles med influensa, også her er symptomene feber, hoste og slapphet.

– Symptomene kan i noen tilfelle vare en stund og for ellers utsatte/svekkede personer kunne bli alvorlig. Smitte skjer ofte i barnealder, men gjennomgått infeksjon gir ikke garantert varig beskyttelse, sier Pål A. Jenum.

Og behandlingen er som ved influensa:

Antibiotika hjelper ikke.

– Eventuelt febernedsettende hvis nødvendig, men trøst, tid og tålmodighet er tingen –samt selvfølgelig god «hostehygiene» slik at man ikke smitter andre. Bruk albubøyen, oppfordrer avdelingsoverlegen.

Les mer om

  1. Influensa
  2. Folkehelseinstituttet
  3. Vaksine