206 asylbarn forsvant fra mottak i 2017

206 asylbarn forsvant fra norske mottak i 2017, ifølge Utlendingsdirektoratet, som frykter at flere av barna kan ha blitt utsatt for menneskehandel.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
  • og NTB

Ifølge seniorrådgiver Therese Bergwitz-Larsen i Utlendingsdirektoratet (UDI) forlater de fleste mottakene av fri vilje.

– Men enkelte forsvinninger gir grunnlag for bekymring, skriver hun i en epost til Adresseavisen.

UDIs bekymring går ut på at barna enten er blitt utsatt for menneskehandel eller på en eller annen måte er blitt utsatt for eller involvert i kriminalitet.

– Derfor har vi klare varslingsrutiner for mottakene og rutiner for forebygging. Det er alvorlig at enslige mindreårige forlater et mottak uten å melde fra, skriver Bergwitz-Larsen.

Når enslige mindreårige forlater mottak uten å melde fra, varsler mottaket UDI, politiet og barnevernet.

I 2016 forsvant 182 asylbarn fra norske mottak. Dermed har til sammen 388 asylbarn forsvunnet i Norge de to siste årene.

– En viktig grunn til at ungdommene forsvinner, er at de er livredde for retur til Afghanistan. Kraftige innstramminger i innvandringspolitikken har ført til at vi nå gir avslag til barn som tidligere ville fått beskyttelse. Dette har ført til en svært fortvilet situasjon for ungdommene, sier Redd Barnas spesialrådgiver for barn på flukt, Camilla Scharffscher Engeset.