Norge

Et hundretall nye pasienter med tannlegeskrekk er blitt avvist etter nyttår. Andre må avslutte behandlingen før den er ferdig.

Nye regler har fått store konsekvenser for pasienter med tannlegeskrekk. Mona Larsen må avbryte behandlingen hos en privat tannlege. Nye pasienter blir avvist. Nå må de vente i opptil to år før de får ny time hos en offentlig tannlege.

Etter flere år uten regelmessig tannlegebesøk på grunn av ekstrem tannlegeskrekk - såkalt odontofobi - var det behov for dyr og omfattende behandling av Mona Larsens tenner. Men nå er hun blitt tvunget til å avslutte behandlingen på grunn av nye retningslinjer fra Helsedepartementet. Det vil koste henne rundt 30.000 kroner å fullføre den.
  • Arnfinn Mauren

– Jeg klarte å overvinne angsten og begynte på et behandlingsløp i fjor sommer. Nå er jeg redd for å havne tilbake til der jeg var, forteller Mona Larsen (51) fra Skarnes i Hedmark.

Ifølge Larsen har hendelser i barndommen bidratt til at hun har angst for både tannlegebesøk og tannpuss. Det gikk 17 år før hun våget seg til tannlegen.

Nå er hun halvveis i behandlingsløpet, men frykter at hun ikke får fullført. Årsaken er at Helsedepartementet har besluttet at pasienter med ekstrem tannlegeskrekk som Mona Larsen ikke lenger skal få refundert utgifter hos private tannleger, slik de har fått de siste årene.

  • Han fikk nye tenner på statens regning. Andre med tannlegeskrekk skal ikke lenger få samme støtten.

Betal alt selv eller still deg i offentlig kø

I stedet for å bli behandlet hos private tannleger, med refusjon av hele eller deler av utgiftene, har departementet besluttet at disse pasientene nå skal behandles i den offentlige tannhelsetjenesten.

Men det er allerede lang ventetid hos offentlige tannleger. I tillegg må pasientene på nytt overvinne det første hinderet i behandlingen: Å få tillit til tannlegen.

Alternativet er å ta hele regningen selv hos den private tannlegen.

– Jeg får dekket ferdiggjøringen av tre rotfyllinger. Men resten av den planlagte behandlingen må jeg betale selv. Det klarer jeg ikke, forteller Mona Larsen.

Møtt med sinne og fortvilelse blant pasienter

Mona Larsen er langt fra alene i å være i denne situasjonen. Basert på tall som Aftenposten har innhentet, er det rimelig å anslå at departementets beslutning har fått umiddelbare konsekvenser for minst hundre pasienter som står midt oppe i eller var i ferd med å starte en behandling.

Det nye regelverket får også betydning for flere tusen mulige, fremtidige pasienter.

Tannlege Mariann S. Hauge i Mandal.

– Reaksjonene er sinne og fortvilelse. Pasientene forstår ikke helt at det er sant. Jeg har flere pasienter som gjorde en halv rotfylling før jul, mens resten skulle gjøres etter jul. Men midt i behandlingen forsvant støtten, forteller Mariann Saanum Hauge, privat tannlege i Mandal og leder i Vest-Agder Tannlegeforening.

Det er den fylkeskommunale tannhelsetjenesten som nå skal gi disse pasientene et tilbud. Disse forteller om økt til strømming av pasienter de siste ukene.

– Mange rapporterer om fortvilte pasienter som nå må henvises til lange ventelister for å bli vurdert om de kommer inn under ordningen, sier professor Tiril Willumsen ved Universitetet i Oslo. Hun har i mange år jobbet med pasienter som har ekstrem tannlegeskrekk.

Disse tennene viser hvordan det kan gå med selv unge mennesker med odontofobi. Personen i begynnelsen av 30-årene oppsøkte ikke tannlege til tross for store smerter i lang tid. 19 tenner måtte trekkes.

Fire korte historier fra pasienter

Her er noen av eksemplene som Aftenposten har fått presentert, som forteller hvilke konsekvenser Helsedepartementets beslutning har fått for pasienter:

Mann i 40-årene: Står midt i et behandlingsløp, og er fortvilet over dårlig informasjon om det som har skjedd. Overgangsordningen vil bare dekke en liten del av det gjenstående behandlingsbehovet.

Mann i 50-årene: Begynte med tilvenning til tannbehandling i fjor høst. Fikk avsluttet behandling i overkjeven før jul, men resten av behandlingen ble utsatt fordi tannlegen ikke hadde ledige timer før jul. Nå har han ingen timer.

Mann i 60-årene: Har et behandlingsbehov som koster 100.000 kroner. Fikk etter nyttår beskjed om å stille seg i kø i den offentlige tjenesten. Vurderer nå å betale alt selv for å unngå å måtte tilvenne seg en ny tannlege.

Dame i 40-årene: Fikk trukket rotrester før jul. Dette måtte gro før nye plantater skulle settes inn etter nyttår. Dette dekkes nå ikke. Har opplevd det som et slag i ansiktet, men vurderer å betale dette selv nå.

Les også

Tannleger advarer: Pasienter med slike tenner risikerer å måtte vente i flere år på behandling.

Står fast på at tilbudet ikke er dårligere

Helsedepartementet har begrunnet endringene med at utgiftene til denne pasientgruppen har økt kraftig de siste årene. Departementet mener analyser av innsendte refusjonskrav ikke samsvarer med intensjonene for ordningen. Tannlegene mener på sin side at en økning måtte forventes etter hvert som den ble kjent.

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) i helsedepartementet.

Men Helsedepartementet har hele tiden stått fast på at tilbudet for denne pasientgruppen ikke skulle bli dårligere. Det gjør statssekretær Maria Jahrmann Bjerke (H) fortsatt, til tross for tilbakemeldingene fra tannleger og pasienter.

– Det statlige tilskudd til fylkeskommunene er i 2018-budsjettet økt med 60 prosent. Fylkeskommunene vil dermed få betydelig økt kapasitet til å ta imot flere pasienter med odontofobi.

– Kan det bli aktuelt å revurdere beslutningen når dere nå ser konsekvensene den har?

– Det vil vise seg i 2018 hvor mange som faktisk henvender seg. Vi skal sammen med Helsedirektoratet følge utviklingen nøye.

Kaotisk og usikker situasjon

Flere tannleger beskriver situasjonen som kaotisk. Usikkerheten er stor om hvordan det nye refusjonsregimet skal praktiseres.

– Vi håper at vi gjennom dialog kan løse dette til det beste for pasientene, opplyser Camilla Hansen Steinum, president i Den norske tannlegeforening.

Mona Larsen mener at de som har besluttet endringen ikke helt forstår hvilke utfordringer denne pasientgruppen har.

– I starten er det viktig med tillit til tannlegen og hyppige timer for å tilvenne seg tannlegen. Hvis det går tre uker uten tannlegebesøk i denne prosessen, er det nesten som å starte på nytt.

Les mer om

  1. Overgrep