Sanner åpner for 11. skoleår for ungdomsskoleelever med svake resultater

Elever som er ferdige med ungdomsskolen, men som likevel ikke er klare til å begynne på videregående, kan ende opp med å gå i 11. klasse.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner åpner for et ellevte skoleår, som fylkeskommunene skal få ansvar for. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Av 60.000 elever som forlater ungdomsskolen årlig, er det om lag 8.000 som har så dårlige karakterer eller har strøket i så mange fag, at videregående skole blir svært vanskelig å gjennomføre. I dag sendes alle likevel rett videre til videregående, der 5.500 av dem ikke klarer å fullføre.

Det vil kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) gjøre noe med, og han foreslår å gi fylkeskommunene et større ansvar for unge mellom 16 og 24 år.

– Ungdom med dårlige forutsetninger skal ikke havne mellom to stoler: Ungdomsskolen som de forlater, og videregående som de begynner på. Derfor vil vi nå utrede om og hvordan fylkeskommunene, som i dag er tettest på de unge i denne alderen, kan få et utvidet ansvar for disse, sier Sanner.

Flertallet av elevene uten fullført grunnskole er etnisk norske, men andelen med innvandrerbakgrunn er økende: 36 prosent innvandrere og 2 prosent norskfødte med innvandrerforeldre i skoleåret 2016–2017. Det er særlig elever med kort botid i Norge som mangler grunnskolepoeng. Mange av disse er fra Afghanistan og Syria, og det er flest gutter.

– Gjennomføringen i videregående opplæring er nå den høyeste siden målingene startet, men vi er fortsatt langt fra målet om at ni av ti elever skal fullføre og bestå, sier Sanner.

Av elevene som har karaktersnitt fra ungdomsskolen på mellom 2,5 og 3, er det bare rundt 40 prosent som gjennomfører videregående i løpet av fem år.