Norge

Rogaland topper med flest krefttilfeller i landet

Flere enn 33.000 personer ble syke av kreft i Norge fjor, viser tall fra Kreftregisteret. Rogaland er fylket med mest kreftsykdom.

Å spise hamburgere og andre bearbeidede kjøttprodukter og rødt kjøtt kan føre til kreft i tarmen, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO).
  • og NTB

Det er Kreftregisterets nye oversikt som viser antallet krefttilfeller de siste fem år. I 2017 ble det registrert 33.564 nye kreftdiagnoser, og totalt lever det nå flere enn 270.000 personer i Norge som har eller har hatt kreft.

Mens Vestfold tidligere lå på toppen over andel krefttilfeller, har fylket nå blitt passert av Rogaland. I oljefylket ble det stilt 2.877 nye kreftdiagnoser i 2017. Dette gir en rate på 802 sykdomstilfeller pr. 100.000 innbyggere. Vestfold er registrert med en rate på 797 tilfeller pr. 100.000 innbyggere.

– Vi ser at geografiske variasjoner her til lands i stor grad skyldes livsstilsrelaterte kreftformer med kjente risikofaktorer – for eksempel tarmkreft, lungekreft og føflekkreft. Dette er kreftformer som har en klar sammenheng med hvordan vi lever, sier direktør Giske Ursin i Kreftregisteret til NTB.

Solen brenner

Vestfold har særlig skilt seg ut i statistikken ved spesielt mange tilfeller av føflekkreft. Vestfold-menn har en rate på skyhøye 61,2 målt mot landsgjennomsnitt er 41,9.

– Et element her kan være kombinasjonen av sommer, båtliv og eldre menn som ikke smører seg før de kaster skjorten etter en lang vinter, sier Ursin.

Hun legger til at eldre menn ser ut til å være de dårligste til å sjekke seg for forandringer i huden og at de dermed ofte kommer til legen først etter at sykdommen har nådd et avansert stadium.

– Oppdages føflekkreft tidlig, er det egentlig en enkel lidelse å kurere, for da fjerner man kreften med kirurgi og så er man ferdig med det. Dersom den derimot har spredt seg, blir behandlingen mye mer krevende, sier Ursin.

Eldrebølgen

Kartleggingen Kreftregisteret foretar er viktig for planleggingen helsevesenet må gjøre for fremtiden.

– Vi står på terskelen av en eldrebølge, og det vi ser er at det kommer enormt mange krefttilfeller i årene som kommer. Mange mennesker i Norge kommer til å oppleve veldig mye mer kreft i sin familie og omgangskrets, sier Ursin.

Utviklingen viser at antallet krefttilfeller henger tett sammen med alder. Mens det statistisk sett er svært få tilfeller av kreft blant yngre mennesker, opptrer kreft langt hyppigere blant eldre fra 70 år og oppover. Eldre har ofte også andre lidelser i tillegg, noe som påvirker behandlingen av sykdommen.

Matvaner

I løpet av de siste fem årene er det registrert 164.491 nye krefttilfeller i Norge. Det er flere menn enn kvinner som får påvist kreft, og det er en klar overvekt av kjønnsrelaterte kreftformer. 28,4 prosent av påviste tilfeller av kreft blant menn er i prostata. Tilsvarende er det blant kvinner, der 22,3 prosent av alle påviste krefttilfeller er brystkreft.

De mest forekommende kreftformene er derimot felles for begge kjønn. Det er kreft i tykktarm, i lunger og den tidligere nevnte føflekkreften. Undersøkelser viser at det er faktorer knyttet til livsstil som påvirker forekomsten av flere kreftformer. Mens lungekreft er tett koblet mot røyking, settes tarmkreft i sammenheng med kosthold og overvekt og mangel på fysisk aktivitet.

– Studier viser at de som er best beskyttet mot å utvikle tarmkreft, er vegetarianere som også spiser fisk. Et kosthold som i stor grad er plantebasert og rikt på fiber, og som består av lite salt og bearbeidet kjøtt, har vist seg å virke beskyttende mot tarmkreft, sier Ursin.

Les mer om

  1. Kreft
  2. Brystkreft
  3. Livsstil
  4. Rogaland