Norge

Nå skal juryen avgjøre Jensens skjebne

Eirik Jensens forsvarere har forberedt ham på at han kan bli arrestert i retten om juryen svarer «ja» til domfellelse for grov korrupsjon og narkotikaforbrytelser.

Eirik Jensen på vei inn i retten onsdag morgen. Jan T. Espedal

 • NTB
 • Frode Sætran
 • Per Annar Holm

Juryen trakk seg onsdag ettermiddag tilbake for å avgjøre om Eirik Jensen er skyldig.

– En eventuell pågripelse har vært tema i våre samtaler, bekrefter forsvarer Thomas Randby, som mener det er viktig å forberede Eirik Jensen på alle eventualiteter.

Randby sier at han ikke er kjent med at aktoratet har varslet forsvarerne om at en pågripelse kan skje i retten ved en fellende kjennelse.

– Dette ønsker vi ikke å kommentere, sier aktor Guro Glærum Kleppe.

Har vært en fri mann siden sommeren 2014

Da saken var oppe til behandling i Oslo tingrett for to år siden fikk Glærum Kleppe det samme spørsmålet. Da svarte hun at det ikke var aktuelt å pågripe Jensen.

Jensen ble pågrepet 24. februar 2014, men har vært på frifot siden sommeren samme år.

Svarer juryen «ja» på skyldspørsmålet, vil det i neste uke bli nye prosedyrer om straffeutmålingen.

Det vil i så fall ennå gå noe tid før endelig dom foreligger. Om Jensen blir kjent skyldig og blir pågrepet før straffeutmålingen, må han i så fall fremstilles for varetektsfengsling frem til han eventuelt kan overføres på soning.

Lagdommer Kristel Heyerdahls rettsbelæring onsdag varte i rundt fire timer. Morten Uglum

Etter over fem måneder skal juryen i Borgarting lagmannsrett avgjøre om ekspolitimann Eirik Jensen er skyldig i medvirkning til hasjinnførsel og grov korrupsjon.

Lagdommer Kristel Heyerdahl har brukt formiddagen til å instruere jurymedlemmen om hva de skal legge vekt på og hvordan de skal forholde seg til bevisene som er blitt fremlagt i retten.

– Jeg anbefaler at dere begynner med de objektive bevisene, sier Heyerdahl. Hun går gjennom det ene temaet etter det andre og forklarer hvilke spørsmål de må svare på.

Ett av temaene er for eksempel SMS-utvekslingen mellom Gjermund Cappelen og Eirik Jensen etter at politiet hadde hatt en hemmelig aksjon mot hasjlageret til Cappelen på Røa og fjernet store mengde hasj.

Heyerdahl la vekt på at det ikke er avgjørende om Jensen har hatt mulighet til å hjelpe Cappelen med hasjsmugling, så lenge Cappelen har trodd at han fikk beskyttelse av Jensen.

Les også

Nå ligger Eirik Jensens skjebne i juryens hender | Inge D. Hanssen

Samarbeidet de?

Samarbeidet virkelig en av Norges mest omtalte politimenn og ekspert på organisert kriminalitet med en av de største hasjgrossistene som er avslørt gjennom tidene?

Det er i realiteten spørsmålet som juryen i Borgarting lagmannsrett skal avgjøre nå.

Advokat John Christian Elden tror ikke vi får juryens svar med det første.

– Jeg tror vi kan vente et svar kanskje torsdag ettermiddag eller fredag, sier han.

Gjermund Cappelen i retten onsdag. Morten Uglum

Ti av 12

Det første som retten måtte sørge for onsdag morgen var å trekke ut to av juryens 12 medlemmer, én mann og én kvinne.

Det skal bare være ti som deltar når skyldspørsmålet skal avgjøres.

Av de ti jurymedlemmene må flere enn seks, altså minst syv jurymedlemmer være enige for at det skal foreligge en gyldig kjennelse. Hvis juryens medlemmer ikke blir enige før dagen er omme, har lagmannsretten tillatt at de kan reise hver til sitt og at de i så fall skal møtes igjen torsdag morgen.

Det er ikke noen tidsfrist for når juryens kjennelse må foreligge.

Lagdommer Kristel Heyerdahl varslet før klokken 10 at hun vil bruke lengre tid enn vanlig på rettsbelæringen.

Med to korte pauser brukte hun over tre timer på å gå igjennom bevisene i saken.

Her er spørsmålene juryen må besvare

1. Hovedspørsmål: Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha medvirket til ulovlig innførsel av narkotika?

Hvis juryen svarer ja på hovedspørsmålet, skal følgende spørsmål besvares:

2. Gjelder den i spørsmål 1 nevnte overtredelse et meget betydelig kvantum?

3. Er tiltalte Eirik Jensen skyldig i å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av stilling?

Tilleggsspørsmål hvis juryen svarer ja på spørsmål 3:

4. Er korrupsjonen å anse som grov?

For at juryen skal kunne svare ja på spørsmålene, kreves mer enn seks stemmer.

Forbereder seg på det verste

Fredag i forrige uke ble bevisførselen avsluttet i saken etter nesten fem måneder. Lagdommer Kristel Heyerdahl vil sluttføre denne delen av ankesaken med å gi juryen sin rettsbelæring når retten settes klokken 09.

Aftenposten var med da Eirik Jensen tirsdag gjorde sine siste forberedelser før han kan bli dømt til fengsel i 21 år. Jensen leverte hunden sin til til en av sine nærmeste, en som han vet vil sørge for at hunden hans vil få et godt liv selv om han selv skulle forsvinne ut av det.

Les også

Eirik Jensen med følelsesladede sluttbemerkninger til juryen | Inge D. Hanssen

Jyryen avgjør

En rettsbelæring er en veiledning fagdommeren gir de ti lagrettemedlemmene før de trekker seg tilbake for å avgjøre om Jensen er skyldig eller ikke etter tiltalen.

Hunden Harley (9) kan ha fått sin siste tur med sjefen hvis Eirik Jensen blir dømt. Tirsdag satte Jensen hunden bort for å være forberedt på en domfellelse. OLAV OLSEN

Dommeren skal ikke gi uttrykk for hva hun selv måtte mene, men fremføre en slags nøytral gjennomgang av bevisene som er lagt frem for retten. Hun skal også forklare juryen hvordan de skal svare på de fire spørsmålene om Jensens eventuelle skyld.

Ankesaken er den aller siste saken i Norge med jury.

Juryordningen har vært en del av lagmannsretten i 130 år, og innebærer at ti jurymedlemmer alene avgjør en sak. Nå skal en sak i stedet avgjøres av fem meddommere og to fagdommere.

Les også

Forsvarer John Christian Elden hamrer løs på Gjermund Cappelen | Inge D. Hanssen

Snart fem år siden pågripelsen

Det nærmer seg fem år siden Jensen først ble pågrepet, i februar 2014. I forbindelse med pågripelsen ble han suspendert fra stillingen som politimann.

Han ble siktet og tiltalt for grov korrupsjon og medvirkning til innførsel av tonnevis med hasj. Han ble dømt til 21 års fengsel, men anket skyldspørsmålet.

Dersom han blir frikjent er Jensen en fri mann innen helgen. Dersom han blir kjent skyldig vil saken fortsette med straffeutmåling neste uke.

Klokken 13 avsluttet lagrettsdommer Heyerdahl sin rettsbelæring, og juryen trakk seg tilbake.

Pressen er lovet å få én times forvarsel før juryens leder skal legge frem svarene i åpen rett.

– Vi regner med at juryen vil bruke mer enn én dag på dette. Jeg anbefaler ikke at dere holder på lenger enn til klokken 15 eller 16, men at dere sover hjemme uten å diskutere saken med noen andre, sa Heyerdahl.

 1. Les også

  Nå skal juryen avgjøre Jensens skjebne

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Eirik Jensen-saken
 2. Eirik Jensen

Eirik Jensen-saken

 1. NORGE

  Fortsatt varetekt for Eirik Jensen – anker til Høyesterett

 2. NORGE

  Borgarting lagmannsrett: Eirik Jensen blir ikke løslatt

 3. NORGE

  Ingen fengslingsavgjørelse for Eirik Jensen i dag

 4. KOMMENTAR

  Den største politiskandalen i fredstid er et faktum

 5. POLITIKK

  Lederen av justiskomiteen: – Dommen mot Eirik Jensen er dypt alvorlig

 6. NORGE

  Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel