Norge

Stort flertall for stor- kommuner

Folket er helt klar i sitt svar til Jan Tore Sanner: Slå gjerne sammen norske kommuner, også min egen.

  • Kjetil Gillesvik

Det viser en undersøkelse meningsmålingsbyrået Respons har gjort for Bergens Tidende. 52 prosent svarer at de er positiv til endringer i kommunestrukturen, 27 prosent er negativ, mens 21 prosent har ingen mening.

— Dette er en gledelig tilbakemelding fra innbyggerne. Og det stemmer godt overens med det inntrykket jeg har etter å ha reist Norge fra nord til sør og øst til vest. Jeg opplever at innbyggerne er åpen for den prosessen som er satt i gang. I dag bor folk i en kommune, jobber i en annen og handler i en tredje. Kommunene har vokst ut av dagens grenser, sier Sanner.

Ikke bare de andre

Innbyggerne er ikke bare positive til å slå sammen andres kommuner. Hele 53 prosent svarer at de også er for at egen kommune skal bli større.

— Dette er nok det mest uventede med målingen. En ting er slike spørsmål generelt. Da er det nok mange som kan slutte seg til at dette er fornuftig. Men at like mange mener at det også er fornuftig med sammenslåing tilknyttet egen kommune er overraskende, sier Thore Gaard Olaussen i Respons Analyse.

Regjeringen har varslet at de ønsker å flytte makt og ansvar til større og mer robuste kommuner. Går alt som planlagt vil det bli fremmet en samlet proposisjon til Stortinget om ny kommunestruktur våren 2017. Sammenslåingene skal være iverksatt senest fra 1. januar 2020.

I disse dager reiser kommunalminister Jan Tore Sanner (H) landet rundt for å fortelle om den pågående prosessen. I går var han på Romerrike. I dag er han på turné på Sunnmøre.

— Jeg opplever en åpenhet og nysgjerrighet til reformprosessen. Folk ser at det er behov for denne reformen, mener Sanner.

Småkommuner mest skeptisk

Senterpartiets kommunalpolitiske talskvinne Heidi Greni er ikke overrasket over det store flertallet for større kommuner. Hun trøster seg med at undersøkelsen viser at det blant innbyggere i kommuner med under 10.000 innbyggere er et knapt flertall mot sammenslåing.

— Jeg er ikke overrasket over tallene. Det bor stadig flere folk i sentrale strøk. Bybefolkningen tror at kommunesammenslåing er svaret på veldig mye, sier Greni.

— Hva er det byfolk ikke forstår?

— Jeg tror de som bor i en bykommune ikke har kunnskapen om alle de negative sidene ved kommuneendringer. De har ikke avstandsutfordringer og kan ikke se for seg at det kan ta to timer å kjøre til et kommunesenter. I mitt hjemdistrikt må vi ha et areal på to ganger Vestfold fylke for å nå 20.000 innbyggere, sier Greni, som representerer Sør-Trøndelag på Stortinget.

Det pågår et omfattende utredningsarbeid lokalt om hvem som skal slå seg sammen med hvem. I juni meldte Kommunal Rapport at 110 kommuner hadde iverksatt ulike utredninger. I går deltok Helge Andre Njåstad (Frp), leder for kommunalkomiteen på Stortinget, sammen med fylkesmann i Hordaland Lars Sponheim på et møte om kommunesammenslåing i Etne i Sunnhordland. Førstnevnte er glad for de ferske tallene.

— Dette viser at det var overmodent at denne saken ble satt på dagsordenen. Jeg tror ikke dette kommer til å bli en negativ sak for oss i valgkampen, sier Frp-politikeren.

Men alt går ikke regjeringens vei. Målingen fra Respons viser at deres hovedargument om at større kommuner skal gi bedre tjenestetilbud, ikke ser ut til å ha gått hjem. 29 prosent tror det vil bli dårligere, 26 prosent bedre, mens 33 prosent sier det vil bli akkurat som før.

— Dette viser at argumentene fra sentralt hold ikke har nådd gjennom ennå, sier Thore Gaard Olaussen i Respons.