Lege tiltalt for å ha medisinert i hjel samboeren

Påtalemyndigheten mener den 59 år gamle legen først overmedisinerte sin samboer slik at hun døde og deretter forfalsket testamentet hennes for å få tak i arven.

Tiltalen beskriver hvordan mannen over en toårsperiode skrev ut stadig større doser av en rekke sterke medisiner til sin kjæreste og samboer.

Samboeren – Anne Linell Sundt (39) – døde som følge av stort inntak av sterkt avhengighetsskapende preparater. Påtalemyndigheten mener den tiltalte legen må bære ansvaret for dødsfallet og har tatt ut tiltale for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter. Han er også tiltalt for flere brudd på helsepersonelloven.

Tiltalen beskriver hvordan mannen over en toårsperiode skrev ut stadig større doser av en rekke sterke medisiner til sin kjæreste og samboer, noe som førte til et stadig økende forbruk av preparatene. Politiet mener dødsfallet snaut to uker før jul 2014 skyldtes en overdose av blant annet Petidin, Fentanyl, Karbamazepin, Ketobemidon, Zopiclon, Kodein og Diazepam.

Les også

Anne Linell Sundt døde av overdose. Nå er legekjæresten tiltalt.

Nekter straffskyld

Rettssaken mot mannen starter i Oslo tingrett tirsdag og skal behandles de tre kommende ukene. Legen nekter straffskyld.

59-åringen var under store deler av etterforskningen siktet for forsettlig drap, noe som betydde at politiet mente han hadde til hensikt å ta livet av samboeren. Politiets hovedteori var at legen hadde drept kvinnen med en overdose av legemidler. Motivet skal ha vært arv. Denne mistanken ble underbygd av at han etter Sundts død også skal ha forsøkt å forfalske samboerens testamente slik at han ble tilgodesett.

– Betydelige verdier

Mannen er derfor også tiltalt for dokumentfalsk og forsøk på bedrageri etter at han skal ha innlevert testamentet til Oslo byfogdembete uten å fortelle at testamentsvitnene hadde signert det etter at Sundt døde, og at testamentet var tilbakedatert.

– Han forsøkte slik å forlede Oslo byfogdembete og/eller Anne Linell Sundts dødsbo til å tildele ham betydelige verdier i arv, heter det i tiltalen.