Norge

Leger går i årevis før de får fast jobb

Alfred Honoré (35) spesialiserer seg til å bli urolog. Her gjør han seg klar til operasjon sammen med kollega Yngve Nygård (til høyre) ved Haukeland. Han har jobbet som lege i syv år, men har fortsatt ikke fast jobb.
  • Det verste er usikkerheten. Den ligger der alltid, sier Alfred Honoré.
  • Torunn Aarøy

Alfred Honoré ved Haukeland universitetssykehus har gått i vikariater siden han var ferdig i turnus i 2006.

Karrieren hans har bestått av mange vikariater. Selv om han har seks års utdannelse og har jobbet i syv år, er det ingenting unormalt ved det, skriver Bergens Tidende i dag.

Det samme gjelder 90-95 prosent av legene i spesialisering. De fleste får fast jobb først når de blir overleger. I snitt er leger 42 år før de får fast jobb.

Vikariat etter vikariat

Honoré skal bli urolog. Slik har de syv siste årene hans etter turnustjeneste vært: Først et tre måneders vikariat i Ålesund. Så ett til. Deretter et seksmåneders vikariat i Volda. Så et ettårsvikariat samme sted. Deretter et ettårsvikariat på Haukeland. Det ble forlenget med et år til. Så syv måneder i en stilling som ikke ble utlyst. I 2011 fikk han en tidsbegrenset stilling frem til 2015.

— Det verste er usikkerheten. Den ligger der alltid, sier han.

— Men jeg har vært heldig! Arbeidsgiver er ikke forpliktet til å forlenge denne kontrakten. Og det er minst to-tre år igjen til jeg kan regne med fast jobb, sier Honoré, som også har giftet seg, fått barn og tatt opp huslån i denne fasen av livet.

- Er ikke praksisarbeid

Yngre legers forening har sett seg lei på at leger går i årevis etter endt utdanning uten å få fast jobb. Bare fem prosent av alle leger i spesialisering har fast jobb. Rundt 5000 leger på norske sykehus går rundt med en mer usikker hverdag enn mange andre arbeidstakere.

- Dette brukes enkelte steder som hersketeknikk. Når bare 300 av 5000 leger i spesialisering har fast stilling, kan situasjonen strengt tatt ikke bli noe verre enn den er nå, sier Bjørn L. Husebø, som er foretakstillitsvalgt for Yngre legers forening i Helse Bergen.

Han har vært vikar i fem år. Ifølge tall fra Legeforeningen er leger i snitt 42 år før de får fast jobb.

Om leger som spesialiserer seg ved norske sykehus kan kalles praksisarbeidere, skal opp i Høyesterett i oktober.

— Leger i spesialisering drifter til en stor grad norske sykehus. Det er hinsides min forstand når de kaller dette for praksisarbeid. Det er snakk om leger som har jobbet i opp mot ti år og driver høyspesialisert behandling, sier Husebø.

Bare én lege ville prate

2010 ba daværende helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen de regionale helseforetakene sørge for at flest mulig av disse legene fikk fast stilling. Siden det har lite skjedd.

- For kvinner er dette ekstra tøft. Når de blir gravide, risikerer de å ikke ha en jobb å gå tilbake til etter permisjonen, sier foretakstillitsvalgt for de yngre legene, Christopher Elnan Kvistad.

Yngre legers forening mener helseforetakene bruker ulovlige vikariater, der de ikke fyller stillingen til en konkret person. Leger som går i vikariater, vil helst ikke gjøre seg vanskelige. Det var kun Honoré som kunne stille til intervju da BT spurte via de foretakstillitsvalgte.

— Jeg merker at jeg blir mer velvillig som vikar. Det er vanskelig å si nei til ekstra vakter, å jobbe overtid og ta opp vanskelige ting da, sier Honoré.

Ikke stillinger til alle

Legeforeningen og arbeidsgiverorganisasjonen Spekter er i dag uenige om lønns- og arbeidsvilkår for leger som er ferdig spesialisert og ikke har fått en overlegestilling.

- Vi har selvsagt forståelse for den usikkerheten dette medfører for den enkelte lege i en etableringsfase. Men dette er midlertidige stillinger, fordi vi regner spesialiseringen som utdanningsstillinger, sier Trond Søreide, personal- og organisasjonsdirektør i Helse Bergen.

Søreide understreker at det ikke er overlegestillinger til alle i Helse Bergen. Derfor er det også vanskelig å ansette alle som spesialiserer seg.

— Alle er enige om å jobbe for faste stillinger. Men dette må inn i tariffavtalene, sier Søreide.

Helse Bergen har rundt 500 leger i spesialisering ansatt i utdanningsstilling.

- Blir vi oppmerksomme på at det er nyttet mangelfulle arbeidsavtaler forsøker vi å ordne opp i dette, sier Søreide.

— Jeg tenker som så: Det er pasientene jeg jobber for. Denne institusjonen bare legger til rette for det. Hvis vi ikke hadde tenkt sånn, var det mange flere som bare hadde gitt seg, sier Honoré.