Norge

Oslo universitetssykehus får kraftig kritikk av Helsetilsynet

Oslo universitetssykehus transplanterer vev og celler uten godkjenning. Luften på prøverørslaboratoriet sjekkes ikke, tross lekkasje og tidligere muggsoppangrep.

Helsetilsynet har funnet tre avvik ved Oslo universitetssykehus. Sykehuset sier arbeidet med å rette opp avvikene allerede er i gang og vil bli ferdigstilt så snart som mulig. Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
  • og NTB

Det er blant funnene i Helsetilsynets rapport etter å ha ført tilsyn med håndteringen av celler og vev fra mennesker.

Tilsynet påpeker at Oslo universitetssykehus (OUS) mangler oversikt over humane celler og vev som benyttes til behandling av pasienter. Sykehuset håndterer og transplanterer hjerteklaffer og blodårer fra døde donorer uten godkjenning og med flere mangler.

Fagdirektør Kjell Magne Tveit og avdelingsleder Wenche Reed skriver i en epost til NTB at de ser alvorlig på avvikene og at man er i gang med å lukke dem så raskt som mulig.

– Det mest alvorlige er manglende innhenting av Helsedirektoratets godkjenning som gjelder for de tre områdene kraniebein til autologt bruk, humane hjerteklaffer, blodårer fra død donor, skriver de to.

OUS vedgår at manglene som er avdekket, kan medføre en risiko.

– Et stort avvik er klassifisert som et avvik som indirekte kan utgjøre en risiko for sikkerheten til donor og mottaker, skriver Tveit og Reed.

– Mangler oversikt

Helsetilsynet påpeker at ledelsen for OUS har ansvar for at sykehuset etterlever regelverket, har nødvendige godkjenninger og bare benytter godkjente metoder.

– Statens helsetilsyn har tidligere anmodet OUS om å kartlegge egen aktivitet knyttet til humane celler og vev ved helseforetaket. Vi finner det kritikkverdig at ledelsen fortsatt ikke har oversikt over, og dermed heller ikke har sørget for nødvendige godkjenninger for håndtering og overføring av humane celler og vev, skriver tilsynet i rapporten.

– Vi legger til grunn at OUS umiddelbart korrigerer de avdekkede forholdene for å trygge donorer og mottakere av humane celler og vev, inkludert bruk av kommersielle produkter basert på humant materiale, konkluderer rapporten.

Muggsopp på laboratoriet

Ifølge sykehuset ble det satt i gang tiltak så snart tilsynet var gjennomført, og de resterende avvik vil bli håndtert så snart som mulig.

Avdelingen som behandler ufrivillig barnløse får kritikk for å ikke å sjekke luftkvaliteten og måle partikler og mikroorganismer på prøverørslaboratoriet. I 2015 fant man muggsopp på laboratoriet på Ullevål og nylig har det vært vannskade på et prøvetakingsrom like i nærheten, men ingen sjekker om det er fare for nytt soppangrep. Avdelingen mangler dessuten rutiner for å sikre identiteten til par de har til behandling.

Sykehuset svarer at vannskaden oppsto to uker før tilsynet, og at reparasjonsarbeidet ble ferdigstilt kort tid etterpå.

– Dette har ikke medført noen risiko for pasientene. Det er heller ikke påvist muggsopp etter denne siste vannskaden, skriver de to sykehustoppene.

Avdelingen har utarbeidet krav til luftkvaliteten, men ikke fulgt opp i praksis, finner Helsetilsynet.

Tveit og Reed påpeker at det er laget retningslinjer for hvor mange ansatte som kan være inne på laboratoriet samtidig for å sikre at luftkvaliteten skal være god.

Les mer om

  1. Oslo universitetssykehus (OUS)
  2. Statens helsetilsyn