Sjekk din skole: Her er oversikten over hvor det er behov for flere lærere med ny norm

Høsten 2018 innfører Stortinget et tak på hvor mange elever det skal være pr. lærer. Svært mange skoler vil trenge nye lærere som følge av det.

Allerede neste skoleår blir det flere lærere pr. elev på svært mange skoler.

Denne uken ble regjeringspartiene og KrF og Venstre enige om neste års statsbudsjettet. I budsjettavtalen fikk Krf gjennomslag om en lærernorm som sikrer maks 16 elever i 1. til 4. klasse og 21 elever i 5. til 10. klasse fra og med høsten 2018.

Å oppfylle den nye normen vil kreve cirka 2800 nye lærerårsverk i skolen, ifølge foreløpige beregninger Kunnskapsdepartementet har gjort med utgangspunkt i lærerdekningen i skoleåret 2016/17.

Les hele saken med abonnement