Fem grunner til at Lime-saken er så spesiell

I dag falt dommen i den såkalte Lime-saken. Her er fem grunner til at saken er så spesiell.

280 ansatte i politiet, Nav og skattemyndighetene deltok i aksjonen mot Lime minipris i 2014. 13 personer ble tiltalt på bakgrunn av aksjonen. Fredag formiddag kommer dommen mot dem.

1. Razzia med 280 personer

På morgenen 9. september 2014 går hele 280 personer fra Nav, skattemyndighetene og politiet i aksjonen mot et tyvetalls av Lime-kjedens butikker i Oslo, Bærum og Romerike. Over 200 av disse er politifolk. 19 personer ble pågrepet. 13 av disse ble satt i varetekt.

Kun under 22. juli-etterforskningen og Nokas-saken har det vært flere etterforskere i sving på én sak. I politiets fagblad Norsk Politi sa prosjektlederen i Lime-saken at daværende justisminister Anders Anundsen fortalte etterforskerne at «det ikke var rom for å mislykkes i denne saken» rett etter razziaen. Anundsen har senere sagt at han ikke er helt presist gjengitt i saken.

Den nå 41 år gamle Sajjad Hussain, som var med på å starte matvarekjeden Lime minipris i 2012, ble tre uker før razziaen pågrepet på Gardermoen da han var på vei til Portugal. Under aksjonen i september ble flere av hans familiemedlemmer pågrepet.

2. Hele Hussain-familien tiltalt

I slutten av 2015 kom en tiltale på 56 sider der 13 personer ble tiltalt. Fem av seks familiemedlemmer i den opprinnelige Hussain-familien er blant de tiltalte. I tillegg ble svigerfaren til 41-åringen og kona til den eldste broren tiltalt i saken. Også en venn av brødrene og en Oslo-advokat ble tiltalt.

Sajjad Hussain ble pågrepet sommeren 2014. Fredag får han og flere familiemedlemmer dommen i Lime-saken.

Det mest alvorlige punktet i tiltalen er menneskehandel eller medvirkning til menneskehandel. Ifølge tiltalen skal brødrene i Hussain-familien ha «solgt» visum til flere pakistanske borgere for å få dem til Norge som arbeidsinnvandrere.

Her skal de ha blitt utnyttet blant annet til tvangsarbeid. Selv har de tiltalte nektet for dette. Tiltalen omfatter også bedrageri, skattesvik, heleri og hvitvasking av penger, skattesvik og en rekke brudd på lignings- og regnskapslov.

Den yngste broren i Hussain-familien ble ikke tiltalt i den store saken. Han ble pågrepet senere og tiltalt i en egen sak for å ha motarbeidet rettsvesenet. I Oslo tingrett ble han dømt for å ha presset vitner i Lime-saken. I vår ble han frifunnet i lagmannsretten.

3. Ny razzia i mai

Så sent som i mai siktet politiet to personer med ledende stillinger i Kjøpmannshuset, som er en del av Norgesgruppen, for medvirkning til falsk forklaring til offentlig myndighet, medvirkning til dokumentforfalskning og hvitvasking.

Politiet har overfor Dagens Næringsliv hevdet at de to siktede har hatt kjennskap til mye av den kriminaliteten som har pågått i tilknytning til butikkdriften over flere år. De to siktede lederne avviser straffskyld.

4. Risikerer å få inndratt over 100 millioner kroner

Statsadvokaten tok i tiltalen forbehold om inndragning av nær 104 millioner kroner, som man mener åtte av de tiltalte har tjent på den kriminelle virksomheten. I tiltalen kommer det blant annet frem at Hussain-familien eier flere eiendommer.

Her bærer politiet beslaglagt materiale under razziaen mot Lime-kjeden i 2014.

Statsadvokat Geir Evanger la i retten ned påstand om at Sajjad Hussain må dømmes til 13 års fengsel og tåle inndragning av verdier for 40 millioner kroner. Tilsammen ble det lagt ned påstand om inndragning av cirka 100 millioner kroner. Det er dommerne i Oslo tingrett som til slutt vil avgjøre hva utfallet blir.

Minst ett av vitnene i Lime-saken har fått oppholdstillatelse i Norge.

5. Kan ende opp med å få strafferabatt

To og halvt år etter at Lime-saken startet i Oslo tingrett kommer dommen fredag 22. juni. Selve rettssaken har kostet 78 millioner kroner. Det har vært over 30 forsvars- og bistandsadvokater i saken. I tillegg kommer tolker. Tar man med hele etterforskningen, så er regningen på godt over 150 millioner kroner.

Rettsforhandlingene tok mye lengre tid enn tidligere antatt. Disse ble ferdige i desember 2016. Deretter har dommerne brukt et og et halvt år til å skrive dommen. Lang saksbehandlingstid kan faktisk gi de tiltalte strafferabatt. Oslo tingrett kjenner ikke til om det har vært andre saker som har tatt lengre tid. Ifølge nettstedet rett24.no kritiserte riksadvokat Tor-Aksel Busch den trege saksbehandlingen i Lime-saken tidligere i år.


Les mer om Lime-saken her: