Norge

- For mange psykisk syke slipper straff

Flere eksperter tar nå til orde for at det bør settes høyere krav til hvem som regnes som utilregnelig.

Denne uken ble det såkalte Nav-drapet behandlet i Oslo tingrett. Svigerfaren til den drepte Anni Godager sier til Aftenposten at han ikke stoler på at hverken rettssystemet eller helsevesenet klarer å holde drapsmenn vekk fra gaten. Foto: Ane Hem

 • Andreas Slettholm
  Kommentator

Da gjerningsmannen bak terrorhandlingene 22. juli ble erklært utilregnelig av de første sakkyndige, ble det en intensivering i debatten om hvilke lovbrytere som er friske og hvilke som er syke og derfor ikke kan straffes.

I dag er toppjurister fra hele Norden samlet for å diskutere blant annet tilregnelighetsspørsmålet. Sjefsdommer i Helsingsborgs tingsrätt Stefan Reimer er blant foredragsholderne, og argumenterer for høyere krav for utilregnelighet.

— Jeg mener at psykosen må være årsak til handlingen for at noen skal kjennes utilregnelig. Retten i Norge i dag er blitt svært avhengige av de rettspsykiatriske diagnosene, sier Reimer til Aftenposten.

Les også:

Les også

Rettspsykiatere åpner for mer tvang i psykiatrien

— Stoler ikke på rettssystemet

Denne uken konkluderte de sakkyndige i det såkalte Nav-drapet med at tiltalte var psykotisk da han drepte saksbehandleren sin. Ingen av rettens aktører mente noe annet enn at mannen trenger behandling og ikke kan straffes.

Drapsofferets svigerfar mener imidlertid de sakkyndige styrer rettssystemet og at lovverket beskytter gjerningsmannen mer enn den tar vare på de pårørende.

– Vi som pårørende sitter igjen som spørsmålstegn. Hva var dette, var det en rettssak eller et skuespill? Det virker som om det var bestemt på forhånd hva utfallet skulle bli og at gjennomføringen kun var en formalitet, sier han.

Han påpeker at psykisk syke personer tidligere er blitt sluppet ut og begår nye kriminelle handlinger.

— Jeg stoler ikke hverken på helsevesenet eller rettssystemet til at de klarer å holde drapsmenn vekk fra gaten, sier han.

Les også:

Les også

- Samfunnet må ta sin del av ansvaret for Nav-drapet

— Vil være lettere for folk å forstå

Rettspsykolog Pål Grøndahl mener også Norge har et system som risikerer å gjøre flere personer utilregnelige og straffrie enn det er grunnlag for.

– Vi stiller kun spørsmål om lovbryteren var psykotisk på gjerningstidspunktet, men ikke om sykdommen var årsaken til handlingen eller om vedkommende forsto om det han gjorde var straffbart, sier Grøndahl til Aftenposten.

Sjefsdommer Reimer mener at det vil være lettere for folk å forstå hvorfor noen ikke kan straffes med modellen han argumenterer for.

- Domstolene vil også selv kunne vurdere forholdet mellom lidelsen og gjerningene, ikke bare erklære noen straffri på grunn av en gitt psykisk tilstand, sier Reimer, som mener Norge bør se mot Danmark og Finland.

Der er det et krav at den psykiske lidelsen må være er årsak til gjerningen for at noen skal regnes som utilregnelig.

Vurderer lovendringer

I oktober leverer det såkalte tilregnelighetsutvalget, med høyesterettsdommer Georg Fredrik Rieber-Mohn i spissen, sin innstilling. Deres mandat er å vurdere lovendringer i Norge, og sammenligne med regelverket i nabolandene.

Rieber-Mohn sier til Aftenposten at han ikke på nåværende tidspunkt kan si noe om hva utvalget har kommet frem til.

Relevante artikler

 1. KRONIKK

  Breivik-saken viste at «gal» ikke er ensbetydende med utilregnelig

 2. NORGE

  Aktor ber om 12 års forvaring i Vinstra-saken

 3. KRONIKK

  Advarer mot ny utilregnelighetsbestemmelse

 4. NORGE

  For syke for fengsel, for farlige til å gå fri. Nå er 215 dømt til tvungent psykisk helsevern.

 5. NORGE

  Vadsø-drapet fanget opp av kamera – tiltalte benekter å ha vært på stedet

 6. NORGE

  Han er Norges mest brukte rettspsykiater- Jeg har aldri tenkt at arbeidsmengden har gått utover kvaliteten