Ble syk etter barnevaksine - tilkjent erstatning

Kort tid etter at Torbjørn Kiil Karlsen tok MMR-vaksine 12 år gammel ble han kraftløs og svimmel. Oslo tingrett slår fast at Staten må betale ham erstatning. Staten har ikke bestemt om de vil anke.

Oslo tingrett slår fast at Staten må betale 23-åringen erstatning på grunn av MMR-vaksinen han fikk da han var 12 år gammel. Vaksinen kan ha bidratt til å gi mannen MS, fastslår retten.

Begge parter i retten er enige om at Torbjørn Kiil Karlsen fikk de første symptomene på MS kort tid etter at han hadde fått vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR) som 12-åring. Spørsmålet retten skulle svare på er om det var årsakssammenheng mellom MMR-vaksinen og MS-diagnosen.

MS er en kronisk nevrologisk sykdom. (Se faktaboks).

Les også

Fem fikk meslinger i fjor

To nevrologer som var sakkyndige i saken mener det ikke er holdepunkt for at han fikk MS av vaksinen. Men i smittevernloven presiseres det at staten plikter å erstatte en skade som alene eller sammen med andre årsaker kan være en følge av anbefalte eller påbudte vaksinasjoner som blir satt i verk i medhold av loven.

Erstatninger etter influensavaksine

Det betyr at dersom Staten ikke kan bevise at det var andre årsaker til at Torbjørn Kiil Karlsen fikk MS, plikter Staten å erstatte skaden.

De siste årene har mange barn og ungdom fått erstatning etter vaksine. Først og fremst etter den anbefalte vaksinen mot svineinfluensa. Tidligere i år fikk en kvinne tilkjent erstatning etter å ha fått ME etter vaksine mot hjernehinnebetennelse. Også den anbefalt av myndighetene. Det er første gang en pasient er tilkjent erstatning fordi man mener det er en sammenheng mellom MS og barnevaksine.

Sakkyndige uenige om årsakssammenheng

To sakkyndige, begge norske nevrologer, mener at det ikke er holdepunkter for at pasientens MS-lidelse kan være en direkte eller indirekte følge av MMR-vaksinen, og at en slik årsakssammenheng er usannsynlig.

To andre sakkyndige, en fastlege og en amerikansk nevrolog mener imidlertid at det er overveiende sannsynlig at MMR-vaksinen er den bakenforliggende årsaken.

Les også

Leverer inn uniformen

-Kan være en faktor

I dommen legger retten til grunn at det er teoretisk mulig at MMR-vaksinasjon kan være en av flere faktorer som forårsaker MS. Retten mener det ikke er nødvendig for deres avgjørelse i saken å gå inn på de nærmere ulike medisinske teorier, men at det er tilstrekkelig å vise til at en slik teoretisk mulighet ble bekreftet av alle de fire sakkyndige vitnene i saken. Det trekkes også frem i dommen at staten ikke har godtgjort at en eller flere andre årsaker er mer sannsynlige til Kiil Karlsens MS-sykdom.

Retten finner altså at det er større mulighet for at Torbjørn Kiil Karlsen fikk MS etter vaksinen enn at han ikke fikk den av vaksinen.

Les også

Lege kan miste lisensen

Ble syk 12 år gammel

Torbjørn Kiil Karlsen tok MMR-vaksinen da han var 12 år gammel. Foreldrene hans var skilt, og han bodde en uke hos faren og en uke hos moren. Han fikk vaksinen en torsdag den uken han bodde hos faren. Mandagen etter våknet han om morgenen, og han hadde da vondt i ryggen og sviktende kraft i hendene. Senere fikk han dobbeltsyn og ustø gange. Han fikk MS-diagnosen i 2003.

Moren oppdaget sammenheng

Men først i 2010 koblet moren diagnosen med vaksinen. Hun leste om bivirkninger av vaksinen i en avis, oppsøkte helsesøsteren og oppdaget at sønnen tok vaksinen en liten uke før han fikk de første symptomene.

— Jeg har vært forundret over at sønnen min forandret seg i løpet av en uke, sier moren.

23-årige Torbjørn Kiil Karlsen er lettet over dommen fra Oslo tingrett. Han er ikke lengre i jobb som anleggsmaskinfører fordi det er for tungt.

— Jeg har det bra, men jeg har problemer med koordinasjonen.

Usikker på fremtiden

Kiil Karlsen vet ikke om han kan klare å jobbe i fremtiden.

— Det er vanskelig å si hva tiden bringer, sier han.

Moren er lettet over at Oslo tingrett mener han bør få erstatning.

— Erstatningsutmåling vil bli klart først når dommen er rettskraftig. Men jeg ser på det som en stor seier er at vi har ansvarliggjort staten for de klare skadene Torbjørn fikk av vaksinen.

Pasientskadenemnda

Pasientskadenemnda (PSN) er et selvstendig forvaltningsorgan som administrativt er underlagt Helse- og omsorgsdepartementet. Vi behandler klager på vedtak fattet av Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). PSN behandler erstatningskrav i forbindelse med skader som er oppstått under behandling i det offentlig og det private helsevesenet.

Direktør Rose-Marie Christiansen opplyser at PSN ikke har tatt stilling til om dommen blir anket eller ikke.

— Dommen er ikke rettskraftig, og vil bruke de neste ukene til å vurdere den. Vi har aldri hatt en lignende sak, sier hun.

Aldri sett tidligere

Det har heller ikke Folkehelseinstituttet. Direktør Hanne Nøkleby har ikke sett en kombinasjon av MS og MMR-vaksine tidligere.

— Er det kjente bivirkninger etter denne vaksinen?

— Ja, de mest kjente er litt feber og utslett, noe vi tenker er en lett, men helt ufarlig infeksjon. Noen få får en tilstand med for lave blodplater. Dette opptrer også hos pasienter som får meslinger, røde hunder og kusma, nettopp disse sykdommene vi vaksinerer mot, sier Nøkleby.

— Er det grunn til å engste seg for vaksinen?

— Nei, de er det ingen grunn til. Risikoen ved sykdommene er langt større. Vi vet blant annet at barn som får meslinger får høy feber, og 20 prosent får en etterreaksjon. Så mange som ett av 1000 barn får en hjernebetennelse som kan føre til død, svarer hun.

— Tror dere at det kommer flere erstatningssaker etter denne?

— Pasientskadenemnda er et klageorgan, og det er vel først og fremst førsteinstansen vår som vil merke en pågang. NPE har allerede fått flere hundre klagesaker. Vi har også en hel del vaksinesaker under behandling. Det er avslagssakene fra NPE som havner hos oss. Hvorvidt det vil komme enda flere vaksinesaker vet jeg ikke. Her har det jo allerede vært mye mediefokus,