Norge

Dette er de noen av de største naturulykkene i Norge

Nyttårsstormer, leirskred og flom. Se oversikten over store naturulykker i Norge.

Bildet fra 1995 viser Evenstad kapell mellom Rena og Koppang som er omringet av vannmassene. Foto: JON HAUGE

  • Jeanette Sjøberg
    Jeanette Sjøberg

Storm, flom og skred er de vanligste årsakene til naturskader i Norge. Her er noen eksempler på omfattende naturskader gjennom tidene:

1345 — Gauldal

Det som kanskje er Norgeshistoriens største naturkatastrofe fant sted i Gauldalen i 1345. Så mange som 500 mennesker kan ha mistet livet i det enorme leirskredet, der 50 gårder ble ødelagt.

Les også:

Les også

Den glemte katastrofen

1789 – Glomma

Den store flommen i Glomma i 1789 –«Storofsen», medførte flom i alle omkringliggende vassdrag i Sørøst-Norge, og dertil jordskred som følge av langvarig ekstremregn. Naturkatastrofen krevde 72 menneskeliv og mer enn 1500 gårder fikk skader.

1893 – Verdal

Verdalsraset er den største skredulykken i moderne tid i Norge. 116 mennesker mistet livet da tre km2 av Verdal kommune forsvant med 105 gårder. Etter ulykken ble det bevilget offentlig støtte til skadelidte, til Verdal kommune og direkte til gjenoppbygging av veier og lignende. I tillegg ble det satt i gang innsamlingsaksjoner i befolkningen over hele landet, og det kom inn mer penger gjennom innsamlingen enn det som ble brukt til gjenoppbygging etter skredet. Restbeløpet dannet grunnlaget for et offentlig naturskadefond.

Se video fra flommen i Odda:

1905 — Loen

Rasulykke 15. januar 1905. Det raste fra det 1493 meter høye Ramnefjellet i Loen i Strynkommune i Sogn og Fjordane. Rundt 870.000 tonn masse raste ut i vannet, og forårsaket en 40 meter høy flodbølge. Tilsammen 61 mennesker omkom. Bare ni mennesker ble funnet. Flodbølgen raserte i alt 60 hus og drepte også 94 kyr, 10 hester, 145 sauer og 16 griser.

1913 - Skjåk

Et snøras rammet flere gårder i Skjåk, og 13 mennesker omkom.

1936 - Loen

Som under Rasulykken i 1905 raste det fra Ramnefjellet. Tilsammen omkom 74 mennesker i bygdene Nesdal og Bødal, 41 av disse ble ikke funnet.

1934 - Tafjord

Et større fjellparti raste ut i fjorden og flodbølgen fra raset raserte store områder og 40 mennesker omkom i Fjørå og Tafjord.

1959 - Sokkelvika

Et kvikkleireskred ble utløst i Sokkelvika i Nord-Troms. Skredet startet på sjøbunnen og forplantet seg inn på land. Det kom uten forvarsel og tok flere hus med seg på havet. Ni menneskeliv gikk tapt.

Se video fra Flåmselven:

1978 – Rissa

Leirraset i Rissa i 1978 er det største leirskredet i Norge i nyere tid. Foto: Thorberg, Erik

Rissaraset – leirraset i Rissa i 1978, der én person omkom og 20 hus og gårder ble tatt av raset, er det største leirskredet i Norge i nyere tid. Ødeleggelsene på husene og gårdene som ble rammet var nærmest total, og gjenoppbyggingen omfattende og krevende. 1986 — Vassdal

Snørasulykken i Vassdalen i 1986 kostet 16 mennesker livet. Foto: OLAV URDAHL

Et snøskred løsnet fra fjellet Storebalak og tok med seg et kompani med ingeniørsoldater som skulle etablere en beltevogntrasé i forbindelse med en Nato-øvelse. En del soldater kom seg løs fra snømassene på egen hånd, men 16 soldater omkom. 1992 – Helgeland

Nyttårsorkanen som traff Norge i området fra Nordvestlandet til Helgeland 1. januar 1992 er den sterkest målte stormen som har rammet fastlands-Norge. Ett menneskeliv gikk tapt og til sammen 50 000–60 000 bygninger ble skadet.

1994 – Bleie i Ullensvang

Et av Norges største snøskred i nyere tid traff gårdene på Bleie i Ullensvang kommune 27. januar 1994. Tre boliger ble helt ødelagt, og flere andre gårdsbygninger ble helt eller delvis ødelagt.

Bildet fra 1995 viser Evenstad kapell mellom Rena og Koppang som er omringet av vannmassene. Foto: JON HAUGE

1995 – Glomma Østlandsflommen i 1995 – «Vesleofsen» – kulminerte i Glomma, i Mjøsa og i Øyeren.

Én person mistet livet, 7000 mennesker ble evakuert fra hjemmene sine og skadene etter flommen beløp seg til mer enn 1,8 milliarder kroner.

1996 — Finneidfjord:

  1. juni gikk det et større strandsoneskred i Finneidfjord i Nordland. To hus ble tatt og rundt 400 meter av E6 raste ut i fjorden. Fire mennesker omkom i skredet.

2005 - Hatlestad terrasse, Bergen

Hatlestad terrasse i Bergen ble 14. september 2005 rammet av et jord- og steinskred.

Skredet traff fem rekkehus. Tre personer omkom, mens syv ble skadet.

2008 - Ålesund

En fjellvegg raste ut i 03.30-tiden 26.mars og traff en boligblokk i Volsdalen-området i Ålesund. Hele konstruksjonen ble dyttet noen meter fram og de to nederste etasjene raste sammen. Fem personer omkom.

Et jordras tok to bolighus i Otta 2. mai 2008. Foto: MAURITS OPDAHL / GUDBRANDSDØLEN DAGNINGEN

2008 — Otta I begynnelsen av mai 2008 ble tre boligeiendommer tatt av jordskred på Otta i Gudbrandsdalen, og rundt 150 personer ble evakuert.

Dette skrev Aftenposten om ulykken:

Les også

Flere bolighus tatt av ras

2011 — Uværet Dagmar

Ekstremvær natt til 26. desember. Verst rammet var kommunene i vestre og nordvestre Sogn og Fjordane. Uvanlig kraftig vind med høy vannstand (stormflo). 2011 går inn i historien som det året NVEs flomvarslingstjeneste sendte ut flest meldinger og varsler om flom. 35 flomtilfeller og 69 meldinger og varsler om forhold som kan medføre skade. Det er mer enn dobbelt så mye som gjennomsnittet de ti foregående årene.

Les også:

Les også

Skademeldingene etter Dagmar strømmer inn.

2013 — Østlandet

Store nedbørsmengder førte i 2013 til flom og store ødeleggelser flere steder på Østlandet som her på Kvam i Gudbransdalen. Foto: HÅKON MOSVOLD LARSEN, NTB SCANPIX

Flommen i mai 2013 rammet alle de store vassdragene på Østlandet. Verst rammet ble Kvam i Nord-Fron, der elvene Storåa og Veikleåa ødela flere hus. Jernbanelinjer ble ødelagt, og E6 og Riksvei 3 flommet over flere steder. Kostnadene ved flommen oversteg 1,2 milliarder kroner.Les også:

Les også

Norsk forsker har bevist dramatisk klimaendring

Kilder: Landbruksdirektoratet, Wikipedia, Norges Geotekniske Institutt (NGI) , Cicero